Uw zoekacties: Notariële akten
Notariële akten
beacon
78  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
0139 Op verzoek van Jan Bosman, eigenaar, wonend te Kampen wijk 2 nummer 227, begeeft de notaris zich naar het huis van Jannes Vossebelt, klompenmaker, wonend in de Oudestraat wijk 4 nummer 360 om het geld dat Jannes Vossebelt van Jan Bosman geleend heeft, een bedrag van f.100,-, terug te vragen.Jannes Vossebeld verklaart deze maand slecht bij kas te zijn.
Aktebenoemingen:
wisselprotest
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0139
Schuldenaar:
Jannes Vossebelt  
Opdrachtgever:
Jan Bosman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0115 De notaris begeeft zich naar Wilsum ten huize van Derk Arends, voogd, om betaling te vragen van een bedrag groot f.1000,- met rente ten behoeve van de minderjarige kinderen van Jacob Noortman; dit bedrag wordt gewaarborgd door een stuk land in Wilsum. Uitbetaling moet geschieden op 01-05-1814.Om te zorgen dat Derk Arends een en ander niet vergeet, krijgt hij een kopie van het proces-verbaal.
Aktebenoemingen:
wisselprotest
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0115
Schuldenaar:
Derk Arends  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0038 De notaris gaat, met getuigen, naar het huis van Barend van Putten, gepatenteerd koopman, Oudestraat wijk 3 nummer 51 te Kampen, op verzoek van Jan Jacobus van Ingen, advocaat en Jan Slot, avoué, als gemachtigden van Pieter Dekkers Zoon te Zaandam, Willem Leenders te Amsterdam, Gerrit Bosch en Zoon te Amsterdam, P. Oosthoek uit Amsterdam, J. P. Doijer en Co te Zwolle, P. J. van Delden uit Deventer, R. van Manen uit Elburg en J. Fontein uit Harlingen, allen kooplieden.De Heer van Putten heeft geantwoord dat de Heer Grevenstijn zal proberen om alle schuldeisers tevreden te stellen voor zover de boedel toerijkend is.Barend van Putten weigert de akte te ondertekenen.
Aktebenoemingen:
wisselprotest
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0038
gevolmachtigde:
Jan Jacobus van Ingen  
Jan Slot  
Schuldenaar:
Barend van Putten  
volmachtgever:
Pieter Dekkers  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511a
 
 
 
 
 
Notariële akte
0036 Op verzoek van de Heer van Berkum Bijsterbos uit Kampen, gaat de notaris, samen met getuigen, naar het huis van P. B. Verver, expediteur te IJsselmuiden, om een wissel aan te bieden groot f.1000,- ; geadresseerde weigert betaling en heeft de reden daarvan reeds medegedeeld aan de schuldeiser.
Aktebenoemingen:
wisselprotest
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
0036
Schuldenaar:
P. B. Verver  
Opdrachtgever:
N. van Berkum Bijsterbos  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-511a