Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
270 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000518 Begraafplaats van de famillei der Capellen, gestigt 1785, onder de afbeelding staat een Nederlandse en Franse titel, met daaronder 8-regelig gedicht.
Datering:
1785 - 1790.
Documenttype:
Pentekening in aquarel en Gouache
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004150 Grafsteen van Hanna van Creveld, echtgenote van Levi van Genderingen, overleden 17 december 1864, oud 40 jaar - De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen - 1 Sa. 2. 6 - H(ier is) b(egraven) de d(egelijke) v(rouw) mevrouw Ch n h, dochter van r(abbi) Baruch van Kreveld, echtgenote van r(abbi) Juda L y b van Genderingen, en de dochter van Baruch ging tot de welbereide maaltijd de 18e Kislu op de heilige Shabbat en werd begraven op de twintigste van de maand in het jaar (5)625. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004192 Entree van de begraafplaats aan de Rondeweg in IJsselmuiden."In 1829 werd besloten om een nieuwe begraafplaats in te richten aan de overzijde van de IJssel, in IJsselmuiden. De oude begraafplaats in Kampen werd gesloten. In 1843 werd een aantal graven overgebracht naar een terrein, dat aan de overkant van de oude begraafplaats was gelegen. Uiteindelijk werden ook deze graven in 1947 overgebracht naar de nieuwe begraafplaats in IJsselmuiden. In het totaal bevat de joodse begraafplaats van IJsselmuiden 250 grafstenen. In 1985 werd de begraafplaats door een steenhouwer uit Kampen gerestaureerd".
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004011 Grafsteen van Marianna Krost-Meijer, geboren 16 september 1825/4 Tischrie (5)586). - H(ier is) b(egraven) de liefhebbende vrouw mevrouw Mirjam, dochter van Juda, echtgenote van Jozef Krost, en de naam van haar moeder was B y l', die ging naar haar eeuwige wereld op donderdag de 24e van de maand Siwan (5)667 (= 6 juni 1907). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003962 Grafsteen van Lion Israel Slager, geboren 22 december 1837/22 Kislew (5)598. - Hoor, Here, de stem van Juda - Dt. 33. 7 - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde) m(an) Juda, zoon van de e(erwaarde) r(ab) Israel, en de naam van zijn moeder was Rebekka, die ging naar zijn eeuwige wereld op de 2e dag van het Wekenfeest de 7e Siwan (5)660 (= 4 juni 1900). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003961 Grafsteen van Abraham Salomon Kalf, echtgenoot van L. v.d. Linde, geboren 4 januari 1841/11 Tebeth (5)601 - En Abraham keerde naar zijn woonplaats terug - Gen. 18. 33 - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde) m(an) Abraham, zoon van r(abbi) Salomo, en de naam van zijn moeder was B y l', die ging naar zijn eeuwige wereld op maandag, de nacht van de 1e van de m(aand) Cheswan (5)661 (= 22 oktober 1900). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003960 Grafsteen van Leentje Kalf-v.d. Linde, geboren 30 oktober 1844/17 Cheswan (5)605. - H(ier is) b(egraven) de i(ngetogen) v(rouw) mevrouw R' l', dochter van Abraham, echtgenote van Abraham, zoon van Salomo Kalf, en de naam van haar moeder was Sara, die ging naar haar eeuwige wereld de nacht van de heilige shabbat de 16e Adar (5)667 (= 2 maart 1907). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003959 Grafsteen van Elisabeth Meijer-Speelman, geboren 13 november 1833/1 Kislew (5)594. - Op haar vertrouwt het hart van haar man - spr. 31, 11 - H(ier is) b(egraven) de ingetogen vrouw, mevrouw B r' n d l', dochter van Y ch y'l, en de naam van haar moeder was R y y z k'; zij stierf in g(oede) n(aam) de nacht na (de) h(eilige) sh(abbat) de 29e Tebet (5)661 (= 20 jan 1901). