Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
22 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000641 De stoomraderboot Drusus op de IJssel voor Kampen (19e eeuw).
Datering:
1899.
Documenttype:
Conté (krijt) tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000511 Schetskaart van het voormalige eiland Schokland uit het midden van de 19e eeuw, met o.a. Emmeloord en het looppad naar Molenbuurt, Zuiderbuurt en Oudekerk.
Datering:
ca. 1845.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000539 Ets uit 1887 (onbekend waar) van de kunstschilder Elias Stark, geb. Rhenen 1849 - 1933 Brussel. Van farmaceut en apotheker, werd hij een bekend tandarts te Amsterdam. Daarnaast schilderde, tekende en etste hij landschappen, boererven en interieurs. Stark was een raadgevingen van Anton Mauve, en was lid van de kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae in Amsterdam.
Datering:
1887.
Documenttype:
Ets
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F012931 Kerst- Nieuwjaarskaart 1969 van de dienstkring der Genie-Kampen.
Datering:
1969.
Documenttype:
Prentbriefkaart gekleurd
Adres:
Kampen
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F012930 Kerst- Nieuwjaarskaart 1968 van de dienstkring der Genie-Kampen.
Datering:
1968.
Documenttype:
Prentbriefkaart gekleurd
Adres:
Kampen
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F012929 Kerst- Nieuwjaarskaart 1967 van de dienstkring der Genie-Kampen.
Datering:
1967.
Documenttype:
Prentbriefkaart gekleurd
Adres:
Kampen
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001335 Pentekening van het Oude Raadhuis met trapopgang die verwijderd is bij de restauratie van 1899 aan de Oudestraat, aangrenzend rechts het stadhuis.
Datering:
1960 - 1970.
Documenttype:
Illustratie uit een krant, tijdschrift of boek
Adres:
Kampen, Oudestraat
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F000109 De stad Kampen gelegen de IJssel, gezien vanaf Seveningen.
Datering:
1960 - 1970.
Documenttype:
Illustratie uit een krant, tijdschrift of boek
Adres:
Kampereiland, Pijperstaart
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampereiland
Straatnaam:
Pijperstaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000555 Buijten Campen, een landschap buiten de stadmuren, getekend door Roeland Roghman (1597-1686).
Datering:
1686.
Documenttype:
Kopergravure
Adres:
Kampen, Buiten de stadsmuren
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten de stadsmuren
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000330 Plaat van letteroefening binnen versierd kader met vele lettervormen en voorstellingen.Waarop de tekst: Die gerechtigheit ende waarheit sullen malkanderen ontmoeten: de (gerechtigheit - symbolisch voorgesteld) ende (vreed - symbolisch voorgesteld) sullen malkanderen kussen. Godts Goedheit zal zijn waarheit op den weg ontmoeten, gerechtigheit zal vreede met liefde kussen ende groeten. Signatuur J.J. Evert.
Datering:
1768.
Documenttype:
Document
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001744 Jacobus van Wijk, Roelandszoon, geb. te Woerden 1781-overl. te Kampen 25-09-1847, kostschoolhouder te hattem van 1817 tot 1828, hoofdonderwijzer aan stedelijk instituut van opvoeding en onderwijs 1828-1847.
Datering:
1820 - 1830.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001741 Jacob Abraham de Mist (1749-1823), kreeg bij koningklijk besluit van 23 januari 1807 toestemming zijn naam te wijzigen in "Uitenhage de Mist".J.A. de Mist was advocaat te Kampen en notabele die vóór 1795 tot de patriotten behoorde en zowel tijdens de Bataafs-Franse Tijd als onder Willem I diverse bestuursfuncties bekleedde. Was lid van de Nationale Vergaderingen, maar werd na de staatsgreep van januari 1798 als federalist gevangen gezet. Keerde in 1800 terug als bestuurder en was onder meer commissaris-generaal in Kaapstad. Onder Lodewijk Napoleon was hij lid van de Staatsraad en landdrost van Maasland. Na 1813 was hij president van de provisionele Rekenkamer en van de Notabelenvergadering die over de ontwerp-Grondwet besliste. Willem I benoemde hem in 1820 tot Eerste Kamerlid. Ook was hij actief in de vrijmetselarij.
