Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
3652 Scheiding en verdeling van nagelaten vaste goederen bestaande uit: perceel 1 in 1811 door Peter en Hilligje was aangekocht; perceel 2 in 1811 aangekocht en perceel 3 in 1814 aangekocht van de erven Jacob van Heerdt met een totale waarde van ƒ 3000.
Datum:
21-05-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
erf, huis en where met een bleekveld
bleekveld
tuin
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3652
mede-gerechtigde:
Jan van der Kamp
Lubbert van der Kamp
Maria van der Kamp
Hilligje Lubbers van der Weerd
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3604 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel;huizen erven en wheren, Achter de Nieuwe Muur, wijk 3 nr. 42 en St. Jacobssteeg, wijk 3 nr. 178; een tuin met huisje aan het Cingel, sectie F. nr. 94; schulden, van wijlen het echtpaar S. Martens en G. Reurink. Perceel 1 werd door wijlen dit echtpaar in 1815 aangekocht bij publieke verkoop; perceel werd in 1824 aangekocht van de weduwe Praetorius; perceel 3 werd meer dan 30 jaar geleden aangekocht van de weduwe Bruins te Kampen. Uiteindelijk moet verdeeld worden ƒ 2231,87 over de beide erfgenamen.
Datum:
07-04-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis
huis, erf en where
tuin met tuinhuisje
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3604
Overledene:
Stephanus Martens
Geertruida Reurink
erfgename:
Wilhelmina Margritha Martens
Maria Veldhuis
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3590 Scheiding en verdeling van de boedel van B.van Oosten en wijlen P. Reumer: meubels, huizen erven en wheren in Bovenhofstraat en Achter de Nieuwe Muur, vorderingen en schulden uiteindelijk met een voordelig saldo van ƒ 2040.De boedel werd geinventariseerd op 26 januari 1828 en daarna is de administratie ervan gevoerd door de weduwe Reumer.
Datum:
05-03-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huizen, erven en wheren
huizen, erven en wheren
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3590
moeder-voogdes:
E va Oedekerk
Overledene:
Peter Reumer
boedelhoudster, mede-gerechtigde, administratrice:
Berendina van Oosten
gevolmachtigde:
Nicolaas Reichenbach
Cornelis Rietberg
Jan Schouwenburg
erfgenaam, volmachtgever:
Albert Jan Reumer
Peter Berends Reumer
Gerhardus Reumer
Erfgenaam:
Jan Reumer
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556a
 
 
 
 
 
Notariële akte
3500 Scheiding en verdeling van de aandelen ingeschreven in het Grootboek NWS ter waarde van ƒ 46100 waarop wijlen de broers Adriaan en Arnoldus Lambertus Eschauzier ieder voor een elfde gerechtigd waren als zijnde opgekomen uit de nalatenschap van hun grootvader Jacob Abraham Uitenhage de Mist, waarvan hun moeder het vruchtgebruik genoot en de andere 7 broers en 1 zuster mede-erfgenaam zijn.Bigevoegd zijn een verzoek aan en een beslissing van de rechtbank alsmede 6 machtigingen. Zie ook akte 3504 en 3505.
Datum:
15-11-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3500
Overledene:
Adriaan Eschauzier
Arnoldus Lambertus Eschauzier
gevolmachtigde, bewindvoerder:
Veen Valck Jan Rudolph
moeder-voogdes, erfgename:
Anne Amelie Uitenhage de Mist
gevolmachtigde:
Andries Albert de Vries
erfgenaam en volmachtgever:
Charles Albert August Eschauzier
Chretien Henri Eschauzier
Jean Pierre Brand Eschauzier
Otto Eschauzier
Erfgenaam:
Jacques Abraham Chretien Eschauzier
Jean Jaques Corneille Tjebbe Eschauzier
toeziend voogd, erfgenaam en volmachtgever:
Wilhelm Samuel Louis Eschauzier
erfgename:
Ester Jacoba Eschauzier
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
Pagina: 6