Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
1.178  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0132 en 0142 Namens zijn opdrachtgevers, vraagt de gevolmachtigde de twee percelen openbaar te verkopen; de voorwaarden zijn vermeld. De percelen worden verkocht voor f.1300.- . Bijgevoegd is de akte van volmacht.
Datum:
10-10-1842
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erve en where met ernaast gelegen stal  
huisje, erve en where,  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0132 en 0142
Koper:
Willem Kanis  
moeder en gevolmachtigde:
Peter Beijer  
bieder:
Pieter Burgemeester  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0131 De gerechtigden in de nalatenschap van Aaltje Jansen, verzoeken om scheiding van de onverdeelde boedel.De totale waarde van de boedel bedraagt f.20.696,34.De notaris maakt de verdeling. Zie ook de akten 1842 nr 0031 en 0037 en 0053voor de namen der gerechtigden.
Datum:
01-10-1842
Aktebenoemingen:
boedelscheiding
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0131
Overledene:
Aaltje Jansen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0130 De verkoper verklaart verkocht te hebben enige rillen met rietgewas voor een bedrag van f.75.- contant.
Datum:
30-09-1842
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
rillen of land  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0130
Verkoper:
Gerrit Last  
Koper:
Willem Jan Swart  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537
 
 
 
 
 
Notariële akte
0129 De verkoper verklaart verkocht te hebben zijn huis op de Oudestraat voor een bedrag van f.475.- contant.
Datum:
29-09-1842
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Meijlink, J.
Object in akte:
huis, erve en where  
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0129
Koper:
Machiel van Hulzen  
Verkoper:
Salomon de Jong  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-537