Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
1423 Ter stalling, voeding en verzorging overgedragen 1 paard en 2 koeien ter waarde van ƒ 200 tegen genot van mest, melk en kalveren.
Aktebenoemingen:
bewaargeving
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1423
bewaargever:
van der Laan  
bewaarnemer:
Jacob Hupscher  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1422 Verkoop van de gehele inboedel in het sterfhuis van wijlen de weduwe van Barent Wesenberg. De verkoopvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen. De totale opbrengst van de ingebrachte 110 nummers bedraagt ƒ 170,70.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1422
Verkoper:
Barent Wesenberg  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1421 en 1417 Bij akte 1421 is akte 1417 als akte van machtiging ingesloten , alsmede de condities en voorwaarden. Na inzet en finale verkoop is het perceel aangehouden.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis, hof en where  
Aktenummer:
1421 en 1417
gevolmachtigde:
Jan Janssen Heujer  
bieder:
Hendrik Rekveld  
Johannes Struijk  
volmachtgeefster:
Magteld Nieuwenstijn  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1420 Zie ook akte 1415. Opbrengst 1e perceel ƒ 825; 2e perceel ƒ 585; 3e perceel ƒ 251.Totale opbrengst van de finale verkoop is ƒ 1661.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2½ morgen groenland  
1 driekwart morgen groenland  
5 akkeren bouwland  
Aktenummer:
1420
bieder:
Bernardes Leembroek  
Koper:
A.J. van Asselt  
Gerrit Rekveld  
Hendrik Schippers  
Rijn van der Woude Jr  
Verkoper:
Cornelis van der Kolk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b