Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akte
1410 De bewaargever geeft tot stalling, voeding en verzorging af 1 paard en 3 koeien met een waarde van totaal ƒ 176. De bewaarnemer zal de mest, melk en kalveren genieten en het gebruik van het paard.
Aktebenoemingen:
uitleen van vee
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1410
bewaargever:
Jan Janssen van de Weert
bewaarnemer:
Jacob Hupscher
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1409 Testatrice legateert aan haar man het vruchtgebruik van alle na te laten goederen en ƒ 600 in eigendom, maar al het lijfstoebehoren, linnen wol, goud en zilver zal dadelijk door de executeuren-testamentair aan de geinstitueerde erfgenamen worden uitgerijkt. Tot enige en universele erfgenamen worden de kinderen van broer Andries benoemd. Verder worden diverse leden van de familie Kroeze als legatarissen benoemd en voor ƒ 100 ook de Armenstaat van de stad Kampen.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1409
administrerende voogd:
Gerrit Jan Deetman
Willem Deetman
Testatrice:
Maria Kroeze
Executeur-testamentair:
Peter Beijer
Gerrit Jan Engelen
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1408 Testateur legateert aan zijn vrouw Maria Kroeze het vruchtgebruik van al zijn bezittingen, onder de voorwaarde dat zij levenslang verplicht is wekelijks 2 gulden te betalen aan Rijer Engelen en Anna Witteveen. Tot enige en universele erfgenamen worden zijn zusters benoemd en ook 2 executeurs-testamentair. Voorts legaten aan het hervormd kerkgenootschap en aan een neef en een nicht.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1408
Testateur:
Jan Witteveen
Executeur-testamentair:
Peter Beijer
Gerrit Jan Engelen
erfgename:
Anna Witteveen
Gerharda Witteveen
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1407 Verkoop van 12 percelen hakhout, staande in een hagen "de Kogeltempel "onder IJsselmuiden. De verkoopvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen evenals de namen van de vele kopers. Totaalopbrengst ƒ 99,50
Aktebenoemingen:
verkoop van gewassen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1407
Verkoopster:
Schultz
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
Pagina: 7