Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akte
3485 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen L. Gosens, laatst echtgenote van wijlen F. Schierholt en daarna van wijlen H. Kwakkel. Het te verdelen bedrag is ƒ 438,78 voor de 6 kinderen en de laatste echtgenoot
Datum:
25-10-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3485
voogd, mede-gerechtigde:
Hendrik Stoel
Overledene:
Lutgertje Gosens
gevolmachtigde:
Dries Johannes ten Klooster
erfgenaam en volmachtgever:
Gerrit Kwakkel
toeziend voogd:
Jan van Ommen
erfgename:
Aaltje Kwakkel
Annegje Kwakkel
Peterje Kwakkel
Gerrigje Schierholt
Elisabeth Schierholt
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
 
 
Notariële akte
3432 De vier erfgenamen geven aan de boedel van hun vader J.N. Bijsterbos te willen scheiden, bestaande uit onroerend goed en contanten t.w.v. ƒ 47352. De notaris legt de onderlinge schikking als provisionele scheiding vast, voor ieder t.w.v. ƒ 11838.
Datum:
24-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
5/12 gedeelte in het Gasthuis breedeslag
6/20 gedeelte in erve "Vossenburg"
groenland "de Klooster"
groenland "de kleine mate - het Hofje"
groenland "de bleeke mate"
¼ in Ruitenburgs Slag
¼ Jonker Schaaps Erve
groenland "de groote mate
groenland "Bruiniers Mate"
huis, erf en where met tuin en stal
1/8 gedeelte in Boecops Slag, bouw-hooi en rietland
groenland, riet- en hooiland
bouw-en hooiland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3432
Erfgenaam:
Johan Christian Berkum Bijsterbos
Nicolaas van Berkum Bijsterbos jr
Willem Bijsterbos
Overledene:
Jurjan Nicolaas Bijsterbos
erfgename:
Maria Catharina Bijsterbos
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-555b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3428 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel, winkelwaren en goederen, een huis, erf en where aan de Vloeddijk bij de Broederbrug, wijk 3 nr 241, van het echtpaar A. Beld en wijlen J. Scholten. Het huis c.a. was op 31 december 1805 aangekocht. De notaris stel het zuivere montant vast op ƒ1360, waarvan de weduwe op ƒ 680 recht heeft en de beide kinderen ieder ƒ 340; de kinderen Teunis en Grietje verklaren hun aandeel in contanten van hun moeder ontvangen te hebben.
Datum:
17-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3428
erfgename, mede-gerechtigde:
Aaltje Beld
Overledene:
Jan Scholten
Erfgenaam:
Teunis Scholten
erfgename:
Grietje Scholten
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-555b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3340 Scheiding en deling van de boedel van wijlen H. W. Kwakkel, alsmede die van de overleden zoon W. H. Kwakkel ter waarde van ƒ 3640.
Datum:
06-04-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
boerenerf met huis, schuur, berge en opstallen
bouw, hooi en weideland, boomgaard
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3340
Erfgenaam:
Jan Kwakkel
erfgename:
Fennigje Kwakkel
Hilligje Jans van Wijhe
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-555a
 
 
 
Pagina: 7