Uw zoekacties: Beeldbank
xBeeldbank
Zoeken in Beeldbank
Beeldbank
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

270 zoekresultaten
sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 7
 
 
thumbnail
FotoF004155 Grafsteen van Phinie Salomon Stibbe, echtgenoot van Rijntje Jacobs, geboren 9 juni 5561, overleden 28 mei 5641. - H(ier is) b(egraven) d(e eerwaarde) m(an) voorzitter van de vergadering, voorganger en leider van de synagoge, de ch(aber) Pinehas, zoon van de e(erwaarde) ch(aber) Salomo Sh w sh n Stibbe, hij werd geboren op de 28e dag van Siwan (5)561 en stierf de nacht van de dag, de h(eilige) sh(abbat) de 28e Ijar - (= 28 mei 1881). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004154 Grafsteen van David van Loon, overleden 17 mei 1870, oud 31 jaar. Eik van geween - zie Gen. 35.8 - Maar de plaats van David bleef ledig - 1 Sam. 20.25. Helaas ! In het prille begin van zijn dagen werd hij verzameld tot zijn volk. H(ier is) b(egraven) de man, vroom en oprecht, vrezende God, v(oorwaar) h(ij was) r(abbi) David, z(oon van) r(abbi) Salomo van Loon, op dinsdag de 31e - van de Omertijd (= 16 Ijar) - vloog zijn ziel weg en op woensdag de 32e daarvan keerde hij terug naar zijn aarde. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004153 Grafsteen van Geertrui Barend de Jong, geboren 9 februari (5)549, overleden 9 juli (5)629. Geeft haar van de vruchten harer handen, dat haar daden haar roemen in de poorten. Spr. 31.31. Deze steen, zie, zij is een bedekking voor de ogen - bedoeld als teken van "vrouwelijk eer", zie Gen. 20.16 - voor Sara, de ingetogen en dierbare vrouw; de dienst van de Here onderhield zij; v(oorwaar) z(ij was) de d(egelijke) v(rouw), mevrouw Tr' z', Sara, dochter van e(erwaarde) Mozes D w b de Leviet, echtgenote van e(erwaarde) Salomon de Jong, op de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) de e(erste van de) m(aand) Ab vloog haar ziel weg en op maandag de 3e daarvan begroeven ze haar lichaam, van het jaar (5)629 - (= 9 juli 1869). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004152 Grafsteen van Anna Meijer van Beem, overleden 16 januari 1869, echtgenote van David Levie Schaap, oud 41 jaar. H(ier is) b(egraven) de ingetogen en dierbare vrouw, gelukkig was haar leven, het kostbaarste bezit van haar man en haar zonen; zij vreesde God vanaf haar jeugd, stierf zij niet in de beste van haar jaren; v(oorwaar) z(ij was) mevrouw Ch y h, dochter van e(erwaarde) M' y r van Beem, (zijn) g(edachtenis) t(ot zegen), echtgenote van e(erwaarde) David Schaap, zij stierf in de u(itgang van de) h(eilige) sh(abbat) de 5e Shebat en zij keerde terug tot haar aarde maandag daarvan, van het jaar (5)629. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004151 Grafsteen van Jozef Stibbe, geboren 18 mei 1811, overleden 28 oktober 1848. - H(ier is) b(egraven) de betrouwbare man, de steunpilaar van zijn vrouw, de verzorger van zijn zonen, de toeverlaat voor zijn geliefden, v(oorwaar) h(ij was) r(abbi) Jozef, z(oon van) de chaber Salomo; naar het huis van de verblijden - ging hij op - woensdag de 12e en werd begraven donderdag de 13e Marcheswan (5)629. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004149 Grafsteen van Salomon Jakob Vriend, overleden 8 november 1864, oud 91 jaar. - Zie, dat is Salomo's draagstoel Hoogl. 