Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
48 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F003218 Op 27 augustus 1904 bezoekt luitenatn-generaal J. B. van Heutsz het Instructie Bataillon, dat is gelegerd in de kazerne aan de Oudestraat en waar hij in 1867 op 16-jarige leeftijd zijn militaire carrière is begonnen. Hij is benoemd tot gouverneur-generaal van Nederlands-Indië en een comité onder voorzitterschap van luitenant-generaal W.G.F. Snijders zal hem een afscheidscadeau aanbieden. De plechtigheid vindt plaats in de Exercitieloods van de kazerne.Luitenant-generaal Van Heutsz, met handschoen, staat midden op de foto. Uiterst rechts: luitenant-generaal Snijders, die hem toespreekt. In 1938 heeft de kazerne de naam Generaal J.B. van Heutszkazerne gekregen..
Datering:
27-08-1904.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001833 De hoofdingang van de Generaal J.B.van Heutszkazerne van het Instructie-bataillon aan de Oudestraat nr. 216.
Datering:
1905 - 1910.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001168 Tehuis voor militairen op de Nieuwe Markt nr. 18Voorheen was dit het voormalige commandantshuis. In 1911 is er het Ethnografisch museum gevestigd met een verzameling van Indische land- en volkenkunde, aangelegd door kapitein Van IJsseldijk, na de opheffing van de hoofdcursus naar Amsterdam wordt dit pand een tehuis voor de militairen.
Datering:
1923 - 1933.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Nieuwe Markt
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Nieuwe Markt
Uitgever:
Kammen en Zn., H. van
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001001 Gebouw van de Hoofdcursus aan de Koornmarkt nr.1.
Datering:
1905.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Koornmarkt
Collectie:
Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Koornmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F002876-J Burgemeester M. Fernhout, voorzitter van het Comité onverhandigt het vaandel aan de Commissaris van de S.R.O.I. (School voor Reserve Officieren Indië), overste Donck op het binnenplein van het gebouw van de Hoofdcursus aan de Koornmarkt.
Datering:
24-07-1930.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Koornmarkt
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Koornmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F006228 Renovatie van de Burgel, hier voor de Vloeddijk kazerne staat de nieuw gemetselde kademuur op de bodem van de gracht. Naast de kazerne rechts staat het gebouw van de telefoondienst van de PTT.
Datering:
1957 - 1962.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Vloeddijk
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Vloeddijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F006223 Renovatie van de Burgel, de gracht wordt over de gehele lengte aan beide zijden smaller gemaakt, op deze foto zien we de werkzaamheden bij de Vloeddijk kazerne. De fraaie gevel rechts op de foto is van de lagere school van meester Luttekes, deze school is in 1973 gesloopt.
Datering:
1957 - 1962.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Vloeddijk
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Vloeddijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001837 Kinderen poseren voor de fotograaf bij de Generaal J.B. van Heutszkazerne van het Instructie-bataillon aan de Oudestraat.
Datering:
1910 - 1915.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001835 Generaal J.B. van Heutszkazerne van het Instructie-bataillon aan de Oudestraat nr. 216.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
Uitgever:
Jurling, G.
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001832 Generaal van Heutzkazerne, J.B. van het Instructie-bataillon aan de Oudestraat nr. 216.
Datering:
1905 - 1910.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000305 Bewoners uit de Buiten Nieuwstraat poseren voor de fotograaf, het hoge gebouw rechts is het schoolgebouw van het instructie-bataljon, en in 1939 huist hier de Militaire Geneeskundige Dienst. Aan het eind van de straat staat de O.L. Vrouwe- of Buitenkerk.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Buiten Nieuwstraat
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Buiten Nieuwstraat
Uitgever:
Schaefer, J.H. Amsterdam déposé
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000995 Koornmarkt (1334) met Koornmarktspoort (1377) en rechts het gebouw van de Hoofdcursus, voor de bouw van de IJsselbrug (1448) was de Koornmarkt de aanlegplaats van het veer over de IJssel. Tot het eind van de 16e eeuw was het ook een gerechtsplaats waar voor iedereen die het maar zien wilde, de vonnissen werden voltrokken.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Koornmarkt
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Koornmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F001842 Kantine in de Generaal J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat 216.
Datering:
1910 - 1920.
Documenttype:
Prentbriefkaart zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
05 Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Oudestraat
Uitgever:
H.J. Ubink - Kampen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F000999 De Koornmarkt met de witte Koornmarktspoort en aan de rechterzijde de Hoofdcursus, een gebouw dat vele jaren onderdak heeft geboden aan militaire opleidingen.
Datering:
1910 - 1920.
Documenttype:
Prentbriefkaart sepia
Adres:
Kampen, Koornmarkt
Collectie:
Prentbriefkaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Koornmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F002876-C De soldaten van de S.R.O.I. (School voor Reserve Officieren Indië) staan op de verzamelplaats voor het gebouw van de Hoofdcursus aan de Koornmarkt te wachten op het teken voor den afmarsch.
Datering:
24-07-1930.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Koornmarkt
Collectie:
01 Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Koornmarkt
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000217 Kadastrale kaart opgetekend door P. Bondam van de Kazernegebouwen tussen Oudestraat en Buiten Nieuwstraat met de daaraan grenzende woningen en open gronden, uitmakende een gedeelte van sectie F der gemeente Kampen (begrenzingen Oudestraat, Schapensteeg, Buiten Nieuwstraat en Botervatsteeg).
Datering:
1860 - 1863.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004446 Interieur van de stookruimte in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Fotoalbum
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004445 Interieur van de stookruimte in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004444 Eén der voormalige slaapzalen in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004443 Een gezamelijke wasruimte in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004442 Interieur met bar en schouw in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004441 Eén der voormalige grote slaapzalen in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F004438 Interieur met bar en schouw in de J.B. van Heutszkazerne aan de Oudestraat.
Datering:
1980 - 1985.
Auteursrechthouder:
Stuurop Fotografie
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Oudestraat 216
Collectie:
01 Foto's