Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1410 De bewaargever geeft tot stalling, voeding en verzorging af 1 paard en 3 koeien met een waarde van totaal ƒ 176. De bewaarnemer zal de mest, melk en kalveren genieten en het gebruik van het paard.
Aktebenoemingen:
uitleen van vee
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1410
bewaargever:
Jan Janssen van de Weert  
bewaarnemer:
Jacob Hupscher  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1409 Testatrice legateert aan haar man het vruchtgebruik van alle na te laten goederen en ƒ 600 in eigendom, maar al het lijfstoebehoren, linnen wol, goud en zilver zal dadelijk door de executeuren-testamentair aan de geinstitueerde erfgenamen worden uitgerijkt. Tot enige en universele erfgenamen worden de kinderen van broer Andries benoemd. Verder worden diverse leden van de familie Kroeze als legatarissen benoemd en voor ƒ 100 ook de Armenstaat van de stad Kampen.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1409
administrerende voogd:
Gerrit Jan Deetman  
Willem Deetman  
Testatrice:
Maria Kroeze  
Executeur-testamentair:
Peter Beijer  
Gerrit Jan Engelen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1408 Testateur legateert aan zijn vrouw Maria Kroeze het vruchtgebruik van al zijn bezittingen, onder de voorwaarde dat zij levenslang verplicht is wekelijks 2 gulden te betalen aan Rijer Engelen en Anna Witteveen. Tot enige en universele erfgenamen worden zijn zusters benoemd en ook 2 executeurs-testamentair. Voorts legaten aan het hervormd kerkgenootschap en aan een neef en een nicht.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1408
Testateur:
Jan Witteveen  
Executeur-testamentair:
Peter Beijer  
Gerrit Jan Engelen  
erfgename:
Anna Witteveen  
Gerharda Witteveen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1407 Verkoop van 12 percelen hakhout, staande in een hagen "de Kogeltempel "onder IJsselmuiden. De verkoopvoorwaarden zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen evenals de namen van de vele kopers. Totaalopbrengst ƒ 99,50
Aktebenoemingen:
verkoop van gewassen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1407
Verkoopster:
Schultz  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b