Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Notariële akte
1410 De bewaargever geeft tot stalling, voeding en verzorging af 1 paard en 3 koeien met een waarde van totaal ƒ 176. De bewaarnemer zal de mest, melk en kalveren genieten en het gebruik van het paard.
Aktebenoemingen:
uitleen van vee
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1410
bewaargever:
Jan Janssen van de Weert
bewaarnemer:
Jacob Hupscher
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1409 Testatrice legateert aan haar man het vruchtgebruik van alle na te laten goederen en ƒ 600 in eigendom, maar al het lijfstoebehoren, linnen wol, goud en zilver zal dadelijk door de executeuren-testamentair aan de geinstitueerde erfgenamen worden uitgerijkt. Tot enige en universele erfgenamen worden de kinderen van broer Andries benoemd. Verder worden diverse leden van de familie Kroeze als legatarissen benoemd en voor ƒ 100 ook de Armenstaat van de stad Kampen.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1409
administrerende voogd:
Gerrit Jan Deetman
Willem Deetman
Testatrice:
Maria Kroeze
Executeur-testamentair:
Peter Beijer
Gerrit Jan Engelen
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1408 Testateur legateert aan zijn vrouw Maria Kroeze het vruchtgebruik van al zijn bezittingen, onder de voorwaarde dat zij levenslang verplicht is wekelijks 2 gulden te betalen aan Rijer Engelen en Anna Witteveen. Tot enige en universele erfgenamen worden zijn zusters benoemd en ook 2 executeurs-testamentair. Voorts legaten aan het hervormd kerkgenootschap en aan een neef en een nicht.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1408
Testateur:
Jan Witteveen
Executeur-testamentair:
Peter Beijer
Gerrit Jan Engelen
erfgename:
Anna Witteveen
Gerharda Witteveen
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Notariële akte
1406 verkoop van een secretaire en een spiegel ter waarde van respectievelijk ƒ 30 en ƒ 20. De tansportant zal deze meulbelen in gebruik houden tot 1 mei 1823 en als een goed huisvader soigneren en in behoorlijke goeden staat overleveren, zich het recht voorbehoudende deze goederen alsnog te mogen verkopen met of voor 30 april 1823 ingevolge artikel 1673 van het Code Napoleon.
Aktebenoemingen:
transport van roerende goederen
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1406
Koper:
David de Wilde
Verkoper:
Elias Levij Roos
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
 
 
 
Pagina: 7