Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
204 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000045 Campen. Plattegrond in vogelperspectief van de verdedigingswerken der stad Kampen uit de 17e eeuw. Op de kaart links onder is in potlood bijgeschreven: 1673 te Frankfort gedrukt door de Italiaanse topograaf Galezzo Gibraldo Priorato, vesting wallen 1672. (de afdruk is gemaakt met dezelfde koperplaat als K000001 doch aan onderzijde vergroot).
Datering:
1670 - 1673.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000052 Plattegrond van Genemuiden in betrekking tot den brand van den 11den en 12den maart 1868. Ten voordeele der noodlijdenden door den brand. Opgenomen en in kaart gebracht door J.L. Weijs te Kampen. .
Datering:
1868.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001096 Kadastrale kaart sectie F1.4 der gemeente Kampen N.O.
Datering:
1965.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001095 Ontwerp uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen westelijk van de Buitenhaven. Behoort bij besluit van den raad der gemeente Kampen van 7 december 1909 no. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel bij resolutie van 4 februari 1910, 3e afd. nr. 6770/84, ondertekend door C. d. K. en griffier.
Datering:
1909.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001091 Detailkaart van het uitbreidingsplan tussen Louise de Colignysingel en Noordweg. Vastgesteld door den raad der gemeente Kampen bij besluit d.d. 8 mei 1928 no. 11, ondertekend door de burgemeester en de secretaris.
Datering:
1928.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001089 Plan der stad Kampen waarop is aangetoond de rigting der gazpijpen en den stand der gazlantarens voor de verlichting dezer stad met het gaz der gebr. Le Prince te Luik. Opgemaakt door den ondergetekenden Stads Architect P. Bondam.
Datering:
1854.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001036 Nieuwe kaart der zeven Hollandse departementen, met authoriteit uitgegeven, ontworpen en gegraveerd onder directie van E. Maaskamp - Place Napoléon te Amsterdam, signatuur 'gravée par J.G. Visser' = Jan Gerritsz Visser.
Datering:
1812.
Documenttype:
Gravure
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001021 Zuiderzee en kustgebied van Friesland (gedeeltelijk), Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland (gedeeltelijk).
Datering:
1556.
Documenttype:
Handgetekende landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000127 Handgetekende kaart van het kustgebied van de Mandjeswaard, waarschijnlijk vervaardigd i.v.m. de afslag van het buitendijks land en de maatregelen ter voorkoming daarvan (zie O.A. 42, res. S & R 30.10.1783) (gebied tussen Ganzendiep en Goot). Deze kaart is getekend door Gerrit van Houweningen in de maand juni anno 1733.
Datering:
1733.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000114 Kaart van de Marken van Gelderland, Overijssel, Drenthe, Westerwolde enz. uit het eerste kwart van de 20e eeuw.
Datering:
ca. 1925.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
Landkaarten
Uitgever:
Martinus Nijhof
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000113 Kaart van de marken in een gedeelte van NW-Overijssel.
Datering:
ca. 1920 - 1925.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
Uitgever:
Martinus Nijhof
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000105 Urbis Campensis ad isolam Fluvium icon. Plattegrond met stadswapens van Kampen en Brunnepe uit eind 16e eeuw in navolging van de plattegrond van Braun en Hogenberg.
Datering:
ca. 1585 - 1600.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000104 Urbis Campensis, ad Isalam fluvium, icon. Plattegrond in vogelperspectief der stad Kampen 1582. Uit: Georg Braun en Frans Hogenberg, Civitatis Orbis Terrarum, III (Liber tertius). In 1581 en 1588 hebben Braun en Hogenberg een latijnse editie van de Civitatis Orbis Terrarum verzorgd. .
Datering:
ca. 1580 - 1585.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000100 Plattegrond van de stad Kampen. De plattegrond is in mei 1930 getekend door ir. G.H. Grooten, directeur Gemeente Werken.
Datering:
1930.
Documenttype:
Plattegrond; Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000098 Kaart van Kampen en IJsselmuiden met omliggende polders van Dronten, de polder van Camperveen, de Onderdijks polder, de Manenberg, een gebied tussen IJsselmuiden en Wilsum, de kaart stamt uit de 2e helft van de 18e eeuw. Rechts onder gesigneerd: G.I. Le Fevre del. lt. Ingr.
Datering:
1799.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000096 De heerlycheyt van Overijssel. Kaart van Overijssel en Drenthe - Van nieuws uytgegeven door C.I. Visser, sculptum apud Abraham Goos.
Datering:
ca. 1625 - 1640.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000094 Schetskaartje van een gedeelte van de Mandjes-Waard aan de Zuiderzee tussen De Goot en Ganze-diep, de zeeoevers volgens de Kadastrale leggers. De kaart is ondertekend door de directeur van Stads-Waterwerken.
Datering:
1854.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000093 Kaart van Kampen en IJsselmuiden van het gebied tussen de Kattewaard, Mastenbroek, Zalk en Veecaten en Kamper Nieuwstad. Het is verkend in 1902/03 door den 1e luitenant B. ten Broecke Hoekstra met aantekeningen in inkt betreffende stadserven en veldnamen op de kaart.
Datering:
ca. 1903.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000082 Plattegrond van Kampen en Brunnepe. Aan de rechterkant staat een kaart van de N.O. Polder de Kampens Sleutelpositie. Aan de linkerkant staat een afbeelding van de Koornmarktspoort. De plattegrond is ca. 1950 getekend door Jaap Speijer.
Datering:
ca. 1950.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000079 Pars III. Frisiae Haereditariae seu Traiectini Episcopatus Dicio, cis et ultre Isalem, maxime ex parte; una cum Gelria ad Henricorum Tempora (bisdom Utrecht). uit: Menso Alting, Descriptio secundum antiquos agri Batavi et Frisi (Amsterdam 1697-1701) Vrij vertaald; Deel III van het erfpacht Friesland of het bisschoppelijk domein van Utrecht, voor het grootste gedeelte aan deze zijde en andere zijde van de IJssel; één met Gelre tot aan het kerkelijke bezit van Henricus. Het kerkelijk bezit van Hendrik (wellicht Hendrik de Vogelaar, gezien de periode).
Datering:
ca. 1699.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000078 Zutphen, plan van een aarde lunet en enveloppe, benevens een communicatie linie naar de lunetten van de Mars-poort', bestaande uit een plattegrond en dwarsdoorsnede. .
Datering:
1799.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000985 Kaart N.N.W. van het gebied ten westen van de stad Kampen met aanduiding van een nieuwe bedijking voor dat gebied. Behoort bij het gemeenschappelijk rapport betrekkelijk de Dronther bedijking van 2 januari 1886, getekend M.A. van Idsinga en A. Déking Dura.
Datering:
1886.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000990 Kaart van de mond der rivier de IJssel genaamd de Ketel N.N.O. met projecten tot bevaarbaar makens van dezelve. Opgemeten op order van den Edel Achtbaren Heer Burgemeester der stad Kampen door den ondergeteekenden in december 1825, getekend: B. Charté.
Datering:
1825.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000992 Kaart van de rivier den IJssel beneden de stad Kampen, het Regterdiep en den westelijke mond de Ketel, met de projecten tot verbetering van het vaarwater derzelven.
Datering:
1839.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000964 Caart figuratif van de Buyten Mandiesweerd. Opgemeeten en gecarteerd door den Ingenieur G.J. le Fevre De Montigny in den jaare 1791 (sic).
Datering:
1791.
Documenttype:
Kaart
Collectie:
Prenten