Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
90 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000052 Plattegrond van Genemuiden in betrekking tot den brand van den 11den en 12den maart 1868. Ten voordeele der noodlijdenden door den brand. Opgenomen en in kaart gebracht door J.L. Weijs te Kampen. .
Datering:
1868.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001096 Kadastrale kaart sectie F1.4 der gemeente Kampen N.O.
Datering:
1965.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001095 Ontwerp uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen westelijk van de Buitenhaven. Behoort bij besluit van den raad der gemeente Kampen van 7 december 1909 no. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel bij resolutie van 4 februari 1910, 3e afd. nr. 6770/84, ondertekend door C. d. K. en griffier.
Datering:
1909.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001091 Detailkaart van het uitbreidingsplan tussen Louise de Colignysingel en Noordweg. Vastgesteld door den raad der gemeente Kampen bij besluit d.d. 8 mei 1928 no. 11, ondertekend door de burgemeester en de secretaris.
Datering:
1928.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001089 Plan der stad Kampen waarop is aangetoond de rigting der gazpijpen en den stand der gazlantarens voor de verlichting dezer stad met het gaz der gebr. Le Prince te Luik. Opgemaakt door den ondergetekenden Stads Architect P. Bondam.
Datering:
1854.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000985 Kaart N.N.W. van het gebied ten westen van de stad Kampen met aanduiding van een nieuwe bedijking voor dat gebied. Behoort bij het gemeenschappelijk rapport betrekkelijk de Dronther bedijking van 2 januari 1886, getekend M.A. van Idsinga en A. Déking Dura.
Datering:
1886.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000990 Kaart van de mond der rivier de IJssel genaamd de Ketel N.N.O. met projecten tot bevaarbaar makens van dezelve. Opgemeten op order van den Edel Achtbaren Heer Burgemeester der stad Kampen door den ondergeteekenden in december 1825, getekend: B. Charté.
Datering:
1825.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001426 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F blad met aanduiding van de rooilijnen. Links onder gesigneerd en gedateerd: J.H. 1904.
Datering:
1904.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001425 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.W. sectie F, blad met aanduiding van de rooilijnen. 1904 (met een verwijzing van 1906) rechts onder gesigneerd en gedateerd: J.H. 1904.
Datering:
ca. 1905.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001345 Situatiekaart van een gedeelte van het bolwerk tussen de Cellebroederspoort en Broederpoort te Kampen door W. Koch.
Datering:
1864.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001129 Ontwerp van een plan voor de bebouwing van het terrein tussen de Pannekoekendijk, Louise de Colignysingel en Oranjesingel ca. 1922, opgemaakt ± december 1922 A.J. Reijers.
Datering:
1922.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001125 Plattegrond van Brunnepe 1918, getekend door A.J. Reijers.
Datering:
1918.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001122 Ontwerp uitbreidingsplan tussen Noordweg, Louise de Colignysingel en Oranjesingel.
Datering:
1921.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001094 Uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen 1925. Behoort bij brief no. 439 d.d. 16 juni 1925. De directeur der gemeentewerken, getekend Roest v. Limburg.
Datering:
1925.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000993 Kaart van het gebied ten westen van de stad met aanduiding van een nieuwe bedijking van dat gebied. Behoort bij het gemeenschappelijk rapport betrekkelijk de Dronther bedijking van 2 januari 1886, getekend M.A. van Idsinga en A. Déking Dura.
Datering:
1886.
Documenttype:
Steendruk/Lithografie
Collectie:
Kadastrale kaart
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001408 Kampen F1.9Kadastrale kaart der gemeente Kampen N. sectie F1e blad 9e ontwikkeling.
Datering:
1969.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001406 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.O. sectie Q 10e blad.
Datering:
1970.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001405 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.O. sectie Q 9e blad.
Datering:
1970.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001097 Kadastrale kaart sectie F1.5 der gemeente Kampen N.N.W.
Datering:
1971.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001098 Kadastrale kaart sectie F1.6 der gemeente Kampen N.N.W .
Datering:
1971.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001003 Kaart van de polders Hattem en Oldebroek, Zalk, Kamperveen, Onderdijksch, Broeken en Maten, Dronthen, Buitendijksch en Haatland. W. Brandsma Joh. zn. fecit. Behoort bij het rapport van den toestand den polders, en de aan te wenden middelen tot verbetering hunner waterlossing, opgemaakt door den ondergeteekenden, burgerlijk ingenieur (getekend) W.J. Backer, Kampen 3 september 1861.
Datering:
1861.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001002 Kaart van de polders Hattem en Oldebroek, Zalk, Kamperveen, Onderdijksch, Broeken en Maten, Dronthen, Buitendijksch en Haatland. W. Brandsma Joh. zn. fecit.Behoort bij het rapport van den toestand den polders, en de aantewendene middelen tot verbetering hunner waterlossing, opgemaakt door den ondergeteekenden, burgelijk ingenieur (getekend) W.J. Backer, Kampen 3 september 1861.
Datering:
1861.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001126 Bouwvereniging Eenvoud Kampen.Schetsplan bebouwing van het terrein achter Des Werksmansvriend, tussen Noordweg, Louise de Colignysingel en Oranjesingel.
Datering:
1923.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001130 Ontwerp uitbreidingsplan N.O. (blad A) tussen Buitenhaven, Noordweg, Beltweg en IJssel. Behoort bij besluit van den raad der gemeente Kampen van 19 juli 1910 no. 9, getekend door burgemeester en loco-secretaris. Vermeld raadsbesluit goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel bij ons besluit van heden 3de afd. nr. 4314 / 2959. Zwolle 9 augustus 1910. Ondertekend door C. d. K. en griffier.
Datering:
1910.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001131 Ontwerp uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen N.O. (blad C) tussen Pannekoekendijk, Reijersdijk, Arent toe Boecopsingel en Oranjesingel. Behoort bij besluit van den raad der gemeente Kampen van 7 december 1909 no. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel bij resolutie van 4 januari 1910 3e afdeling no. 6770 / 89. Ondertekend door C. d. K. en griffier.
Datering:
7 december 1909.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
Pagina: 1