Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
Filter: schenkingx
beacon
9  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1214 De schenking aan de zoon wordt geschat op ƒ 1700, aan de dochter op ƒ 1300. Het erf in Kamperveen is hypothecair bezwaard met ƒ 300 voor de helft ten laste van Geertje Tijmens, maar dat gedeelte zal door de dochter worden overgenomen.
Aktebenoemingen:
schenking
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis, hof en where  
Stal  
3 huizen  
Maatje, groot 63 roeden  
½ Erve, bestaande in een half huis, berg, schuur en verder getimmerte  
Aktenummer:
1214
Begunstigde:
Aart van der Werf  
Jacobje Aarts van der Werf  
schuldenaar, mede-eigenaar:
Hendrik Aarts van den Noort  
schenkster, schuldenares:
Geertje Tijmens  
Schuldeiser:
Benjamin Nieuwenhuis Senior  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515a
 
 
 
 
 
Notariële akte
1184 De vader schenkt aan zijn dochters wegens zijn eigen gevorderde leeftijd en mede als blijk van achting en tevredenheid over de bij hem inwonende dochters voor zijn onderhoud en bestaan.
Aktebenoemingen:
schenking
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1184
dochter:
Jansje Schinkel  
Willemijntje Schinkel  
Schenker:
Coenraad Schinkel  
Bewoner:
van Bremen  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514c
 
 
 
 
 
Notariële akte
0906 De moeder schenkt aan haar jongste zoon, met volkomen berusting van diens broer en zusters, de voornoemde onroerende goederen en de inboedel.
Aktebenoemingen:
schenking
Notaris:
Verhaagen, H. R.
Object in akte:
huis, hof en where  
2 ½ morgen land "Hoekkamp"  
Aktenummer:
0906
zoon:
Barend Davids Vinke  
Harm Davids Vinke  
Schenkster:
Grietje Harms  
Overledene:
David Vinke  
dochter:
Aaltje Davids Vinke  
Jannigje Davids Vinke  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-514a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0404 Femmigje Glinthuijs schenkt aan haar dochter het huis c.a., waarde ƒ 200 en tevens bezwaard met een hypotheek ad ƒ 300, waabij de dochter op zich neemt haar moeder te zullen "kleden en voeden " tot aan haar einde toe.
Aktebenoemingen:
schenking
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
huis en where  
Aktenummer:
0404
Schenkster:
Femmigje Glinthuijs  
Begunstigde:
Lucia van Engbrink  
Johannes Zimmerman  
Schuldeiser:
Hendrik Fricke  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-512a