Uw zoekacties: Notariële akten

Notariële akten

beacon
5  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
0149 In zijn functie van burgemeester, verklaart hij een lening te hebben uitgeschreven t.b.v. de oprichting van de Rijn en IJssel Stoombootmaatschappij. In de stadskas is een bedrag van f.50.000.- gestort, dat geleend wordt tegen een rente van 4½% procent per jaar en afgelost zal worden met minstens f.3000.- per jaar.NB. bijgevoegd de koninklijke goedkeuring en die van de raad.
Datum:
27-12-1838
Aktebenoemingen:
uitschrijven van een lening
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0149
burgemeester:
Frans Lemker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-533
 
 
 
 
 
Notariële akte
0010 De burgemeester van de stad Kampen, verklaart ten behoeve van de stadskas een lening groot f.30.000.- te hebben uitgeschreven in obligaties van f.1000.- tegen 5 procent rente per jaar; alle stadsgoederen en inkomsten vormen de garantie.Bijgevoegd zijn de toestemming van de raad en van Koning Willem der Nederlanden.
Datum:
24-01-1833
Aktebenoemingen:
uitschrijven van een lening
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0010
moeder en gevolmachtigde:
Frans Lemker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-529b
 
 
 
 
 
Notariële akte
0089 De Burgemeester van Kampen verklaart, met Koninklijke toestemming, een lening groot f.100.000.- uit te schrijven bedoeld om een weg aan te leggen van Kampen tot aan de weg langs de Zuiderzee. Hiervoor zullen obligaties groot f.1000.- tegen een rente van 4½ procent worden uitgegeven, waarvoor de stad garant staat.Bijgevoegd zijn de akten met het Raadsbesluit en die met de Koninklijke goedkeuring.
Datum:
06-10-1831
Aktebenoemingen:
uitschrijven van een lening
Notaris:
Meijlink, J.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
0089
burgemeester:
Frans Lemker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-528b
 
 
 
 
 
Notariële akte
2292 De burgemeester gemachtigd door de Raad van Kampen bij besluit van 01-08-1826 en met koninklijke goedkeuring om maximaal f.100.000,- tegen 4½ procent te lenen, bedoeld om de schade aan de stedelijke goederen door de watervloed van 1825 te herstellen, verklaart thans te willen overgaan tot het uitschrijven van een lening groot f.25.000,- tegen 4½ procent, looptijd 10 jaar, met een aflossing van twee of drieduizend gulden per jaar vanaf 1828.Bijgevoegd een extract uit de notulen van de Raad van de Stad Kampen.
Datum:
10-04-1827
Aktebenoemingen:
uitschrijven van een lening
Notaris:
Augier, I.
Akteplaats:
Kampen
Aktenummer:
2292
moeder en gevolmachtigde:
Frans Lemker  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-525a