Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
155 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akte
3921 Scheiding en deling van het tot de gemeenschappelijke boedel behorende huis, erf en where met bijbehorend gras- en bouwland, bij Lubbigje Jans en Steven Berends meer dan 30 jaar in eigendom geweest. De waarde wordt gesteld op ƒ 1000, waarvan de moeder ƒ 500 en de dochter ƒ 250 ontvangt van de zoon, die daarmee het huis c.a. in eigendom krijgt. De zoon leent gelijkertijd ƒ 500 van W.G.Westera.
Datum:
04-10-1841
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met bijbehorend gras- en bouwland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3921
erfgenaam, schuldenaar:
Jan Stevens van Dijk
erfgename:
Jannegje Stevens van Dijk
Lubbigje Jans Westerhof
Schuldeiser:
Willem Gerrits Westera
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-557b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3745 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen het echtpaar J. de Haas en G. Baarlink : een huis, erf en where met washuis, boomgaard en tuin, huishoudelijke inboedel,wagens, paarden, karren, gouden- en zilveren voorwerpen, enz. Perceel 1 was door het echtpaar in 1802 aangekocht bij acte van koop voor het schoutengericht van IJsselmuiden, perceel 2 in 1797. De waarde bedraagt ƒ 4110 te verdelen over 5 kinderen, hetgeen ten genoegen van ieder geschiedt.
Datum:
30-11-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where met washuis, boomgaard en tuin
tuin
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3745
Overledene:
Geesje Baarlink
Jan de Haas
Erfgenaam:
Albert de Haas
Hendrik de Haas
Klaas de Haas
Rutger de Haas
erfgename:
Harmina de Haas
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3728 Inventarisatie van de boedel, huizen, erven en wheren met bijbehorende grond, vee, vorderingen, enz van wijlen hun ouders G. Van Nunspeet en A. Avink. De totale waarde van ƒ 3810,60 wordt gelijkelijk over de beide erfgenamen verdeeld.
Datum:
27-10-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where
huisje, erf en where met grond
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3728
Overledene:
Gerrit van Nunspeet
Erfgenaam:
Reinier van Nunspeet
erfgename:
Hendrikje van Nunspeet
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3688 Boedelscheiding van de boedel van wijlen het echtpaar K.M. Sellis en H.A. van Dijk [zie ook I-553a akte 2632]. De losse goederen zijn op 6 en 7 maart 1839 publiek verkocht voor ƒ 4289,20, de totale over de kinderen zuiver verdeelbare waarde bedraagt ƒ 12119,60. De notaris brengt de verdeling tot stand.Perceel 2 is voor de helft in 1821 door Klaas Mense Sellis aangekocht van Willem Klaassen Riezebos, in 1829 een stuk groenland van Johannes Schouwenburg en Jacob Meurer en in 1837 voor een deel van Peter Selles; perceel 3 was in 1819 aangekocht van Jan Simon Hoekman te Genemuiden; perceel 4 was meer dan 30 jaar ongestoord in het bezit van de overleden vader.
Datum:
03-08-1840
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
opstal bestaand uit huis, schuur en berg
boerenerf en bijbehorend land
groenland
groenland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3688
erfgenaam, toeziend voogd:
Mense Sellis
Overledene:
Hendrikje Aalts van Dijk
Klaas Mense Sellis
Overleden:
Aalt Sellis
Marrigje Sellis
Erfgenaam:
Adolf Sellis
Hendrik Sellis
Voogd:
Willem Aalts van Dijk
erfgename:
Aaltje Sellis
Hendrikje Sellis
Hilligje Sellis
Toegangsnummer:
00124
Inventarisnummer:
I-556b
 
 
 
Pagina: 5