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003958 Grafsteen van Eleazer Meijer, echtgenoot van Elisabeth Speelman, voorzitter der Nederlandse Israelische gemeente te Kampen, geboren 8 februari (5)594. - H(ier is) b(egraven) de goede man, gaande in vroomheid, die heeft geleid onze gemeenschap ongeveer vijftig jaar, v(oorwaar), h(ij was) e(eerwaarde) Eliezer, zoon van Aaron Abraham, en de naam van zijn moeder was H n'; hij ging naar zijn eeuwige wereld de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) de 9e Nisan (5)689 (= 19 april (5)689). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003957 Grafsteen van Leman Emanuel Vos, geboren 17 april 1825/16 Nisan (5)585. - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde man) Aser, zoon van M n ch m, en de naam van zijn moeder was Rebekka Eva Y t k', die ging naar zijn eeuwige wereld de nacht van de 28e dag van Adar (5)661 (= 18 maart 1901). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003956 Grafsteen van Naatje van Wijhe-Zendijk, geboren 4 augustus 1823/27 Menachem (5)583). - H(ier is) b(egraven) de liefhebbende vrouw mevrouw H y n d l', dochter van r(abbi) M' y r Zendijk, echtgenote van Eliezer van Wijhe, en de naam van haar moeder was Esther; zij stierf op maandag de 15e Cheswan (5)662 (= 28 oktober 1901). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003955 Grafsteen van Lion van Wijhe, weduwnaar van Naatje Zendijk, geboren 29 februari 1824/30 Adar 1 (5)584. - H(ier is) b(egraven) de vrome man, v(oorwaar) h(ij was) Eliezer, zoon van Izaak van Wijhe, en de naam van zijn moeder was H y n d l', die ging naar zijn eeuwige wereld op de dag de h(eilige) shabbat, de 3e Tamuz (5)667 (= 15 juni 1907). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003954 Grafsteen van Sara Aaltje Schaap, geboren 19 november 1859/22 Cheswan (5)619, en van Sophie Schaap, geboren 25 juni 1851/25 Siwah (5)611. - De beminden en lieflijken waren in leven en in sterven niet gescheiden (naar 2 Sam. 1. 23) H(ier zijn) b(egraven) Sara 'l q, dochter van r(abbi) Elia en Shprynts, dochter van r(abbi) Elia, en de naam van hun moeder was R y q l', die gingen naar hun eeuwige wereld op één dag, de 28e Siwan (5)694 (= 11 juni 1934). M(ogen hun) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bunder der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003953 Grafsteen van Jansje Vecht, weduwe van Levie Schaap, geboren 8 juli 1866/25 Tamoez (5)626. - H(ier is) b(egraven) (de) vrouw m(vrouw) Y' k t, dochter van r(abbi) Elia, en de naam van haar moeder was G y t l'; zij overleed de 27e Nisan (5)695 (= 20 april 1935). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003952 Grafsteen van Koos I. Vos, geboren 9 juni 1866/26 Siwan (5)626). - H(ier is) b(egraven) e(erwaarde) M sh l m, zoon van e(erwaarde) Mozes Izaak, en de naam van zijn moeder was Lea; hij overleed op de 19e dag van Adar in het jaar (5)701 (= 17 maart 1941). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003951 Grafsteen van Hester van Emden, echtgenote van Ezeghiël van Gelderen, geboren 15 oktober 1869/10 Tisjrie (5)630. - H(ier is) b(egraven) de vrouw, m(evrouw) Eather, dochter van e(erwaarde) Salomo, en de naam van haar moeder was R y y ts k', zij overleed op de 7e dag van Tishri (5)702 (= 28 september 1941). