Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
58 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akte
0233 Het echtpaar M.F. Siertsema en C. W. de Vriese verkoopt voor ƒ 5000 aan het echtpaar T.W. Siertsema en A.S. Wijchel de helft van een boerenplaats in Meeden, in beklemde huur bij Wypke Beerends
Datum:
28-10-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
boerenerf
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0233
verkoopster, volmachtgeefster:
Margaretha Fossea Siertsema
gevolmachtigde:
Cornelis Wilhelmus Vriese
Koper:
Tiddo Waldrik Siertsema
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0218 W. Jans en zijn echtgenote P. Wichmets verstrekken een machtiging aan H.A.de Chalmot om hun erve op het zuideinde te Kamperveen te verkopen en daaruit voortvloeiende handelingen te verrichten.
Datum:
14-10-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
erve
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0218
gevolmachtigde:
Hendrik Aleander de Chalmot
volmachtgever, verkoper:
Willem Jans
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0217 A. Everaars en zijn echtgenote J. Pfeil verstrekken een machtiging aan J.H. Clant om van hun (schoon-)moeder Dina Tjerksz, weduwe van Justus Hendrik Pfeil, de uitvoering te verzoeken van de testamentaire beschikking van wijlen haar vader Justus Hendrik Pfeil.
Datum:
14-10-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0217
gevolmachtigde:
Jan Hendrik Clant
volmachtgever:
Abraham Everaars
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0215 G. van den Noord versrtekt een machtiging aan H. Nijman en J.H. Kelder om bij zijn absentie zijn belangen te behartigen zowel bij de opvoeding en onderhoud van zijn zoon Willem Jan van den Noord als bij de verhuur of verkoop van zijn woning in wijk 1, nr. 74 en hem bij sterfgevallen, enz te representeren.
Datum:
12-10-1811
Aktebenoemingen:
volmacht
Notaris:
Rambonnet, Fredrik Lodewijk
Object in akte:
woning
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0215
gevolmachtigde:
Jan Hendrik Kelder
Hendrik Nijman
volmachtgever:
Gerrit van den Noord
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-560b
 
 
 
Pagina: 4