Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
19 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000183 St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen. Opstand noordelijke zijgevel en lengtedoorsnede van de kerk.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Photolithografie
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000175 Dwarsdoorsneden van de Bovenkerk te Kampen begin 20e eeuw, gesigneerd A.C. Boerma Amsterdam.
Datering:
ca. 1905.
Documenttype:
Architecten tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000158 Bouwtekening van een pijler onder de Cellebroedersbrug over de de stadsgracht de Burgel, bestaande uit opstand, plattegrond en doorsnede door stadsarchitect P. Bondam.
Datering:
ca. 1848.
Documenttype:
Technische ontwerptekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000528 Plattegrond van het binnenplein en de omliggende woningen van het St. Geertruidgasthuis te Kampen. P. Bondam, stadsarchitect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000299 Teekening van een ontwerp tot daarstelling eener nieuwe bekapping boven het hoofdgebouw van het Boven-Gasthuis te Kampen, uit te voeren in den jare 1861 ter vervanging der geheel vergane oude steile bekapping en zoldering, bestaande uit opstand en doorsneden. Ontworpen in 1860 door P. Bondam, architect.
Datering:
ca. 1861.
Documenttype:
Architecten tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000300 Teekening van een ontwerp tot daarstelling eener nieuwe bekapping boven het hoofdgebouw van het Boven gasthuis te Kampen, uit te voeren in den jare 1861 ter vervanging der geheel vergane oude steile bekapping en zoldering, bestaande uit opstand en doorsneden. Ontworpen in 1860 door P. Bondam, architect.
Datering:
ca. 1861.
Documenttype:
Ontwerptekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000307 Ontwerp uitbreiding Concertzaal, doorsneden van het toneel enprofieltekeningen van kroon- en nislijsten van de Stadsgehoorzaal aan de Burgwal. Opgemaakt en ingezonden bij misfive dd 10 januarij 1850 door den ondergetekenden stadsarchitect N. Plomp.
Datering:
10-01-1850.
Documenttype:
Architecten tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K002142 Bouwtekeningen behorende bij ingekomen stuk bouwcommissie verbouwing.
Datering:
d.d. 2 maart 1923.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Bouwtekeningen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001323 Gevel aan de Burgwalstraat, de voormalige Speldenmakerssteeg (opstand en doorsneden). Opgemeten en geteekend door: C. van der Kamp Wzn 1906.
Datering:
1906.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000707 Teekening van den platten grond van een portaal met trap tot verbinding van den woning van den instituteur met de schoollocalen, gelegen aan de Nieuwstraat en de Nieuwemarkt. Opgemaakt door den stads-architect Pieter Bondam.
Datering:
tussen 28 september 1852 - 27 oktober 1863 1852 - 1863.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000266 Plattegrond en doorsneden van enige delen van de Concertzaal te Kampen (midden 19e eeuw). Met aantekening: thans (= 1928) schouwburg "de Stadsgehoorzaal ".
Datering:
1850 - 1928.
Documenttype:
Bouwtekening; ontwerptekening door een architect
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000196 Opmeting van het gebouw der voorm. Bank van Leening te Kampen, bestaande uit plattegrond en o.a. de bewaarplaats van het goud, getekend en gesigneerd door stadsarchitect A.J. Reijers, december 1901.
Datering:
00-12-1901.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001318 Bouwtekening van de huidige Van Heutszkazerne aan de Oudestraat (opstanden, plattegronden en doorsneden).
Datering:
1830.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Adres:
Kampen, Oudestraat
Collectie:
Technische tekeningen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000701 Restauratie van de Bethlehemvergadering, opstand van de Bethlehemvergadering in de Buiten Nieuwstraat na de restauratie in juni 1924.
Datering:
1920 - 1924.
Documenttype:
Bouwtekening
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat
Collectie:
Technische tekeningen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten Nieuwstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000700 Restauratie van de Bethlehemvergadering, opstand van de Bethlehemvergadering in de Buiten Nieuwstraat vóór de restauratie in juni 1924.
Datering:
1920 - 1924.
Documenttype:
Bouwtekening
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat
Collectie:
Technische tekeningen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten Nieuwstraat
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000269 Teekening van de Platten Grond der Boven wooning van het Rectorshuis aan de Buitennieuwstraat te Kampen.
Datering:
1837.
Documenttype:
Bouwtekening
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat
Collectie:
Technische tekeningen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten Nieuwstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000548 Ontwerp van de ingangspoort voor het koetshuis naast de Gasthuisstallingen, bestaande uit vooraanzicht en doorsnede. Ontwerp P. Bondam, fecit 1859.
Datering:
1859.
Documenttype:
Ontwerptekening door een architect
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten Nieuwstraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001215 Ontwerp uitbreiding Raadhuis te kampen. Plan 1e verdieping'.
Datering:
1905 - 1910.
Documenttype:
Blauwdruk
Adres:
Kampen, Oudestraat
Collectie:
Bouwontwerpen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000233 Teekening van het ontwerp tot plaatsing van eene nieuwe bekapping op het hoofdgebouw van het Bovengasthuis te Kampen, en van eene daarmede in verband staande verbouwing van de beide eindgevels dier bekapping, bestaande uit opstanden, plattegrond en doorsneden. Opgemaakt en getekend door stadsarchitect Bondam (1861).
Datering:
1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
02 Kaarten