Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
30 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-31 ."Noordeinde van het Nieuwe werk, buiten de Hagenpoort, 5 Aug 42 voorm. 7 uur RG". Links de Buitenkerk en de Hagenpoort, in het midden de korenmolen op het bolwerk. De vijver stond in verbinding met de Singelgracht. Links achter de hoge wal ligt de Buitenhaven. In 1867 werd de vijver vergroot tot de Nieuwe Buitenhaven en in verbinding gebracht met de IJssel. In 1874 werd op de plaats van de molen de gasfabriek gebouwd. (Kaart 1, nr. 31).
Datering:
05-08-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Oranjesingel
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-29 "Zuidereind der Stad Kampen en Tolhuis 1544 geboud - de 7 Pakhuizen 1843 geboud 15 Augustus 1843 des voorm. 9 uur. de zon regt agter invallende". Getekend vanaf de IJsselbrug. V.l.n.r. te zien, de Koornmarktspoort, de Bovenkerk, de zeven pakhuizen, de vismarkt, het tolhuis, twee woonhuizen en de (oude) Stadsherberg. De zeven pakhuizen waren net nieuw gebouwd; zes ervan zijn nog bewaard gebleven, maar er zijn verschillende bovenverdiepingen op gebouwd. (Kaart 1, nr. 29).
Datering:
15-08-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, IJsselbrug
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-28 "Een gedeelte der Stad, Kamper Yland, Zeveningen en de Zaagmolen, 2 Sept. 1841 namidd. 6 uur RG". Gezicht vanaf de tegenwoordige Spoorkade. Links de IJsselkade, de 'nieuwe kazerne', Buitenkerk, Hagenpoort en korenmolen. In het midden, links van de lantaarnpaal, het 'huis Zevelingen' (veerhuis). Geheel rechts de houtzaagmolen van Bijsterbos. (Kaart 1, nr. 28).
Datering:
02-09-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Spoorkade
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-27 "Buiten Haven en een gedeelte van het Nieuwe Werk, 1842, 10 Augt voorm. 7 uur LG". In het midden de heuvel, dat onderdeel was van het 'nieuwe werk'. Rechts de ingang van de Buitenhaven (vgl. K001800-25). Op de achtergrond de IJssel en Seveningen. (Kaart 1, nr. 27).
Datering:
10-08-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Noordweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-26 "Buiten Haven na de Stad te zien, 15 Augt 1842 voorm. 11 uur RG". Gezicht op de Buitenhaven. Links vooraan de ingang van de haven. Op de achtergrond v.l.n.r. de toren van de Buitenkerk, de Hagenpoort, de brug over de ingang van de Burgel en de korenmolen op het bolwerk voor de Hagenpoort. Rechts het 'nieuwe werk'. (Kaart 1, nr. 26).
Datering:
15-08-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Buitenkade
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-25 "RG 15 Augt. 40 des Av 6 ". Schets van de heuvel bij de ingang van de Buitenhaven (vgl. K001800-27). Rechts van de heuvel de Buitenkerk, links de IJsselbrug, de stadsherberg (Buitenwacht) en de houtzaagmolen van Bijsterbos. (Kaart 1, nr. 25).
Datering:
15-08-1840.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Noordweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-24 "Erf van J. Huyer in Oosterholt, 7 Sept. 42 des Avonds 7 ure L van Voren invallend zonlicht". Het erf van Jan Jansen Huijer in de bocht van de Oosterholtseweg. Nu staat daar het huis Oosterholtseweg nr. 12. Achter de boerderij lag nog een erf, dat ook eigendom was van Huijer. (Kaart 2, nr. 24).
Datering:
07-09-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Oosterholtseweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-23 "10 Augt 1844". Mooie potloodtekening, iets met inkt bijgewerkt. De Cellebroederspoort met daarnaast de sluis van de Reeve. Rechts van de sluis is de stadsmuur nog te zien. Later is de muur afgebroken en daarvóór het plantsoen aangelegd. (vgl. de litho van C.H. Hein, GAK, id.nr. K000331). De gracht was toen in westelijke richting verlegd. Op de voorgrond links is de Nieuwe Toren te zien en rechts het dak van het voormalige Bregittenklooster (later weeshuis) aan de Vloeddijk. (Kaart 1, nr. 23).
