Uw zoekacties: Notariële akten
beacon
9.695  notariële akten
 
 
 
 
Notariële akte
1438 Condities en verkoopvoorwaarden voor de verkoop van het genoemde onroerend goed. Op 10 maart 1823 zal de inzet zijn en de definitieve koopstoewijzing op 24 maart 1823. De machtiging is aan deze akte toegevoegd. Het perceel is bezwaard met ƒ 2000.
Aktebenoemingen:
openbare verkoop
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Logement "De Dom van Ceulen" met huijzinge en stallingen  
Aktenummer:
1438
gevolmachtigde:
Lambertus de Waal  
toeziend voogd:
Klaas Gerrits van 't Ende  
volmachtgeefster:
Berendina Enberts  
Verkoper:
Jan van 't Ende  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1437 Verkoopprijs ƒ 150 contant.
Aktebenoemingen:
transport van onroerend goed
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
2 huizen met tuin erachter  
Aktenummer:
1437
Verkoper:
Willem Rosendaal  
Koper:
Harmen Cornelis Berghuijs  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1436 Schuldbekentenis van ƒ 1000 rentende 5 procent per jaar. Tot zekerheid en waarborg zijn zonder uitzondering alle goederen gesteld zoals meubelen, koper, tin, beddegoed, linnen en voorts alle paarden, runderen en levende have.
Aktebenoemingen:
schuldbekentenis
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Aktenummer:
1436
Schuldenaar:
Dirk Voerman  
Schuldeiser:
Adolf van de Kamp  
Klaas van de Kamp  
Peter van de Kamp  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b
 
 
 
 
 
Notariële akte
1435 Verhuur voor 9 jaar met ingang van 22 februari 1826, huurprijs ƒ 530 per jaar. De huurvoorwaarden zijn in de akte opgenomen.
Aktebenoemingen:
huurcontract
Notaris:
Verhaagen, H.R.
Object in akte:
Erve met landerijen "Steenbergen"  
Aktenummer:
1435
Verhuurder:
Richard Andreas Ludolphus Nobel  
Borg:
Willem Kloosterman  
Huurder:
Klaas Buijer  
Toegangsnummer:
00124 Notarieel Archief Kampen, 1811- 1915
Inventarisnummer:
I-515b