Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
1.040  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1418 Schuldbekentenis van ƒ 125 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg zijn ten specialen onderpand de genoemde onroerende goederen gesteld; het bouwland is reeds bezwaard met ƒ 200.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis , hof schuur en where  
Bouwland "het Horsje"  
Aktenummer:
1418
Schuldenaar:
Minicus Klaassen Riesebos  
Schuldeiser:
Gerrit Beijerink  
Jan Pelleboer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1412 Schuldbekentenis van ƒ 250 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1412
eigenaar(vorige):
Antonij Poelert  
schuldenares:
Lucretia Eckelboom  
Schuldenaar:
Johannes Hermanes Figge  
Schuldeiser:
Jan Last  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1411 Schuldbekentenis van ƒ 1100 rentende 4½ procent. Tot zekerheid en waarborg zijn ten specialen onderpand de genoemde onroerende goederen gesteld.Belending: ten noorden en ten zuiden de landen van Diesselhof.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where "het Ende"  
23 bunders en 80 roeden land  
Aktenummer:
1411
Schuldeiser:
Pieter van der Veen  
Lambertus de Waal  
Schuldenaar:
Klaas Gerrits van 't Ende  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1403 Schuldbekentenis van ƒ 300 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld, dat reeds bezwaard is met ƒ 500 en ƒ 600
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1403
Schuldeiser:
Rietberg  
David de Wilde  
Schuldenaar:
Gerrit Bos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b