Datering:
10-08-1844.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Horstsingel
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-22 "Van af de bank, op de Broederpoort langs het n werk en Cingel te zien. 1842 - 21 july voorm. 7 uur". Gezicht vanaf de bank in de koepel tegenover de tegenwoordige Oranjesingel (vgl. K001800-03). De gracht is hier nog niet verbreed. De situatie is op de kaart ook duidelijk te zien. (Kaart 1, nr. 22).
Datering:
21-07-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Oranjesingel
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-21 "V in G 22 Augt 40 des Av 6". Schets van de Broederpoort met het nieuwe plantsoen op het bolwerk ervoor. De Singelgracht is nog niet verbreed. De brug ligt rechts, opzij van de poort. (Kaart 1, nr. 21).
Datering:
22-08-1840.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Plantsoen
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-20 "In Brunnepe, 29 Aug 1841". Dit was het noordeinde van Brunnepe, nu de Greenterweg. De huizen links en rechts staan ook op de kaart. Achter het hek, aan het eind van de weg, ligt de Greente. Nu is daar de woonwijk 'de Greente' en het industrieterrein. (Kaart 1, nr. 20).
Datering:
29-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Greenterweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-19 "Hoek op de Noord Weg in Brunnepe, 31 Aug 1841 voorm. 8 uur RG ". Deze hoek en het huis zijn op de kaart te zien. Op de kaart is de hoek al afgesneden. Links bij de beplanting is later de Schokkerstraat gebouwd met de bekende Schokkerhuisjes. Rechts op de achtergrond is de bebouwing langs de Pannekoekendijk en de Dorpsweg te zien. (Kaart 1, nr. 19).
Datering:
31-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Noordweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-18 "10 uur 28 Aug vm 1841 plas". Op deze schets is de Grafhorsterweg, toen nog een zandweg, te zien tussen de beide delen van de Plas. Het huisje links is op K001800-14 van de andere kant te zien. Op de achtergrond de huizen langs de Bergweg, v.l.n.r. het tegenwoordige nr. 10, 'den Hol' (nr. 16/18) en Groot Balland, nr. 28. Op de schets is links en rechts aangegeven 'water', waarschijnlijk met de bedoeling de schets later als voorbeeld te gebruiken. (Kaart 3, nr. 18).
Datering:
28-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Grafhorsterweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-17 "In Ysselmuiden na den Dyk, des avonds 6 uur 1 Sept RG 1841". De Dorpsweg tussen de Veenstraat en de Grafhorsterweg. Op de plaats van de boerderij rechts staat nu een rijtje woningen (nr. 87c). Het tweede huis rechts bestaat nog, nu nr. 91. Aan de linkerkant is nu een aaneengesloten bebouwing. (Kaart 3, nr. 17).
Datering:
01-09-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Dorpsweg
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-16 "Gezicht vanaf de Kattenberg by de Plas - Panorama - 26 Aug des Avonds 7 uur 41 het ligt voor invallende". Gezicht op de Bergweg. Links het huisje, nu Bergweg nr. 8, rechts daarvan de boerderij (vroeger 'den Hol'), nu Bergweg 16/18. Achter de bomen ligt Groot Balland, rechts daarvan de bebouwing langs de Grafhorsterweg. Op de voorgrond is een punt van de Plas te zien. (Kaart 3, nr. 16).
Datering:
26-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Bergweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-15 "RG 1841 aan de Plas - 28 Aug avond 6 uur". Boerderij aan de Plas, die vroeger de naam 'Koekoek' droeg, gezien in de richting van de Grafhorsterweg. Rechts van de begroeiing naast het pad ligt de Plas. Het huis is ook te zien op K001800-14, achter de wagen. Nu geheel gerenoveerd tot woonhuis, Grafhorsterweg 43. (Kaart 3, nr. 15).
Datering:
28-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, De Plas
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-14 "Op de Kattenberg aan de Plas, na Kampen te zien, 21 Aug des Avonds 6 uur LG 1841". De Kattenberg was de nu bijna geheel afgegraven Grafhorsterberg. Op de voorgrond is de kolk en links het huisje te zien (zie kaart). Rechts voor de drie torens van Kampen is de 'nieuwe einddijk' te zien, aangelegd na de watersnood van 1825. De wagen rijdt op de Grafhorsterweg, op de achtergrond de kerk van IJsselmuiden. Daar tussen ligt achter de weg de doorbraakkolk van 1825 en de ingang van de tegenwoordige Hoepelweg. (Kaart 3, nr. 14).
