Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
267  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013723-D Grafmonument van Mr. Stephen Hendrik de la Sabloniere op de Algemene begraafplaats IJsselmuiden "De Zandberg" aan de Rondeweg in IJsselmuiden. Officier der orde van de Eikenkroon, oud burgemeester van Kampen. Lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Datering:
14 oktober 2015.
Documenttype:
Foto kleur digitaal
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg 5  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000605 De voormalige Israelitische Begraafplaats aan de 1e Ebbingestraat, links ligt het plantsoen.
Datering:
1890 - 1900.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
Kampen, 1e Ebbingestraat  
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000964 Grafstenen uit de 16e en 17e eeuw in de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk.
Datering:
1950 - 1960.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat 101  
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000963 Grafsteen van de familie Bronckhorst in de noordbeuk van de Onze Lieve Vrouwe- of Buitenkerk.
Datering:
1950 - 1960.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat 101  
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000154 Aula op de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Bovenbroeksweg.
Datering:
1970 - 1980.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Bovenbroeksweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004054 Grafsteen van Israël Slager, echtgenoot van Rebecca Keijzer, geboren 4 april/25 Adar (5)556, overleden 7 oktober/18 Tisrie 5645 - (Hier is) b(egraven) de man vroom en oprecht r(abbi) Israel, zoon van r(abbi) Jakob David en de naam van zijn moeder was R' kl', hij overleed de 18e Tishri (5)645 - 7 oktober 1884 - M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004016 Opschrift op de boog tussen de stenen (foto nrs. F004014 + F004015) Gedenkstenen van Jakop en Sara T r y y n' voor het komende geslacht..
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004052 Grafsteen van Aaltje Wolff Lochem, overleden op 22 mei 1856, echtgenote van Hartog Joseph Raphael Beenhouwer, oud 75 jaar. H(ier is) b(egraven) onder dit gedenkteken de nobele vrouw, kostbaarder dan gelouterd goud, voor haar man een kroon, voor haar zonen een sieraad, de d(egelijke) v(rouw) m(evrouw) Eva 'l q, dochter van e(erwaarde) Benjamin L 'k h w y m - Lochem -, echtgenote van e(erwaarde) Raphael Beenhouwer; zij stierf de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) de 18e Ijar en werd begraven zondag de 20e daarvan, in het jaar (5)616. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004014 Grafsteen van Sara T r y y n van Trijntje Manuel Wolff, oud 78 jaar - De Here bezocht Sara - Gen. 21. 1 - de ingetogen en dierbare vrouw. H(ier is) b(egraven) en onder de zoden sluimert het stof -van- de geachte vrouw Sara Tr y y n' dochter van r(abbi) M n ch m Wolff uit Elburg, echtgenote van v(oorganger) en l(eider) e(erwaarde) Jakob Wolff en het leven van Sara stierf plotseling, een Godvrezende vrouw, de n(acht van) v(rijdag) de 17e Adar I (= 18 februari 1870) en de bekleding van haar ziel werd ten grave gedragen op zondag de 19e daarvan (5)639. En zij was Uw gezellin en een vrouw van Uw verbond - zie Mal. 2. 14 - M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003939 Grafsteen van Klara Salomons, oud 66 jaar en echtgenote van Salomon Abraham Snoek. Een vrouw die de Here vreest, is te prijzen. - Spr. 31.30 - Hier is begraven de geachte en gerespecteerde vrouw M n'l l', dochter van Jozua, Abraham - echtgenote van e(erwaarde) z'l y g Snoek; zij stierf op de h(eilige) sh(abbat) de 1e midden in de tijd van Pasen de 16e Nisan - en zij werd begraven op maandag de 3e, volgens de grote telling."zelfs haar vlees zal in veiligheid wonen" - Ps 16. 