Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
87 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akte
3500 Scheiding en verdeling van de aandelen ingeschreven in het Grootboek NWS ter waarde van ƒ 46100 waarop wijlen de broers Adriaan en Arnoldus Lambertus Eschauzier ieder voor een elfde gerechtigd waren als zijnde opgekomen uit de nalatenschap van hun grootvader Jacob Abraham Uitenhage de Mist, waarvan hun moeder het vruchtgebruik genoot en de andere 7 broers en 1 zuster mede-erfgenaam zijn.Bigevoegd zijn een verzoek aan en een beslissing van de rechtbank alsmede 6 machtigingen. Zie ook akte 3504 en 3505.
Datum:
15-11-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3500
Overledene:
Adriaan Eschauzier
Arnoldus Lambertus Eschauzier
gevolmachtigde, bewindvoerder:
Veen Valck Jan Rudolph
moeder-voogdes, erfgename:
Anne Amelie Uitenhage de Mist
gevolmachtigde:
Andries Albert de Vries
erfgenaam en volmachtgever:
Charles Albert August Eschauzier
Chretien Henri Eschauzier
Jean Pierre Brand Eschauzier
Otto Eschauzier
Erfgenaam:
Jacques Abraham Chretien Eschauzier
Jean Jaques Corneille Tjebbe Eschauzier
toeziend voogd, erfgenaam en volmachtgever:
Wilhelm Samuel Louis Eschauzier
erfgename:
Ester Jacoba Eschauzier
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
 
 
Notariële akte
3485 Scheiding en verdeling van de boedel van wijlen L. Gosens, laatst echtgenote van wijlen F. Schierholt en daarna van wijlen H. Kwakkel. Het te verdelen bedrag is ƒ 438,78 voor de 6 kinderen en de laatste echtgenoot
Datum:
25-10-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3485
voogd, mede-gerechtigde:
Hendrik Stoel
Overledene:
Lutgertje Gosens
gevolmachtigde:
Dries Johannes ten Klooster
erfgenaam en volmachtgever:
Gerrit Kwakkel
toeziend voogd:
Jan van Ommen
erfgename:
Aaltje Kwakkel
Annegje Kwakkel
Peterje Kwakkel
Gerrigje Schierholt
Elisabeth Schierholt
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555c
 
 
 
 
 
Notariële akte
3432 De vier erfgenamen geven aan de boedel van hun vader J.N. Bijsterbos te willen scheiden, bestaande uit onroerend goed en contanten t.w.v. ƒ 47352. De notaris legt de onderlinge schikking als provisionele scheiding vast, voor ieder t.w.v. ƒ 11838.
Datum:
24-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
5/12 gedeelte in het Gasthuis breedeslag
6/20 gedeelte in erve "Vossenburg"
groenland "de Klooster"
groenland "de kleine mate - het Hofje"
groenland "de bleeke mate"
¼ in Ruitenburgs Slag
¼ Jonker Schaaps Erve
groenland "de groote mate
groenland "Bruiniers Mate"
huis, erf en where met tuin en stal
1/8 gedeelte in Boecops Slag, bouw-hooi en rietland
groenland, riet- en hooiland
bouw-en hooiland
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3432
Erfgenaam:
Johan Christian Berkum Bijsterbos
Nicolaas van Berkum Bijsterbos jr
Willem Bijsterbos
Overledene:
Jurjan Nicolaas Bijsterbos
erfgename:
Maria Catharina Bijsterbos
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555b
 
 
 
 
 
Notariële akte
3428 Scheiding en verdeling van de huishoudelijke inboedel, winkelwaren en goederen, een huis, erf en where aan de Vloeddijk bij de Broederbrug, wijk 3 nr 241, van het echtpaar A. Beld en wijlen J. Scholten. Het huis c.a. was op 31 december 1805 aangekocht. De notaris stel het zuivere montant vast op ƒ1360, waarvan de weduwe op ƒ 680 recht heeft en de beide kinderen ieder ƒ 340; de kinderen Teunis en Grietje verklaren hun aandeel in contanten van hun moeder ontvangen te hebben.
Datum:
17-08-1839
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Rambonnet, Francois
Object in akte:
huis, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
3428
erfgename, mede-gerechtigde:
Aaltje Beld
Overledene:
Jan Scholten
Erfgenaam:
Teunis Scholten
erfgename:
Grietje Scholten
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-555b
 
 
 
Pagina: 4