Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
42  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0144 De gerechtigden in de nalatenschap van hun grootmoeder en van hun moeder verzoeken de notaris over te gaan tot scheiding van de boedel ter waarde va ƒ 8020,97. Tot de nalatenschap behoren obligaties, goederen en een huis.Bijgevoegd is acte van volmacht.
Datum:
02-12-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erf en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0144
Erfgenaam en voogd:
Albertus Jacobuszn Berghuijs  
Hendrik Jan Jacob Venema  
erfgenaam en voogd, moeder en gevolmachtigde:
Teunis Jansen van Gelder  
Overledene:
Catharina van Lochem  
Martha Zorg  
erfgename:
Martha Nieuwenhuijs  
Catharina Nieuwenhuis  
Johanna Nieuwenhuis  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0126 Deze akte is een aanvulling op akte nummer 0099, waarin het restant van de gemeenschappelijke boedel van wijlen Maria Wilhelmina Beekman en Johannes Theodorus Rutten wordt verdeeld; het betreft vooral inschrijvingen NWS.nominaal ƒ 24000.
Datum:
15-09-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0126
moeder en gevolmachtigde:
Harmen Jager  
Jacob Kortenbout van der Sluijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0099 Namens hun opdrachtgevers willen de gevolmachtigden overgaan tot verdeling van de nalatenschap van Maria Wilhelmina Beekman. De activa bedragen f.18.507,70.Vermeld wordt de verdeling der nalatenschap over de verschillende personen.Bijgevoegd zijn verschillende akten van volmacht.
Datum:
06-08-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0099
Overledene:
Maria Wilhelmina Beekman  
moeder en gevolmachtigde:
Harmen Jager  
Jakob Kortenbout van der Sluijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0090 De erfgenamen verklaren gezamenlijk te hebben verdeeld en gescheiden de boedel van hun moeder. De akte bevat een beschrijving van ieders aandeel met vermelding van de waarde, te zamen ƒ 4080,50.
Datum:
13-07-1836
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0090
Erfgenaam en voogd:
Gompers de Jong  
Salomon de Jong  
Overledene:
Martha Salomons  
erfgename:
Anna de Jong  
Klaartje de Jong  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-531b