9 - M(oge haar) r(ust) e(er zijn).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003977 Grafsteen van Rebekka Eva Y t k h - Een vrouw, die de Here vreest, die is te prijzen - Spr. 31. 30 - H(ier is) b(egraven) de degelijke vrouw, de kroon van haar man en het sieraad van haar zonen, mevrouw Rebekka Eva Y t k h, echtgenote van M'n d l h Vos; zij overleed in goede naam de nacht van woensdag de 5e Tebet en werd begraven op donderdag de 6e daarvan van het jaar (5)601 (= 29 december 1840). M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de de bunder der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004124 Grafsteen van Rachel Vos-Lievendag, geboren 10 september 1871, overleden 17 februari 1920 (28 Schewat 5680) - H(ier is) b(egraven) de vrouw, mevrouw Rachel Mirjam, dochter van r(abbi) Salomo, en de naam van haar moeder was R y y sh' , zij stierf dinsdag de 28e Shebat (5)680. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004084 Grafsteen van Kornelia Gosschalk, overleden op 22 mei 1868, echtgenote van Izaak Polak, oud 55 jaar - Dis is de gedenksteen op het graf van de dierbare en ingetogen vrouw, mevrouw Q n' n d l', dochter van de e(erwaarde) r(ab) 'l y q w m, de priester, (moge hij) r(usten in het) p(aradijs), echtgenote van de e(erwaarde) r(ab) Izaak Polak en zij overleed en stierf de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) de e(erste van de) m(aand) Siwan (5)628. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004193 Plaquette: Dit huis is gebouwd onder het bestuur van Kerkeraadsleden:A.S. Kalf, H.A. Spier, E. Meijer (president), J. Stibbe Dz, S. van Genderingen, (secretaris) Kampen mei 1898 - Ijar 5658 Thesaurier.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004158 Grafsteen van Antje Tels, weduwe van Jozef Stibbe, geboren 25 september 1816, overleden 23 september 1880 - H(ier is) b(egraven) de vrouw m(evrouw) P r' m m' t Tels, echtgenote van e(erwaarde) r(abbi) Jozef, zoon van de ch(aber) r(abbi) Salomo Stibbe; zij werd geboren op zondag de e(erste van het) j(aar) (5)576 en stierf op donderdag de 2e v(an) h(et) Loofhuttenf(eest), de 18e Tishri (5)641. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden). - Uit het register der Burgelijke Stand blijkt dat Antje Stibbe-Fels op 7 mei 1869 naar Antwerpen (België) is vertrokken -.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003970 Grafsteen van Gompes Kroonenberg, overleden op 23 februari 1876, oud 69 jaar - H(ier is) b(egraven) de man, vroom en oprecht, hij die onberispelijk wandelt en doet wat recht is, v(oorwaar) h(ij was) Eliezer, zoon van de e(erwaarde) r(ab) Mozes Izaak Kroonenberg; hij overleed op woensdag de 28 Shebat en - werd begraven - op de d(ag voor de) h(eilige) sh(abbat) de 1e van de m(aand) Adar van het jaar (5)636. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004117 Grafsteen van David Simon Magnis, oud 83 jaar - En David was voorspoedig op al zijn wegen, 1 Sam. 18. 14 - H(ier is) b(egraven) e(erwaarde) David, zoon van de e(erwaarde) r(ab) Simeon, (zijn) g(edachtenis) t(ot zegen), hij overleed op maandag de 22e van de maand Ijar en werd begraven op dinsdag de 23e van de maand Ijar, van het jaar (5)572 "En voor zijn aangezicht zal zich opstellen de woordvoerder en hij gerechtigheid leren". M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004036 Grafsteen van Godschalk Nathan Kalf, overleden op 6 februari 1868, oud acht en zeventig jaar - Indien gij U nederligt, zult gij niet opschrikken - Spr. 3. 