Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
10  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013414 Deze foto geeft een beeld vóór de ruilverkaveling van de tachtiger jaren van de vorige eeuw aan de Rietsteeg, tussen de "Papekop" en "Arbeid Adelt", de grens tussen de polder "Mastenbroek" en de polder "Koekoek". Typisch voor de polder zijn de hoger liggende wallen langs de watergangen. Door bemaling van de veel lager liggende Koekoekspolder wordt grondwater aan de Mastenbroekerpolder onttrokken en ontstaat door inklinking het z.g. "inpannig" land.
Datering:
1980 - 1985.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Rietsteeg  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013427 De grote watersnood op 14 en 15 november in het jaar 1775 liep de Koekoekspolder geheel onder water en stond het water twee tot drie meter hoog. Deze foto van een kopergravure (ook in bezit van het gemeentearchief) geeft de toestand in die dagen weer. Het zou nog meer dan 125 jaar duren eer de Koekoek normaal bewoonbaar en als tuindersgebied bruikbaar werd.
Datering:
2000 - 2005.
Auteursrechthouder:
Copyright: Freddy Schinkel
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013418 Bewerking van het land in de kort geleden droog gelegde Koekoekspolder.
Datering:
1908 - 00-01-9012.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013417 Onder leiding van opzichter Maarten Mosterdijk is in de herfst van 1910 nog koolzaad gezaaid, in 1911 kon er worden geoogst. Op de foto is het dorsen van koolzaad in volle gang, hiervoor was een grote dorsmachine met een pers voor het stro gehuurd. De machines werden via een lange drijfriem aangedreven door een locomobiel met stoomketel.Om het geheel in bedrijf te houden waren 12 man als bedienend personeel nodig, voor die tijd een hele gebeurtenis!.
Datering:
00-06-1911 - 00-11-1911.
Auteursrechthouder:
Copyright Freddy Schinkel
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013416 Voor de droogmaking van de Koekoekspolder moesten kanalen worden gebaggerd. Er is vanaf juni tot november 1908 gebaggerd met twee baggermolens. De grote baggermolen (hier op de foto) is nabij Grafhorst over de dijk gehaald, de kleine is aangevoerd door Mastenbroek. Er moest 100.000 m³ grond worden gebaggerd en afgevoerd naar de Dijkersteeg in Mastenbroek. De aanneemsom voor dit werk bedroeg fl. 27.200,- .In de roeiboot ziiten als roeier, eerste van links, Gerrit Rook, 2. ir. Groenendael, 3. notaris Hoek, 4. burgemeester Meijer en 5. opzichter Maarten Mosterdijk. Laatstgenoemde is geboren in 1880 en is op de foto 28 jaar. In november 1910 is hij wegens het gereedkomen van het werk door het bestuur van de "Vereniging tot droogmaking van De Koekoek" eervol ontslagen en werd daarna benoemd tot hoofd van de technische dienst van het waterschap Vollenhove.
Datering:
00-06-1908 - 00-12-1908.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004233 Het baggeren van de zgn. hoofdtocht i.v.m. de droogmaking van de plassen De Koekoek en het Zwijnsleger.Aangeboden door het bestuur der vereening tot droogmaking van den Koekoek en het Zwijnsleger.
Datering:
07-10-1908.
Auteursrechthouder:
Fotograaf S. Zoest
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F012217 Gemeente IJsselmuiden, de Mastenbroekerpolder bij de kruising van de Rietsteeg met de Oude Wetering.
Datering:
1987.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
IJsselmuiden, Oude Wetering  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F012213 IJsselmuiden, boerderij aan de Bisschopswetering te Mastenbroek.
Datering:
00-08-1987.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
IJsselmuiden, Bisschopswetering 90  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F012212 IJsselmuiden, boerderij aan de Bisschopswetering te Mastenbroek.
Datering:
00-08-1987.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
IJsselmuiden, Bisschopswetering 90  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F011570 IJsselmuiden, een van de wegen in de Koekoekspolder voor de verbetering door de gemeente en ruilverkaveling.
Datering:
1960 - 1970.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
IJsselmuiden, Koekoekspolder  
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden: