Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
34  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0670 De borgen verbinden zich voor 3 jaren ten voordele van het rijk wegens te betalen impost op turf.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0670
schuldenares:
Barteld Last  
Borg:
Gerrit Bos  
Jan van Heerde  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0669 De borgen verbinden zich ten voordele van het Rijk voor 3 jaren voor de te betalen impost op de turf.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0669
Borg:
Riekend Last  
Gerrit Rosendaal  
Schuldenaar:
Lammert Hollander  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0667 De borg, thans aangesteld tot directeur van 's Rijks Groot Hospitaal te Leiden, stelt voor zichzelf een borgsom van ƒ 3000, speciaal op eigen onroerende goederen ter waarde van ƒ 7300 in de provincie Overijssel.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis en hof, hovenierswoning, stal, kamp groenland, engels bosje, eikenbos, 2 alleeën met eikenbomen, tes8 morgenamen  
Aktenummer:
0667
Borg:
Johan Jacob Ernst  
Catharina van Maanen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-513a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0434 Ten vervolge op de vastlegging van de vaderlijke erfportie bij akte van 23 februari 1813, geeft comparante deze borgstelling voor reeds verschuldigde ƒ 800 ten behoeve van haar 3 onmondige kinderen op stuk land in Mastenbroek, waarmee de voogd over de kinderen genoegen neemt.
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
stuk land  
Aktenummer:
0434
dochter:
Maria Hollander  
Moeder:
Hendrina Brunsselman  
zoon:
Hendrik Hollander  
Jacobus Hollander  
Voogd:
Lammert Hollander  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512b