24 - H(ier is) b(egraven) de man, bejaard en verzadigd van dagen, r(abbi) 'l y q w m, zoon van de e(erwaarde) r(ab) Nathan Kalf, hij overleed op donderdag de 13e Shebat en werd begraven op zondag de 16e daarvan in het jaar (5)628. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004151 Grafsteen van Jozef Stibbe, geboren 18 mei 1811, overleden 28 oktober 1848. - H(ier is) b(egraven) de betrouwbare man, de steunpilaar van zijn vrouw, de verzorger van zijn zonen, de toeverlaat voor zijn geliefden, v(oorwaar) h(ij was) r(abbi) Jozef, z(oon van) de chaber Salomo; naar het huis van de verblijden - ging hij op - woensdag de 12e en werd begraven donderdag de 13e Marcheswan (5)629. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004150 Grafsteen van Hanna van Creveld, echtgenote van Levi van Genderingen, overleden 17 december 1864, oud 40 jaar - De Here doodt en doet herleven, Hij doet naar het dodenrijk neerdalen en daaruit opkomen - 1 Sa. 2. 6 - H(ier is) b(egraven) de d(egelijke) v(rouw) mevrouw Ch n h, dochter van r(abbi) Baruch van Kreveld, echtgenote van r(abbi) Juda L y b van Genderingen, en de dochter van Baruch ging tot de welbereide maaltijd de 18e Kislu op de heilige Shabbat en werd begraven op de twintigste van de maand in het jaar (5)625. M(oge haar) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004149 Grafsteen van Salomon Jakob Vriend, overleden 8 november 1864, oud 91 jaar. - Zie, dat is Salomo's draagstoel Hoogl. 3.7 - H(ier is) b(egraven) de man, vroom en oprecht, groot in de Tora en in wijsheid, minnaar van de Plaats en minnaar van het verbond, minnaar van de vrede en najager van vrede al zijn dagen, de chaber rabbi Salomo, zoon van onze leraar rab rabbi Jakob Vriend; hij overleed in hoge ouderdom in de nacht van woensdag de 10e Marcheswan en werd begraven op de volgende dag, van het jaar (5)625. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004106 Afgebroken steen, het jaartal is verborgen in een zinnetje waarvan het slot luidt: " zij zal veilig wonen". Gegevens zijn onvoldoende om het jaartal vast te stellen.
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004105 Grafsteen van Mietje Salomons, overleden op 14 juli 1811, echtgenote van Eleaser Israel Cohen, oud 49 jaar - Roemt in de poorten haar daden, zie Spr. 31. 31 - H(ier is) b(egraven) de geachte vrouw m(evrouw) M' r l h, dochter van e(erwaarde) Salomo, h(oofd van de) l(evieten), echtgenote van e(erwaarde) L y z r, r(echtvaardig) p(riester), zij overleed de 22e en werd begraven de 23e dag van de maand Tamuz, van het jaar 5571. "Haar ziel zij in de bundel der levenden".
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004103 Grafsteen van Levie Salomon van Genderingen, geboren 15 december/22 Kislew 5574, overleden 17 maart/23 Adar 5658 - H(ier is) b(egraven) de g(ewaardeerde) m(an) Juda, zoon van r(abbi) Samuel, en de naam van zijn moeder was P' s k' , die ging naar zijn eeuwige wereld op donderdag de 23e Adar (5)658. M(oge zijn) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bundel der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003954 Grafsteen van Sara Aaltje Schaap, geboren 19 november 1859/22 Cheswan (5)619, en van Sophie Schaap, geboren 25 juni 1851/25 Siwah (5)611. - De beminden en lieflijken waren in leven en in sterven niet gescheiden (naar 2 Sam. 1. 23) H(ier zijn) b(egraven) Sara 'l q, dochter van r(abbi) Elia en Shprynts, dochter van r(abbi) Elia, en de naam van hun moeder was R y q l', die gingen naar hun eeuwige wereld op één dag, de 28e Siwan (5)694 (= 11 juni 1934). M(ogen hun) z(iel) g(ebonden zijn) i(n de bunder der) l(evenden).
Datering:
01-09-1976 - 30-09-1976.
Auteursrechthouder:
Gemeentesecretarie Zwolle, afd. Interne Zaken Fotografisch Bureau
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rondeweg  
Collectie:
Foto's
Trefwoorden: