Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
58 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
0195 Andries Kloek geeft aan gemachtigde Isaac Costerus van Daverveld volmacht om hem in alle zakelijke en juridische aangelegenheden te vertegenwoordigen.
Datum:
22-09-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0195
gevolmachtigde:
Isaac Costerus van Daverveld
volmachtgever:
Andries Kloek
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0194 R. Westerhof verstrekt een machtiging aan A. Kloek om namens hem ƒ 188.8.4 te vorderen van J. van Emst te Ezens (Oost-Friesland) vanwege in 1807 en 1808 geleverde winkelwaren en de schuldenaar eventueel te kwiteren, voor de vrederechter te doen verschijnen, schikkingen te treffen, voor de rechter te dagen,enz.
Datum:
22-09-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0194
gevolmachtigde:
Andries Kloek
volmachtgever:
Roelof Westerhof
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0192 E.J. van Berckel benoemt A.H.P. Hubert om haar belangen te behartigen vier nalatenschappen, te weten van haar vader , van haar zuster, van haar grootvader en haar broer.
Datum:
20-09-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0192
Overledene:
Johanna Isaca Berckel
Elisa Dominicus van Berckel
Willem Emilius van Berckel
Willem Weldinius Berckel
erfgename en volmachtgeefster:
Emilia Jacoba van Berckel
gevolmachtigde:
A H P Hubert
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0191 I. Augier, naaste verwant van zijn in Oost Indie overleden broer Jan Jacob Augier en voogd over dienst nagelaten dochter Susanna Diederica Augier, constitueert namens de mede-voogd Jan Jacob Augier de notaris J.R.van der Gronden te Amsterdam om hun belangen te behartigen iin de scheiding van de boedel , groot ƒ 26724, van wijlen P. van Eyk.
Datum:
19-09-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0191
volmachtgever, gevolmachtigde, voogd:
Isaac Augier
gevolmachtigde:
J R van der Gronden
Voogd:
Jan Daniel Augier
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
Pagina: 6