Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
sorteren op:
 
 
 
 
Notariële akte
1370 Verkoopprijs ƒ 250, waarvan ƒ 125 contant en het restant op afbetaling zonder rente.
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Huis en where  
Aktenummer:
1370
Verkoper:
Andries Lieder  
Koper:
Jannes Buijert  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1368 Cessie van een hypothecaire schuldbekentenis van ƒ 800 d.d. 4 april 1821 speciaal gevestigd op genoemde onroerende goederen, die reeds bezwaard zijn met ƒ 2600
Aktebenoemingen:
transport van een schuldvordering
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
½ Wester in 6 greezen  
7½ grees hooi- of weideland  
no 76  
177 roeden bouwland  
120 roeden bouwland  
1 morgen 143 roedenbuitendijks hooiland "Pelsersland"  
2 morgen 507 roeden hooiland "Rommeltuit"  
Huis, berg en schuur  
Aktenummer:
1368
Schuldenaar:
Gerrit Langen  
Verkoper:
Hendricus Johannes van Kempen  
Koper:
Bernardus Kesselaar  
Schuldeiser:
F. Marius  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1367 Toestemming tot het royeren van een hypothecaire inschrijving van ƒ 500 d.d. 29 augustus 1811, speciaal gevestigd op het genoemde onroerend goed .
Aktebenoemingen:
royement
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Tuin met getimmerte  
Aktenummer:
1367
Schuldenaar:
Petrus Bernardus Verver  
schuldenares:
Maria Catharina Drieman  
Schuldeiser:
Fredrik Romijn  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1366 Verkoop van koeien, hooi, melkgerei, Friese klok, boek met zilveren beslag , enz. voor totaal ƒ 240,25
Aktebenoemingen:
transport van roerende goederen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1366
Koper:
Albert van der Sluijs  
Verkoper:
Peter Everts Schaapman  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b