Datering:
1810 - 1820.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000614 Grafhorst aan het Ganzendiep ca. 1880-1882, het dorp (vanwege de grootte aangeduid als een dorp) kreeg in 1333 stadsrechten. Gesigneerd Tholen (Willem Bastiaan Tholen).
Datering:
1880 - 1882.
Documenttype:
Ets
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000597 Landschap buiten de stadsmuren van Kampen, een gewassen pentekening in sepia van Paulus van Liender (geb. 1731 - overl. 1797).
Datering:
1755 - 1797.
Documenttype:
Gewassen pentekening
Collectie:
04 Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000643 Steegje te Kampen, gesigneerd Henri Wils 1914. 'Henricus (Henri) Franciscus Wils (Antwerpen, 28 november 1892 – Rotterdam, 19 april 1967) was een Belgische kunstschilder, tekenaar, houtsnijder, graficus en boekbandontwerper. Hij werkte in Rotterdam vanaf 1921 tot 1967 nadat hij vanaf 1914 als vluchteling uit België geïnterneerd was in Kampen'.
Datering:
1914.
Auteursrechthouder:
Henri Wils
Documenttype:
Houtsnede
Adres:
Kampen, Onbekend
Collectie:
04 Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001742 Volkert Simon Maarten van der Willigen (Rockanje, 9 mei 1822 – Haarlem, 19 februari 1878) was een Nederlands wis- en natuurkundige.
Datering:
1850 - 1855.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001639 Drentsch landschap (19e eeuw) rechts onder gesigneerd: G.K. Dorso: Volgens statistieke opgeven bevat Drenthe aan bebouwde gronden 136.379 bunders, aan wegen, straten, wandelingen en wallen 1.391 bunders, aan rivieren, beken, meren, grachten, vijvers en moerassen 445 bunders, aan heiden en veengronden 128.056 bunders.
Datering:
1890 - 1900.
Documenttype:
Houtgravure
Collectie:
04 Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000674 Jonkr. van de Capellen tot den Pol, verschijnt bij het afschaffen derdrosten diensten in Overijssel opnieuw in de vergadering van Ridderschap en Steden, den 1-sten november 1782.
Datering:
1780 - 1785.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001743 Joan Derk baron van der Capellen tot den Pol (Tiel, 2 november 1741 - Zwolle, 6 juni 1784) was een Nederlands politicus en edelman. Hij is vooral bekend als de auteur van het 'anonieme' pamflet Aan het Volk van Nederland, dat in de nacht van 25 op 26 september 1781 in alle grote steden van de Republiek werd verspreid.
Datering:
1770 - 1790.
Documenttype:
Kopergravure ingekleurd
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000653 Landschap in de omgeving van Ampsen. Getekend door C.H. Hein in het midden van de 19e eeuw. (Ampsen is een kasteel, landgoed en buurtschap in de gemeente Lochem in de provincie Gelderland).
Datering:
1840 - 1860.
Documenttype:
Geaqualleerde tekening
Collectie:
04 Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000602 Hutten in de veenderij het Zwijnsleger te IJsselmuiden, een ets van Willem Bastiaan Tholen 1880-1882.
Datering:
1880 - 1882.
Documenttype:
Ets
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001734 Het nederlaten van de Vischbrug te Kampen en het binnenrukken der Cosakken op den 30sten van slachtmd. (nov.) 1813, gravure van J.W. Pieneman (del.) en A. Vinkeles (sculp.).
Datering:
1813 - 1816.
Documenttype:
Gravure
Adres:
Kampen
Collectie:
04 Prenten
Bestanden Bestanden