3.7 - H(ier is) b(egraven) de man, vroom en oprecht, groot in de Tora en in wijsheid, minnaar van de Plaats en minnaar van het verbond, minnaar van de vrede en najager van vrede al zijn dagen, de chaber rabbi Salomo, zoon van onze leraar rab rabbi Jakob Vriend; hij overleed in hoge ouderdom in de nacht van woensdag de 10e Marcheswan en werd begraven op de volgende dag, van het jaar (5)625. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004148 Grafsteen van Geertruida Hompes de Jong, overleden 9 oktober 1864, echtgenote van Salomon Jacob Vriend, oud 81 jaar. Een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen Spr. 31.30. - H(ier is) b(egraven) de vrouw, geacht ingetogen en wijs, de kroon van haar man en het sieraad van haar zonen, mevrouw P r' d k', dochter van de e(erwaarde) r(ab) G w m p l, Eliezer de Jong, echtgenote van de chaber rabbi Salomo, zoon van onze leraar rabbi Jakob Vriend, zij overleed in de nacht na de uitgang van de heilige shabbat, de dag voor de grote verzoendag en werd begraven op dinsdag de 11e Tishri in het jaar (5)625.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004147 Grafsteen van Nathan Meijer, overleden 12 november 1871, oud 79 jaar. De Here heeft gegeven en de Here heeft genomen, de naam des heren zij geloofd. Job 1.21. - H(ier is) b(egraven) de man, oud en verzadigd van dagen; hij wandelde in oprechtheid en handelde onberispelijk, v(oorwaar) h(ij was) r(abbi) Nathan, z(oon van) r(abbi) Mozes Meijer, en de naam van zijn moeder was Q n' n d l '; op zondag de 28e Cheswan (5)632 vloog zijn ziel weg en op dinsdag de e(erste van de m(aand) Kislu keerde hij terug naar zijn eigen grond. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004146 Grafsteen van Benjamin Levie Slager, geboren 29 september/29 Ellloel (5)635, H(ier is) b(egraven) de ongehuwde man Baruch, zoon van Juda, en de naam van zijn moeder was B y l' , die ging naar zijn eeuwige wereld op donderdag de 11e Tishri (5)654 (11 oktober). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).

11 Tishri (5)654 komt overeen met 21 september 1893, blijkens de gegevens van de Burgelijke Stand is op 11 oktober 1894 overleden Bernard Slager, geboren 29 september 1875, dit laatste komt overeen met 29 Elul (5)635.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004145 Grafsteen van Rebecca Couzijn, echtgenoote van J.G. Kalf, geboren 3 augustus /11 Menachem (5)606 - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde) v(rouw) Rebekka, dochter van 'z r y' l, h(oofd van de) l(evieten), en de naam van haar moeder was M t' , zij stierf de nacht van de dag, de h(eilige) shabbat, de 10e Tamuz (5)654 (= 13 juli 1894). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004144 Grafsteen van Rebecca Hompes de Jong, overleden 9 juni 1880, oud 90 jaar, ongehuwd. H(ier is) b(egraven) P' g l', dochter van r(abbi) Eliezer de Jong, die ging naar haar eeuwige wereld de nacht van woensdag, 1e v(an de) m(aand) Tamuz, van het jaar (5)640. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004143 Grafsteen van Grietje Gudema, geboren 9 september 18.. - H(ier is) b(egraven) G y t l' , dochter van r(abbi) Mozes, echtgenote van Jakob, zoon van r(abbi) Aser, en de naam van haar moeder was B r y y n', zij stierf de nacht van dinsdag de 21e Cheswan (5)654 (= 30 oktober 1983). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004142 Achterzijde van de grafsteen van Trijntje Salomon Frank, overleden 3 juli (5)648. Geen Hebreeuwse tekst..
