Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
15  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1476 De 4 erfgenamen van Willem Jans Kluisjen en Christine Ruiten, verklaren de ouderlijke boedel tot onderling genoegen verdeeld te hebben.J.G. Groot zegt dank aan Gerrit Jansen Schoon voor zijn aandeel in de afwikkeling van de nalatenschap.
Datum:
26-01-1821
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1476
Erfgenaam en voogd:
Jacob Gerrits Groot  
Jan Willem Kluisjen  
Peter Willems Kluisjen  
Thomas Willems Kluisjen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-522
 
 
 
 
 
Notariële akte
1163 Comparanten, allen erfgenamen van Hendrik Schimmelpennink, verklaren de gemeenschappelijke boedel, waarvan reeds een inventarisatie gemaakt is, te willen verdelen.Verdere details in de akte.NB. bijgevoegd een akte van volmacht en een staat van baten en schulden.
Datum:
30-08-1818
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
1163
Erfgenaam en voogd:
Johan Abraham van Auw  
Harmen Schimmelpennink  
Jan Schimmelpennink  
Hermanus Vos  
Martinus Everhardus van der Wal  
erfgename:
Aaltje Jans  
volmachtgever:
Jan Boon  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-520b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0856 Comparant vraagt om scheiding van de boedel die hij gemeenschappelijk heeft bezeten met zijn overleden vrouw Harmpje Warnars Wielink, die op haar beurt weer weduwe was van Hendrik Kamphof, van wie zij drie kinderen heeft.Er wordt een inventaris opgesteld in het bijzijn van de griffier; de waarde bedraagt f.10.250.- en de notaris zorgt voor de verdeling.
Datum:
12-08-1816
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0856
Taxateur:
Jan Jansen Huijer  
Peter van der Kamp  
Erfgenaam en voogd:
Jan van Rechteren  
moeder en gevolmachtigde:
Johannes Jacobus van Ingen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-519b