Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
204 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000582 17e eeuwse plattegrond van Campen.
Datering:
1645 - 1655.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000165 Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX .
Datering:
1749.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000016 Plattegrond der stad Kampen van P. Utenwael uit 1598. Door deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.
Datering:
1863.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000017 Plattegrond der stad Kampen van P. Utenwael uit 1598. Door deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.
Datering:
1863.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000018 Plattegrond der stad Kampen van P. Utenwael uit 1598. Door deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.
Datering:
1860 - 1865.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000015 Plattegrond der stad Kampen van P. Utenwael uit 1598. Door deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.
Datering:
1863.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000014 Plattegrond der stad Kampen van P. Utenwael uit 1598. Door deze plattegrond beschikte Kampen voor het eerst over een plattegrond die een min of meer waarheidsgetrouw en betrouwbaar beeld van de stad gaf.
Datering:
1863.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000023 Urbis Campensis, ad Isalam fluvium, icon. Plattegrond in vogelperspectief der stad Kampen 1687. Uit: Georg Braun en Frans Hogenberg, Civitatis Orbis Terrarum, III (Liber tertius). In 1581 en 1588 hebben Braun en Hogenberg een latijnse editie van de Civitatis Orbis Terrarum verzorgd.
Datering:
1687.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000021 Urbis Campensis, ad Isalam fluvium, icon. Plattegrond der stad Kampen 1687. Uit: Georg Braun en Frans Hogenberg, Civitatis Orbis Terrarum, III (Liber tertius). In 1581 en 1588 hebben Braun en Hogenberg een latijnse editie van de Civitatis Orbis Terrarum verzorgd.
Datering:
1687.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000020 Urbis Campensis, ad Isalam fluvium, icon. Plattegrond der stad Kampen 1687. Uit: Georg Braun en Frans Hogenberg, Civitatis Orbis Terrarum, III (Liber tertius). In 1581 en 1588 hebben Braun en Hogenberg een latijnse editie van de Civitatis Orbis Terrarum verzorgd.
Datering:
1687.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000019 Urbis Campensis, ad Isalam fluvium, icon. Plattegrond in vogelperspectief van de stad Campen uit de atlas van Mercater (1575). De afbeelding is afkomstig uit: Iohannes Ianssonius, Theatrum Urbium Celebriorum totius Belgii sive Germaniae Inferior (Amsterdam 1657). De koperplaat is afkomstig van Abraham Hogenberg.
Datering:
1656 - 1657.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000011 Campi vulgo Campen. Plattegrond in vogelperspectief van Kampen. In opdracht van Ioannes Blaeu aan de magistraat van Kampen.
Datering:
ca. 1721 - 1774.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000010 Campi vulgo Campen. Plattegrond in vogelperspectief van Kampen (afb. 1). In opdracht van Ioannes Blaeu aan de magistraat van Kampen. Op achterkant een afbeelding van de IJsselbrug (afb. 2).
Datering:
1640 - 1650.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000009 Campi vulgo Campen. Plattegrond in vogelperspectief van Kampen (afb. 1). In opdracht van Ioannes Blaeu aan de magistraat van Kampen. Op achterkant een afbeelding van de IJsselbrug (zie afb. 2).
Datering:
1640 - 1650.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000008 Campi vulgo Campen. Plattegrond in vogelperspectief van Kampen. In opdracht van Ioannes Blaeu aan de magistraat van Kampen.
Datering:
1698.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000001 De verdedigingswerken van Kampen in vogelperspectief, de afbeelding is vermoedelijk afkomstig uit een buitenlandse atlas.
Datering:
ca. 1670.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000022 Plattegrond van Kampen en IJsselmuiden (c. 1555-1575) Reproductie van de kaart van Jacob van Deventer uit: Nederlandsche steden in de 16e eeuw. Plattegronden van Jacob van Deventer. Reproductie uitgave met een inleiding van R. Fruin ('s-Gravenhage: Martinus Nijhoff 1916-1923).
Datering:
ca. 1920.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000013 Kaart (authentieke kopie) van een deel van de Zuiderzee en de kuststreek tussen Elburg en Veenhuizen anno 1534, vervaardigd in verband met geschil over visrechten, en is de oudst bekende kaart van deze provincie. De namen van de plaatsen op deze kaart liggen als een boog om de Zuiderzee heen, te weten: Elborch, Oestenwold, Camperveen, Campen, Grafhorst, Genemuyden, Vollenhoe, Blockzijl, Blanckenham, tslott te Cuynre, Cuynre Kercke en Veenhuyssen. Ze zijn bijna allen aangegeven door een kerk, terwijl IJsselmuiden met zijn oude kerk ontbreekt en dat Grafhorst naar het schijnt nooit een kerk had. - Op de achterkant van de copie leest men het volgende; Op huyden den lesten Aprilis anno XVCXXXIIII hebben die gescijckten aen beijden zijden geaccordeert in die situatie ende gelegentheit van den landen ende wateren, soe die in desse carte gemaect ende geteyckent staen, in presentie van den hoogen grootmoegenden ende edelen heer mijn heeren den stadtholder der keyr. ma. van syner ma. landen van Vrieslant ende Overijsselle ende meesteren Abell van Colster en Gillein Zeygers, raden ende commissarissen van huer ma. etc.
Datering:
1534.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000003 Landkaart van de rivier de IJssel ter hoogte van Kampen. De cijfers buiten het rivierbed duiden de hoogte aan boven AP.
Datering:
ca. 1903.
Documenttype:
Rivierkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000155 Landkaart verbeeldende het Vriesche hertogdom van het thans genaamde Holland, zoo als dat aan keyzer Lotharis in 't jaar 839 bij zijns vaders gemaakte rijksdeling was te beurt gevallen.
Datering:
ca. 1790 - 1800.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000134 Kaart van de Mandjeswaard omstreeks 1849, de Oude en Nieuwe Pieper, en der Oostermate. De kaart is opgemeten en geteekend door den ondergeteekenden Adjunet Architect der stad Kampen, G. Bondam.
Datering:
1846 - 1850.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000131 Kaart van het buitendijkse land van de Mandjeswaard. Het gebied is gelegen tussen Het Ganzendiep en De Geut. In 1784 heeft de Extraodinair Ingenieur G.J. Le Fevre De Montigny het gebied opgemeten en gecarteerd.(helaas is de kaart in deze atlas niet volledig te zien door eigen beperking, doch is wel in zijn geheel te bekijken in het gemeentearchief).
Datering:
1784 - 1789.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000103 Plan der stad Campen met derselver situatie en innondatien met een gedeelte van de rivier den IJssel en desselfs uijtloopen in zee. Tweede helft 18e eeuw. Gesigneerd P.S.A. Le Fevre de Montignij.
Datering:
1760 - 1799.
Documenttype:
Handgetekende landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000081 Handgetekende kaart van de dijken in het gebied begrensd door de groote Mastenbroekerdijk in het zuiden en de Pieper Goot langs de Goote in het noorden uit het eind van de 18e eeuw. Gerhard Bondam was in de jaren 1780-1794 lid van het college van Schepenen en Raden. Mense Sellies was pachter van het stadserf nr. 2 1762, 1772 en 1782 en van stadserf nr. 46 in 1793 en 1803.
Datering:
ca. 1790 - 1800.
Documenttype:
Kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000080 Plattegrond van Kampen met IJssel en buitengebieden. De plattegrond is in mei 1930 getekend door G.H. Grooten, directeur van Gemeente Werken.
Datering:
1930.
Documenttype:
Kadastrale sectiekaart
Collectie:
Prenten