Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
23 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000165 Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX .
Datering:
1749.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000029 Kaart (begin 20e eeuw) van een gedeelte van de gemeente Genemuiden, begrensd door de Kamperzeedijk, de Goot en het Venerietekanaal met aanduiding van de grens van een op te richten waterschap en percelen die in eigendom van particulieren zijn.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Landkaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000004 Geldersche IJssel. Kaart van de rivier de IJssel ter hoogte van de Greente, Haatland, de bebouwing van Brunnepe en de Maten, met de aanduiding der hoogten boven AP buiten het ruivierbed. De kaart is afkomstig uit de atlas "IJssel en Rijn".
Datering:
ca. 1894.
Documenttype:
Rivierkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001009 Kaart van 't graafschap Holland (2e helft 17e eeuw) --- alsmede van de heerlijkheit Utrecht en het grootste gedeelte van Gelderlandt. 'Hollandiae comitatus una cum Ultrajectino dominio necnon maximis partibus Geldriae ducatus'. Holland, Utrecht en een gedeelte van Gelderland.
Datering:
1690 - 1700.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000063 Figurative schets van het Nieuwe Erf op het Raas.
Datering:
1831 - 1832.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000064 Transiselania dominum vernaclué Overijssel, 17e eeuwse kaart van Overijssel en delen van Drenthe, Friesland en Gelderland. De wapens Friesland, Gelre, de graafschappen Zutphen, Bentheim, Lingen en Steinfurt, en bisdom Munster in weergegeven gebied.
Datering:
1640 - 1650.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001037 Inzet op de kaart 'Nederland in zijne go-verdeeling, omstreeks de 10e eeuw' Met Inzet: "Rijk van Karel den Grote'' Verdeeling des rijks bij 't verdrag van Verdun 843'' Verdeeling van Lothairs rijk 870'' De Franken in Nederland bij de throonsbeklimming van Merowiq 447'' Verwoestingen in Nederland door de Noormannen 9e tot 11e eeuw'' Gelegenheid van Dispargum (Klodioos Burcht)'' Velden van Tolbiac (strijdplaats)'' Rijk der Franken bij den dood van Clovis 511'.
Datering:
ca. 1850 - 1890.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001020 Kaart van de uitmonding van de Goot en het Veneriete kanaal uit ca. 1785. (datering: na 1782 want Pieter Jans v.d. Weerd bewoont stadserf nr. 3, en voor 1793 want Gerrit Berends idem, en tussen 1772-1793 want Gerhardus Selles woont i.p.v. Hendrik op stadserf nr. 5).
Datering:
ca. 1785.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000110 Kaart van de marken op de Noord-Veluwe en in een gedeelte van NW-Overijssel uit de geschiedkundige atlas van Nederland.
Datering:
ca. 1900 - 1925.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
Uitgever:
Martinus Nijhof
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000092 'Transiselania dominum vernaculi Overijssel'. Kaart van Overijssel en Drenthe met de wapens van Friesland, Gelre, de graafschappen Zutphen, Bentheim, Lingen en Steinfurt en het bisdom Munster. Gemaakt door D. Bartoldo Wicheringe naar voorbeeld van de kaaartenmakers Joannes en Cornelis Blaeu .
Datering:
ca. 1640.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000087 Kaart voorstellende de ligging der eigendommen van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij is opgericht in 1818 en Veenhuizen en Ommerschans zijn in 1859 overgenomen door de regering. Kaart van N.O. Nederland begrensd in het zuiden door de lijn Zalk - Beerze en in het noorden door de lijn Gorredijk - Norg tussen 1818 en 1859.
Datering:
ca. 1818 - 1859.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000077 Topografische kaart van het gebied westelijk en noordelijk van Genemuiden. De rode lijn zal de grensnummers vormen van het op te richten waterschap. De donker gekleurde percelen zijn eigendom van particulieren, get. de gemeentelijke landbouwkundige, 2 mrt 1926.
Datering:
1926 .
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000954 Caart figuratif van een gedeelte van het Campereiland. Kaart van de kuststrook tussen het Raas en de Mandjeswaard, opgemeeten en gecarteerd door deb Lt. Ingenieur G.J. le Fevre DeMontigny.
Datering:
1790 - 1795.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000880 Kaart van het Kampereiland opgenomen in 1873.
Datering:
1873.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K002135 Kaart van Noord West Overijssel.
Datering:
ca. 1882.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K002315 Nieuwe en nauwkeurige kaart van de Provincie Overijssel met een gedeelte van de Zuiderzee waar ook de eilanden Urk en Schokland zijn afgebeeld, de gravure is uit ca. 1790.
Datering:
ca. 1790.
Documenttype:
Ingekleurde gravure
Collectie:
Landkaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003587 Landkaart van de gemeente Kamperveen, groot 2226 bunders en 575 inwoners, omringd door de gemeenten Kampen, Wilsum, Zalk en de Provincie Gelderland.
Datering:
1865 - 1866.
Documenttype:
Landkaart
Adres:
Kamperveen
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Kamperveen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003586 Landkaart van de gemeente Zalk en Veecaten, groot 1308 bunders en 700 inwoners, omringd door de gemeenten Zwollerkerspel, Kamperveen en Provincie Gelderland.
Datering:
1865 - 1866.
Documenttype:
Landkaart
Adres:
Zalk en Veecaten
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Zalk en Veecaten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003585 Landkaart van de gemeente (gemarkeerd met blauw-gele grens) Wilsum, groot 746 bunders en 550 inwoners, omringd door de gemeenten IJsselmuiden, Zwollerkerspel, Zalk en Kamperveen.
Datering:
1865 - 1866.
Documenttype:
Landkaart
Adres:
Wilsum
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Wilsum
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003584 Landkaart van de gemeente (ròse ingekleurd) Wilsum, groot 746 bunders en 550 inwoners, omringd door de gemeenten IJsselmuiden, Zwollerkerspel, Zalk en Kamperveen.
Datering:
1865 - 1866.
Documenttype:
Landkaart
Adres:
Wilsum
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Wilsum
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003583 Landkaart van de gemeente Wilsum, groot 746 bunders en 550 inwoners, omringd door de gemeenten IJsselmuiden, Zwollerkerspel, Zalk en Kamperveen.
Datering:
1865 - 1866.
Documenttype:
Landkaart
Adres:
Wilsum
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Wilsum
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001565 Fortificatiën langs de IJssel tussen Arnhem en Kampen en de daar tussenliggende steden.Blad met diverse plattegronden li.bo. Vollenhove (K001562), li. on. Block-zyl (K001563), re.bo. Kuynder Schans (K001566), re. on. Swartesluys (K001567) en in het midden fortificatien aen den IJssel (K001564-K001565).
Datering:
1690 - 1710.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
04 Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000370 Plan der stad Campen, zoals gelegen was in den jaare 1756, met o.a. gedeelte's van het Boven Broek, Celle Broeders Broek, Broere Broek, Greente, Sevelingen. Legenda l.o., opgenomen door G.F.I. Hoffmann Bombard, en verkleijnd tot een vierde door H. Staeffken Luyt, met aanwijsinge der letteren en cijffers.
Datering:
1756.
Documenttype:
Plattegrond; Landkaart
Collectie:
02 Kaarten