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003950 Grafsteen van Joël Goudsmid, echtgenote van Sientje Leip (Vos), geboren 5 september 1867/5 Elul (5)627. - H(ier is) b(egraven) de e(eerwaarde) man Joël, zoon van e(eerwaarde) Sh m ch h Y ch y'l, en de naam van zijn moeder was H n h; hij overleed op de dag, (de) h(eilige) sh(abbat) de 18e Marcheswas (5)702 (= 8 november 1941). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003949 Grafsteen van Bendina Vos-Lievendag, geboren 14 december 1825/23 Kislew (5)585). - Ontsluit mij de poorten der gerechtigheid - Ps. 118. 19 - H(ier is) b(egraven) (de) d(ierbare) v(rouw) mevrouw P' g l', dochter van r(abbi) Jozef, en de naam van haar moeder was Z y s k', zij stierf de nacht van donderdag de 6e Nisan (5)660 (= 4 april 1900). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003948 Grafsteen van Elias Levie Schaap, geboren 13 januari 1817/13 Tebeth (5)577) - Alzo voer Elia ten hemel - 2 Kon. 2. 11 - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde man) Elia, zoon van r(abbi) Juda, en de naam van zijn moeder was D y n h, die ging naar zijn eewige wereld de nacht van maandag, de dag na het feest van Pasen (5)663 (= 1 april 1903). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003947 Grafsteen van Regiena Schaap-Eijzerman, geboren 1 april 1810/6 Nisan (5)579. - H(ier is) b(egraven) de v(rouw) mevrouw R y q l', echtgenote van Eli(a), zoon van Juda en de naam van haar moeder was Sh p r y n ts; zij stierf de nacht na de h(eilige) sh(abbat) de 28e Shebat (5) 660 (= 28 januari 1900). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003946 Grafsteen van N. de Wilde, geboren 24 oktober/ 5 Marcheswan (5)586. - H(ier is) b(egraven) Noach, zoon van Izaak de Wilde; hij ging naar zijn eeuwige wereld de nacht van woensdag de 28e Tishri (5)673 (= 9 oktober), en de naam van zijn moeder was P' g l'. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003945 Grafsteen van Lea de Wilde-van Amerongen, geboren 21 juli 1821/21 Tammoez (5)581). - H(ier is) b(egraven) de d(egelijke) v(rouw), de k(roon van haar) m(an) m(evrouw) Lea, dochter van Jakob, echtgenote van Noach, zoon van Izaak, en de naam van haar moeder was H y n'; zij stierf in g(oede) n(aam) de nacht na h(eilige) sh(abbat) de 21e Shebat (5)660 (= 20 januari 1908). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003944 Grafsteen van S.A. Meijer, geboren 19 januari 1828/22 Schewat (5)598). En Salomo ging bij zijn vaderen te ruste - 1 Kon. 11. 43 - H(ier is b(egraven) de man, vroom en oprecht, r)abbi) Salomo, zoon van r(abbi) Aaron Abraham, en de naam van zijn moeder was H n'; hij ging naar zijn eeuwige wereld op donderdag de 23e Elul (5)675 (= 2 september 1915) en werd begraven op de 26e daarvan. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003942 Grafsteen van Izak van Arend, geboren 29 maart 1823/17 Nisan (5)583). En Izaak ging naar buiten in het veld om te overpeinzen - Gen. 24. 63 - H(ieris) b(egraven) de g(ewaardeerde man) Izaak, zoon van de ch(aber) r(abbi) Abraham Mozes, de priester, en de naam van zijn moeder was P' s k'; hij ging naar zijn eeuwige wereld op donderdag de 27e Tishri (5)662 (= 10 oktober 1901). M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003941 Grafsteen van Theodora van Arend-Stibbe, geboren 9 juni -29/8 Siwan (5)589). - H(ier is) b(egraven) de dierbare vrouw, m(evrouw) T y y b k', dochter van de ch(aber) r(abbi) David Abraham, echtgenote van de e(erwaarde) r(ab) Izaak van Arend, priester, en de naam van haar moeder was B y l '; zij stierf op woensdag de 28e Shebat (5)659 (= 8 februari 1899). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg
Collectie:
Foto's
Trefwoorden: