Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 6
 
 
Notariële akte
0003 De erfgenamen van Pieter Oudendijk verklaren de nagelaten boedel te willen scheiden; de meubilaire goederen zijn reeds verdeeld.In aanwezigheid van de vrederechter en griffier en de twee voogden, verdeelt de notaris de nalatenschapter waarde van ƒ2345,925.Bijgevoegd is een akte van volmacht.
Datum:
12-01-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0003
toeziend voogd:
Johan van Veen
voogdes, mede-gerechtigde:
Jacoba Angelus Smits
zoon:
Henricus Matheus Leonardus Oudendijk
Overledene:
Pieter Oudendijk
Voogd:
Petrus Matheus Gevelaar
moeder en gevolmachtigde:
Marthe Bernardina Catharina Gevelaer
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0135 De gerechtigden in de nalatenschap van Catharina Schoutendorp, weduwe van Charles Pitcairn uit Kampen, verklaren te willen overgaan tot scheiding van de boedel ter waarde van netto ƒ 894,77. De notaris doet een voorstel tot verdeling middels 4 loten die door de betrokken partijen worden getrokken.In de akte komen waarin veel namen voor en een uitvoerige beschrijving van de goederen. Zie ook akten 0101 en 0102 d.d. 27 september 1834.
Datum:
23-10-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0135
moeder en gevolmachtigde:
Jasper Cornelis Piera
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0134 De gerechtigden in de nalatenschap van Johanna de Vriese, in leven echtgenote van Casper Melchior Balthazar Sutherland, vragen om scheiding van de gemeenschappelijke boedel ter waarde van ƒ 4094,62, waarvoor de notaris een voorstel tot verdeling doet. Bijgevoegd zijn een akte van volmacht en de inventaris .
Datum:
17-10-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0134
moeder en gevolmachtigde:
Joachim Adolf Broese
Johannes Jacobus van Ingen
Cornelis Johannes de Vriese
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0126 Na het overlijden van haar echtgenoot, wil de weduwe de gemeenschappelijk bezeten boedel scheiden en verdelen.Er is erg veel onroerend goed in de gemeente Wilsum.De notaris zorgt voor de verdeling van ƒ 16717,57.
Datum:
23-09-1835
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where
een tuin en twee akkers
een stuk bouwland het Papenkampje
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0126
mede-gerechtigde:
Anna Dingenum
Overledene:
Hendrik Lambers
Vader:
Jan Lambers
toeziend voogd:
Hendrik Nijman sr
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-530c
 
 
 
Pagina: 6