Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
18 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Notariële akte
1294 Comparanten verklaren zich borg te stellen voor Willem de Weerd, schipper en koopman te Deventer, inzake de belasting en accijnzen op geimporteerde goederen.
Datum:
20-08-1819
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1294
Belanghebbende:
Willem de Weerd
Borg:
Jacob Berghuis
Willem van Meurs
Julius Ludwig Wilhelm Seijffardt
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-521a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1238 Comparanten verklaren een borgtocht te stellen voor de helft van het bedrag dat het echtpaar Schwartz - Pleek heeft geleend aan hun schoonzoon Jacobus Berghuis Geurtzoon, als garantie voor de uitoefening van zijn beroep van commissaris van de Veenen.Als onderpand stellen comparanten hun huis in Kampen.
Datum:
01-04-1819
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1238
Schuldeiser:
Hendrik Christiaan Jan Carel Dirk Cornelis Samuel Schwartz
Schuldenaar:
Jacobus Geurtzoon Berghuis
Borg:
Anna Maria van Bockel
Willem van Meurs
schuldeiseres:
Cornelia Pleek
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-521a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1183 Comparanten verklaren borg te staan ten behoeve van hun schoonzoon voor een bedrag van ƒ.2000-., welke deze verplicht is te stellen voor de uitoefening van zijn funktie als commissaris van de Veren en geven als onderpand hun woonhuis.Namens de stad Kampen accepteert de burgemeester deze borgtocht.NB. bijgevoegd een uittreksel uit de notulen van burgemeesters van Kampen.
Datum:
02-11-1818
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
woonhuis, erf en where
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1183
Gecommitteerde:
Assuerus van der Merwede
Belanghebbende:
Jacobus Geurtzoon Berghuis
Borg:
Cornelia Pleek
Hendrik Christiaan Jan Carel Dirk Cornelis Samuel Schwartz
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1051 Eerstgenoemde comparant verklaart, als stadsontvanger, inzake de verschuldigde borgstelling ten behoeve van het Rijk, groot ƒ4000,-, te willen verpanden zijn woonhuis met erf en tuin met het fabriekshuis en stalling gelegen in de Bovennieuwstraat, waarvan comparanten voor drie vierde gedeelte eigenaar zijn via de nalatenschap van wijlen Jacobus Alexander de Chalmot. Het perceel is door deskundigen getaxeerd op ƒ6350,- .
Datum:
16-12-1817
Aktebenoemingen:
borgtocht
Notaris:
Augier, I.
Object in akte:
huis, erf en where met tuin en fabriekshuis
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1051
Borg:
Hendrik Alexander de Chalmot
Johanna Geertrui de Greeve
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520a
 
 
 
Pagina: 4