Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
1.178  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0136 De verkoper verklaart verkocht te hebben zijn tuinhuisje met tuin voor een bedrag van f.800.-, waarvan ƒ 100 contant en het restant blijft als onbetaalde kooppeningen op het perceel rusten.De tuin zal iets later worden overgedragen, omdat hij nog verhuurd is aan de tuinman.
Datum:
11-10-1842
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
tuinhuisje met tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0136
Koper:
Egbert Mulder  
Verkoper:
Henri Assuerus Wttewaall van Stoetwegen  
Huurder:
Schemkes  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0135 en 0144 Namens de gevolmachtigde zal de notaris enige vaste goederen openbaar te verkopen.Het perceel B 33 wordt gekocht voor f.400.-,het perceel B19 wordt gekocht voor f.466.-.Bijgevoegd is de akte van volmacht.
Datum:
10-10-1842
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
groenland genaamd het Tabaksland  
groenland genaamd het Morgentje of Kampje  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0135 en 0144
Borg:
Dirk van Bruggen  
Hendrik van Bruggen  
Koper:
Richard Burgemeester  
Jan Frijlink  
moeder en gevolmachtigde:
Pieter Ebbenhout  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0134 en 0143 De verkoopster geeft te kennen 8 percelen onroerend goed openbaar te willen verkopen; de voorwaarden hiertoe zijn vermeld. Perceel B238 blijft onverkocht.
Datum:
10-10-1842
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis en berg met tuin en bouwland  
een stuk groenland het Papenkampje genaamd  
hooi en veldland  
groenland genaamd de Hekkenkamp  
huis en erve met akker bouwland  
perceel bouwland genaamd de Buitendijkse Bouwkamp  
perceel weideland genaamd de Buitendijkse Bouwkamp  
huisje aan het Achterpad  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0134 en 0143
koper, bieder:
Jan van Vilsteren  
koper, moeder en gevolmachtigde:
Willem Visscher  
huurder, moeder en gevolmachtigde:
Klaas van Dijk  
koper, borg:
Hendrik van Bruggen  
bieder:
Jan Frijlink  
Jan Top  
Verkoopster:
Anna Dingenum  
Borg:
Dirk van Bruggen  
Koper:
Gerrit Boer  
Albert van den Burg  
Huurder:
Harm Hofstede  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0133 en 0141 De verkopers verzoeken de notaris een huis in de Bovennieuwstraat openbaar te verkopen; de voorwaarden zijn vermeld.Omdat de opbrengst niet hoog genoeg is, trekken verkopers het huis terug.
Datum:
10-10-1842
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erve en where met tuin  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0133 en 0141
Verkoopster:
Suzanne Augier  
Marianne Elisabeth Augier  
Verkoper:
Jean Frederic Augier  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537