Datering:
21-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Grafhorsterweg
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-13 "Zuidhoek van de Begraafplaats en Oosthoek der Zandberg, met de tusschen gelegen Akkers, grindweg naar Genemuiden in verschiet - zon in het zuidoosten, links van agter invallende, 22 juny 1843 langste dag v.mid. 9 uur". Gezicht vanaf de hoek van de begraafplaats, over de Zandbergakkers. Nu is hier de algemene begraafplaats van IJsselmuiden, en voor de bomen rechts de Burg. Meijerweg. De 'grindweg naar Genemuiden' is nu de Plasweg. (Kaart 2, nr. 13).
Datering:
22-06-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Zandberg
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-12 "Hoek van de Zandberg, ten Oosten te zien, des voorm. 7 uur 21 Augt 1841 R". Dit is de noordoosthoek van de Zandberg gezien van af de tegenwoordige Plasweg. Rechts op de voorgrond de zgn. Zandbergakkers. Hier staan nu de huizen van de Burg. Meijerweg. (Kaart 2, nr. 12).
Datering:
21-08-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Zandberg
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-11 "de Boerdery en Bleekery van Gt Rekveld aan de Trekvaart by Kampen, den 28 july 1843 des voormiddags ten Elf uur, de zon regt achter invallende". Vanuit Kampen is dit het begin van de Trekvaart. Bij de bomen in de verte is nu het (bus)station. Aan het eind van de Trekvaart links stond deze via een sluis in verbinding met de IJssel. De Boerderij-blekerij, op het midden van de tekening zo mooi afgebeeld, is ook op de kaart duidelijk te zien. (Kaart 2, nr. 11).
Datering:
28-07-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Trekvaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-10 "Bukhorst op Zwol te zien, 27 Aug 40 des Av. 6 RG". Gezicht vanaf de havezathe Buckhorst bij Zalk, in de richting van Zwolle. Kort nadat deze tekening gemaakt werd is de Buckhorst afgbroken.
Datering:
27-08-1840.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Zalk, Zalkerdijk
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-09 "aan de Trekvaart by Oosterholt, 11 sept 1841 des avonds 6 uur, het ligt R. agter invallende". Dit is bij Oosterholt, waarde Oosterholtseweg en de Trekvaart kruist. Nu is daar de kruising Oosterholtseweg met de Veilingweg. De Trekvaart gaar hier met een duiker onder de Oosterholtseweg door. Het huis, links op de tekening, is ook op de kaart te zien. (Kaart 2, nr. 9).
Datering:
11-09-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Trekvaart
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-08 "Het zogenaamde Hoge vonder en de Trekvaart na Zwoll, 20 july 1843 des Avonds 6 uur". De plaats waar achter de brug de Trekvaart rechtsaf buigt in de richting van Oosterholt. Nu is dit het eind van het bebouwde gedeelte van de Trekvaart. Hier ligt nog steeds een smalle brug die leidt naar het Meerpad. (Kaart 2, nr. 8).
Datering:
20-07-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Trekvaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-07 "Agterste gedeelte der Nieuwe Weg en Kruisweg na IJsselmuiden ziende den 10 july 1843. voormiddags ten 12 ure, het licht regts voor invallende". Gezien vanaf de Oosterholtseweg, over de kruising met de Nieuwe Weg (nu Burg. Van Engelenweg). Recht vooruit de Dorpsweg, met op de achtergrond het huis Meerburg. Links het paardenweidje, de vroegere Paalkamp, voorheen bebouwd met de Theodora Elisabethstichting (bejaardenhuis) en daarna met het gemeentehuis van IJsselmuiden. (Kaart 2, nr. 7).
Datering:
10-07-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Oosterholtseweg
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-06 "by de Zandberg, avond 6, 8 sep. 41 RG". Gezien de tijd van het jaar, de dag en de lichtinval, moet dit bij de korte zuidelijke kant van de Zandberg zijn. Het open exercitieterrein op de achtergrond is duidelijk te zien. De precieze plaats is moeilijk aan te geven, omdat de bebouwing in het midden en links tussen de bomen op de kaart niet is te vinden. (Kaart 2, nr, 6 - hier is met nr. 6 alleen ongeveer de omgeving aangegeven).
Datering:
08-09-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
IJsselmuiden, Zandberg
Collectie:
Prenten