Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1406 verkoop van een secretaire en een spiegel ter waarde van respectievelijk ƒ 30 en ƒ 20. De tansportant zal deze meulbelen in gebruik houden tot 1 mei 1823 en als een goed huisvader soigneren en in behoorlijke goeden staat overleveren, zich het recht voorbehoudende deze goederen alsnog te mogen verkopen met of voor 30 april 1823 ingevolge artikel 1673 van het Code Napoleon.
Aktebenoemingen:
transport van roerende goederen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1406
Koper:
David de Wilde  
Verkoper:
Elias Levij Roos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1405 Verkoopprijs ƒ 110 te betalen in 2 termijnen op 1 mei 1823 en op 1 mei 1824.
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1405
Koper:
Harmen Hofman  
Verkoper:
Jacob Berghuijs  
Borg:
B Fijnebuijk  
Lubbert Naberman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1404 Zie akte 1402. Finale verkoop van 5 percelen. Opbrengst perceel 1: opgehouden; perceel 2: ƒ 295; perceel 3: aangehouden; perceel 4: ƒ 225; perceel 5: aangehouden.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
zie akte 1402  
Aktenummer:
1404
Koper:
B Leembroek  
Koopster:
Maria van den Berg  
Verkoper:
Jacob Berghuijs  
Borg:
Hendr. van Dijk  
Hendrik Nijman  
bieder:
Jan van Dijk  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1403 Schuldbekentenis van ƒ 300 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg is ten specialen onderpand het genoemde onroerend goed gesteld, dat reeds bezwaard is met ƒ 500 en ƒ 600
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1403
Schuldeiser:
Rietberg  
David de Wilde  
Schuldenaar:
Gerrit Bos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b