Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695 notariële akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
Notariële akte
1419 De testateur stelt zijn enige en universele erfgename aan.
Aktebenoemingen:
testament
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1419
erfgename:
Gesina van Quinkelen
Testateur:
Dirk Bosch
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1418 Schuldbekentenis van ƒ 125 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg zijn ten specialen onderpand de genoemde onroerende goederen gesteld; het bouwland is reeds bezwaard met ƒ 200.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Woonhuis , hof schuur en where
Bouwland "het Horsje"
Aktenummer:
1418
Schuldenaar:
Minicus Klaassen Riesebos
Schuldeiser:
Gerrit Beijerink
Jan Pelleboer
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1416 Verpachting van enige stukken bouw- en groenland. De condities zijn artikelsgewijs in de akte opgenomen. Totaal opbrengst ƒ 352,25.
Aktebenoemingen:
openbare verpachting
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Bouw- en groenland
Aktenummer:
1416
Pachter:
Toon van den Berg
Arend Hofsté
Arend Kalter
Harmen Kalter
Jacob Kattenberg
Wm Gerrits Kerker
Jan Kooster
H. Rensink
Hendrik Schemmekes
Harm Stoel
Jan Stoel
Jan Wagterveld
Marten Wagterveld
Gerrit Wesenberg
Jacob Wesenberg
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1415 Zie akte 1420 voor finale verkoop van 2 percelen. Aan de akte zijn ook de artikelsgewijze condities en verkoopvoorwaarden gehecht. Hoogste inzet perceel 1: ƒ 525; perceel 2: ƒ450; perceel 3-1: ƒ 41; perceel 3-2: ƒ30; perceel 3-3: ƒ25; perceel 3-4: ƒ 25; perceel 3-5: ƒ 31.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1415
Verkoper:
Cornelis van der Kolk
bieder:
Jan Kalter
Hendrik Kattenberg
Gerrit Rekveld
Rijn van der Woude Jr.
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
Pagina: 5