Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
12 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013018 De plaats van de dijkdoorbraak op de Zalkerdijk nabij het dorp Zalk in 1985.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Zalkerdijk
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
IJsselmuiden
Straatnaam:
Zalkerdijk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003240 Bezoek van Koningin Wilhelmina en prins Hendrik in januari 1926 aan de aan de 1e Ebbingestraat gelegen meubelfabriek van J. Tjemmes, waarin slachtoffers van de dijkdoorbraak te Zalk waren ondergebracht.
Datering:
1926.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, 1e Ebbingestraat
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
1e Ebbingestraat
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000647 Gezicht in de Koekoek bij Kampen in de overstrooming den 15-den november 1775.Op de achterzijde:Kampen heeft niet weinig van het water te lijden gehad. De doorbraken den 14 nov 1775 in de Zwarte- en Kamperveensche dijken veroorzaakten dat de stad onderliep, waar het water met zooveel snelheid door de land poorten instroomde, dat de meeste inwoners van het laagste gedeelte der stad het reeds in hunnen huizen hadden, eer zij in staat waren hun huisraad van beneden naar boven te brengen, rundvee en paarden op de hoogten te beveiligen en zich zelven aan de woede van het water te ontrukken, door wel bovennatuurlijk uitwerksel binnen de stad 13 stuks rundvee omkwamen. Daar de sluizen en uitwateringen door de onbegrijpelijke hoogte van het water niet in staat waren, om het zoo spoedig te lossen als men het wel wenschte, bleef men den 17den den geheelen dag nog met het water bezet, waar men geene straten waren vrij gebleven, behalve de Oudestraat, van het Raadhuis af tot aan de Bovenkerk en een gedeelte van de Hofstraat.
Datering:
1775 - 1780.
Documenttype:
Kopergravure
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
IJsselmuiden
Straatnaam:
Koekoekspolder
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001550 De groote doorbraak in den muur of steenen beer, bij het Joden-Kerkhof buiten Hasselt, in den namiddag van 4 febr. 1825, van de stadswal naar den kant van Meppel en Roveen te zien. Er liepen aldaar drie doorbraken of kolken. Het water stond 3 el, 9 duim boven dagelijks zomerwater, of 3 palm, 6 duim hooger dan in 1776. Er verdronk één paard en 28 runderen. Gesigneerd H.P. Oosterhuis 1825.
Datering:
1825 - 1830.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Adres:
Hasselt
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Hasselt
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001801-16 'Ruïne van twee huizen en de Schokkerschuit'. Gewassen inkttekening, d.d. 8 (of 18)-02-1825, rechts de tekst: 'Schokkerschuit op de Zandberg 1825 na de watervloet van 4 febr'. Plaats: hoek Rondeweg-Van Diggelenweg in IJsselmuiden, t.h.v. Rondeweg nr. 16. Zelfde tafereel als op tekening 3, maar nu van de andere kant gezien. Links op de achtergrond de Grafhorsterweg (dijk) en rechts de Hoge Zandberg.Bijgaande kaart is een deelvergroting van de kaart, behorende bij J. ter Pelkwijk, 'Beschrijving van de Overijssels Watersnood in februari 1825', uitgegeven te Zwolle 1826. Op deze kaart is in rood, een lijn met een hoek, ongeveer de standplaats en het gezichtsveld van de tekenaar aangeduid. Daarbij het nummer van de tekening.
Datering:
04-02-1825.
Documenttype:
Gewassen pentekening
Adres:
IJsselmuiden, Zandberg
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
IJsselmuiden
Straatnaam:
Zandberg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003239 Bezoek van Koningin Wilhelmina en prins Hendrik in januari 1926 aan de aan de 1e Ebbingestraat gelegen meubelfabriek van J. Tjemmes, waarin slachtoffers van de dijkdoorbraak te Zalk waren ondergebracht.
Datering:
1926.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, 1e Ebbingestraat
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
1e Ebbingestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001801-09 'Doorbraak van de dijk aan De Plas van vooren'. Pentekening, d.d. 22-02-1825. Dit is de dijkdoorbraak in de Mastenbroekerdijk nabij de Plas. Omstreeks 1830 is hier een nieuw stuk dijk aangelegd, meer in de westelijke richting, aansluitend op de Grafhorsterweg (Kattenberg). Het huis rechts is nu Grafhorsterweg 43, (vgl. tekening van Dirk B. Top.hist.atl. K001800-15). Bijgaande kaart is een deelvergroting van de kaart, behorende bij J. ter Pelkwijk, 'Beschrijving van de Overijssels Watersnood in februari 1825', uitgegeven te Zwolle 1826. Op deze kaart is in rood, een lijn met een hoek, ongeveer de standplaats en het gezichtsveld van de tekenaar aangeduid. Daarbij het nummer van de tekening.
Datering:
23-02-1825.
Documenttype:
Pentekening
Adres:
IJsselmuiden, Plasweg
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
IJsselmuiden
Straatnaam:
Plasweg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000648 Gezicht der overstroominge en dijkbreuk tusschen Vollenhoven en Kampen den 22-sten novemb. 1776.
Datering:
22-11-1776.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010094 Zalk, herstel van de dijk na de overstroming van 1926.
Datering:
1926.
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000600 De Koekoek in de Mastenbroekerpolder, een gebied tussen Kampen, Genemuiden en Zwolle bij de overstrooming van 15 november 1775. Uit: J.H. Hering, Neerlandsch Watersnood, 14-15 nov. 1775, I-II (Amsterdam 1776).
Datering:
1775 - 1800.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000646 Voorstudie van de voorgaande afbeelding. Overstrooming van den Kamperdijk, en verwoestingen door dezelve te Oosterwolde en Doornspijk aangerigt op den 4de february 1825. Geteekend en gesigneerd Abraham Vinkens fecit.
Datering:
1825 - 1830.
Documenttype:
Aquarel in grijstinten
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000645 Overstrooming van den Kamperdijk, en verwoestingen door dezelve te Oosterwolde en Doornspijk aangerigt op den 4de february 1825. Geteekend en gesteendrukt door Abraham Vinkens.(zie ook de voorstudie K000646).
Datering:
1825 - 1830.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
04 Prenten