Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
277  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0253 Her echtpaar J.S.B.A. van der Merwede en L.A. van Ittersum verstrekt een lening van ƒ 900 aan P. Bakker met als speciaal onderpand een stuk groenland in de Broeken en Maten, verponding nr. 84.
Datum:
19-11-1811
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
stuk grasland  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0253
Schuldenaar:
Paulus Bakker  
schuldeiseres:
Johanna Sepina Boldewina Adriana van der Merwede  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0252 M. E. Huijskens geeft moederlijke toestemming aan haar zoon B. D. Grevenstuk om met Adriana Voster in het huwelijk te treden.
Datum:
19-11-1811
Aktebenoemingen:
huwelijkstoestemming
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0252
Moeder:
Margaretha Elizabeth Huijskens  
Bruidegom:
Berend Dirk Grevenstuk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0251 J. L. Vlothuisen beeindigt een hypotheeek d.d. 19 mei 1791 van ƒ 200 tegen wijlen het echtpaar J. Meulenbelt en E. Bos op een huis, staande op de Zuid-westhoek van het Bovenkerkhof en de Veenestraat, oorspronkelijk ten behoeve van Berend van Aalderen en door hem overgedaan op19 mei 1802.
Datum:
18-11-1811
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis,  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0251
Overleden:
Jan Meulenbelt  
Schuldeiser:
Jan Lauwrens Vlothuisen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0250 J. Buting beeindigt namens zijn principaal een hypotheek d.d. 12 maart 1801 van ƒ 400 tegen het echtpaar E. Lamberts en M. Klaassen op een huis en where op de Nieuwstad te Genemuiden.Als bijlage is bijgevoegd de acte van machtiging d.d. 28 october 1811 te Amsterdam.
Datum:
18-11-1811
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
huis en where .  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0250
gevolmachtigde:
Jacob Buting  
schuldeiser en volmachtgever:
Jacob Jans  
Schuldenaar:
Egbert Lamberts  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b