Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
32  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
2200 Jan van Diepen en Jasper Cornelis Piera verklaren een borgtocht te stellen groot f.1000.- ten behoeve van Antonie Simon Beernink, handelaar in gedistilleerd te Kampen, als zekerheid ten opzichte van de ontvanger der directe belastingen dat Antonie Beernink de rechten en accijnzen zal kunnen betalen.
Datum:
04-04-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2200
borg, borg:
Jan van Diepen  
Belanghebbende:
Antonie Simon Beernink  
Borg:
Jasper Cornelis Piera  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2198 Gomperts de Jong en Anna de Jong verklaren een borgtocht te stellen groot f.4000.- ten behoeve van Salomon de Jong, handelend in gedistilleerd onder de firmanaam van Izaak Abraham de Jong en Zonen, kooplieden te Kampen, als garantie voor de ontvanger der directe belastingen dat genoemde firma de rechten en accijnzen zal kunnen betalen.
Datum:
17-03-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2198
Belanghebbende:
Salomon de Jong  
Borg:
Anna de Jong  
Gomperts de Jong  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2197 Pieter Hillebrand Werff en Israel Mozes Zendijk verklaren een borgtocht te stellen, groot f.4000.-, voor Salomon David Stibbe, koopman in gedistilleerd, wonend op de Oudestraat, als garantie voor de ontvanger der belastingen dat genoemde Heer Stibbe de rechten en accijnzen zal kunnen betalen.
Datum:
17-03-1834
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2197
Borg:
Pieter Hillebrand Werff  
Israel Mozes Zendijk  
Belanghebbende:
Salomon David Stibbe  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-550a
 
 
 
 
 
Notariële akte
2135 Hendrik Jan Jacob Venema en Jan Schouwenburg verklaren zich borg te stellen voor een bedrag van f.500.- inzake de accijns en opcenten die Pieter Portheine, handelaar in binnenlands gedistilleerd, verplicht is af te dragen aan de ontvanger der directe belastingen.
Datum:
22-11-1833
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2135
Borg:
Jan Schouwenburg  
Hendrik Jan Jacob Venema  
Belanghebbende:
Pieter Portheine  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-549