Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1419 De testateur stelt zijn enige en universele erfgename aan.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1419
erfgename:
Gesina van Quinkelen  
Testateur:
Dirk Bosch  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1418 Schuldbekentenis van ƒ 125 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg zijn ten specialen onderpand de genoemde onroerende goederen gesteld; het bouwland is reeds bezwaard met ƒ 200.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis , hof schuur en where  
Bouwland "het Horsje"  
Aktenummer:
1418
Schuldenaar:
Minicus Klaassen Riesebos  
Schuldeiser:
Gerrit Beijerink  
Jan Pelleboer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1416 Verpachting van enige stukken bouw- en groenland. De condities zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen. Totaal opbrengst ƒ 352,25.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Bouw- en groenland  
Aktenummer:
1416
Pachter:
Toon van den Berg  
Arend Hofsté  
Arend Kalter  
Harmen Kalter  
Jacob Kattenberg  
Wm Gerrits Kerker  
Jan Kooster  
H. Rensink  
Hendrik Schemmekes  
Harm Stoel  
Jan Stoel  
Jan Wagterveld  
Marten Wagterveld  
Gerrit Wesenberg  
Jacob Wesenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1415 Zie akte 1420 voor finale verkoop van 2 percelen. Aan de akte zijn ook de artikelsgewijze condities en verkoopvoorwaarden gehecht. Hoogste inzet perceel 1: ƒ 525; perceel 2: ƒ450; perceel 3-1: ƒ 41; perceel 3-2: ƒ30; perceel 3-3: ƒ25; perceel 3-4: ƒ 25; perceel 3-5: ƒ 31.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1415
Verkoper:
Cornelis van der Kolk  
bieder:
Jan Kalter  
Hendrik Kattenberg  
Gerrit Rekveld  
Rijn van der Woude Jr.  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b