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004141 Grafsteen van Trijntje Frank, oud 76 jaar, weduwe van Bernard Kannegieter. Zij bemerkt dat haar koophandel gedijt, des nachts gaat haar lamp niet uit. Spr. 31.18. - H(ier is) b(egraven de g(ewaardeerde) v(rouw) mevrouw T r y y n, dochter van r(abbi) Ruben, echtgenote van r(abbi) Benjamin de Leviet, en de naam van haar moeder was Esther, die ging naar haar eeuwige wereld op dinsdag de 24e Tamuz (5)648. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004140 Grafsteen van Salomon Izaak Jakobs, geboren te Blokzijl den 7 februari 1816 overleden te Kampen 22 februari 1888. - H(ier is) b(egraven) de man, oprecht onder de edelen; hij bewandelde voortdurend de weg op de goede wijze -. Hij was verbonden met de God - des levens - en al zijn werken waren voor de Naam van de Hemel, de chaber Y q w t y' l z(oon van) chaber Izaak, hij overleed op zondag - de 9e - Shebat en werd begraven - op dinsdag - de 11e daarvan (5)648. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Uit het bevolkingsregister blijkt dat de overlijdensdatum 22 februari 1888 juist is, volgens de joodse jaarrekening is dit 9 Adar (5)648; kennelijk heeft men zich in de Hebreeuwse tekst een maand vergist.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004139 Grafsteen van Elisabeth Löwenstein, weduwe van David Yzak Kalf, geboren 12 februari 1866 (19 Sjewat 5628) - H(ier is) b(egraven) de vrouw m(evrouw) 'L' , dochter van e(erwaarde) Ephraim, de leviet, en de naam van haar moeder was P y y l w, zij overleed op de Grote Shabbat (= de shabbat voorafgaande aan Pasen) dat van 15 - 22 Nisan duurt (5)702. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004138 Grafsteen van David Yzak Kalf, geboren 22 januari 1858 4 Sjewat (5)618 - H(ier is) b(egraven) de man, e(erwaarde) David, zoon van Izaak, en de naam van zijn moeder was Esther, hij overleed de 28e Marcheswan (5)698. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004137 Grafsteen van Aron Vos, geboren 21 januari 1855 (2 Sjewat 5615) - H(ier is) b(egraven) de man r(abbi) Aaron, zoon van r(abbi) 'q y b' Mozes, en de naam van zijn moeder was m(evrouw) P y g l w, hij overleed de 5e Tishri (5)697. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004136 Grafsteen van Duifje Schaap, dochter van Levie Schaap en Jansje Vecht, geboren 14 april 1887, overleden 23 juni 1932 - H(ier is) b(egraven) T w y k, dochter van r(abbi) Levi Juda, en de naam van haar moeder was Y' k t, zij overleed op de 19e dag van Siwan (5)692. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004135 Grafsteen van Louis Goudsmid, echtgenoot van Aaltje Goudsmid-Nijstad, overleden 21 september 1930 - H(ier is) b(egraven) Ch y y m 'r y h, zoon van Sh m ch h Y ch y' l, en de naam van zijn moeder was H n h, hij overleed op de 28e dag van Elul (5)690. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004134 Grafsteen van Betje de Lange, Z.R.I.V - H(ier is) b(egraven) de ongehuwde vrouw B y l h, dochter van Salomo, en de naam van haar moeder was G t l h, zij stierf de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) (5)690 de 9e Adar (= 9 maart 1930). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1967 - 30-09-1967.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004133 Grafsteen van Heimanna Brest - H(ier is) b(egraven) Ch y h dochter van r(abbi) Ch y y m, en de naam van haar moeder was Ts p r h Brest, zij ging naar eeuwige wereld op donderdag de 24e Tamuz (5)688 (= 12 juli 1928). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004132 Grafsteen van Judith de Lange, echtgenote van Gompert Levi van Gelderen, geboren 13 november/21 Kislew (5)593 - H(ier is) b(egraven) de dierbare vrouw, m(evrouw) Y t l' , dochter van r(abbi) Y ch z q' l' , en de naam van moeder was B y l' , zij ging naar haar eeuwige wereld de 3e dag van Chanoekah, de 27e Kislu van het jaar (5)684 (= 5 december 1923). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004131 Grafsteen van Henriëtte Esther van Gelderen, geboren 5 april/8 Nisan (5)663 - H(ier is) b(egraven) de geliefde ongehuwde vrouw Y t l' , dochter van r(abbi) Mozes, de leviet, en de naam van haar moeder was P r' d k' , zij werd ten grave gedragen onder veel geween op de 29e dag van Marcheswan van het jaar (5)684 (= 8 november 1923). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
thumbnail
FotoF004129 Grafsteen van Clara Goudsmit, geboren 13 mei/21 Ijar (5)609 - H(ier is) b(egraven) de dierbare vrouw m(evrouw) Q l' r' , dochter van r(abbi) Aser, en de naam van haar moeder was Sara, zij ging naar haar eeuwige wereld de 24e Marcheswan (5)683 (= 15 november 1922). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS