Uw zoekacties: Beeldbank
beacon
16.407 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000129 Trapje en toegangsdeur van de voormalige Latijnse School aan de Buiten Nieuwstraat.
Datering:
31-08-1910.
Documenttype:
Aquarel
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000128 Straat genaamd "De Graafschap" waarop uitkomen: Heiligesteeg, Panjansteeg en Wagenmakerssteeg. Het eerste huis rechts is het zogenaamde "huis met de dolfijnen". De hoef- en landbouwsmederij was. o.a. van Hengeveld. Getekend en gesigneerd A.J. Reijers, juli 1912.
Datering:
1912.
Documenttype:
Pentekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000123 'Algemeene Wereld Kaart'.
Datering:
ca. 1820 - 1850.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000106 De Leeuwentoren en directe omgeving, een aquarel van A. Beerstraaten.
Datering:
ca. 1665.
Documenttype:
Geaqualleerde tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013180 Schoolklas van Henricus Hulsman, oom Herman (kruisje onder) en Henrika Munter-Hulsman, tante Riek (kruisje boven).
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013179 Deze foto komt uit een schenking van een van de foto's van de Theologische Universiteit betreffende o.a. de fam. Hulsman, dit portret is mogelijk van één der familieleden.
Datering:
1910 - 1920.
Auteursrechthouder:
Zoest, S.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013178 Deze foto komt uit een schenking van een van de foto's van de Theologische Universiteit betreffende o.a. de fam. Hulsman, dit portret is mogelijk van één der familieleden.
Datering:
1910 - 1920.
Auteursrechthouder:
Salm & Co.
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000183 St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen. Opstand noordelijke zijgevel en lengtedoorsnede van de kerk.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Photolithografie
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000182 'St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen'. Opstand noordelijke zijgevel en lengtedoorsnede van de kerk Kampen.
Datering:
1900.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000181 'Situatie teekening van het terrein bij het Broederbolwerk te Kampen, toebehoorende aan de diaconie der hervormde gemeente, waarop is aangetoond een ontwerp tot stichting van twee gebouwen, elk bestaande in vier woningen, voor armen familien'.
Datering:
1859 .
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000180 Vooraanzicht en dwarsdoorsnede van een der spitsboogramen in de Bovenkerk.
Datering:
(c. 1857) 1857.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000179 'Opgegraven fundering der kapel van het St. Agnieten (of Agnes-) klooster te Kampen',bestaande uit plattegrond en doorsnede.
Datering:
juli 1902 .
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000178 'Teekening van de kostkooperswoningen aan den Noordwestkant van het Bovengasthuis te Kampen, zoo als die bestonden in 1861', bestaande uit plattegronden en doorsneden.
Datering:
1861.
Documenttype:
Architecten tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000176 Eén van de in witte steen uitgevoerde ribben van de 15e eeuwse preekstoel in de St. Nicolaas- of Bovenkerk heeft zijn oorspronkelijke versieringen behouden.
Documenttype:
Fotografische afbeelding
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000175 Dwarsdoorsneden van de Bovenkerk te Kampen begin 20e eeuw, gesigneerd A.C. Boerma Amsterdam.
Datering:
ca. 1905.
Documenttype:
Architecten tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000174 Het Nieuwe-Werk aan den Singel te Kampen, links de kerktoren van de Bovenkerk en de Cellebroederspoort. Tekening van J.H. Prins Jongeling - Delin.
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000173 Het Nieuwe-Werk aan den Singel te Kampen..
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000165 Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX .
Datering:
1749.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000172 Gezigt op het Nieuwe-Werk buiten de Haven-poort (Hagenpoort) te Kampen, getekend J.H. Prins-Jongeling - Delin .
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000006 Topografische kaart van de voormalige gemeenten Wilsum en Zalk en delen van de gemeente IJsselmuiden en van de polders Mastenbroek en Kamperveen, verkend in 1931, hoogtemeting in 1932.
Datering:
ca. 1931.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001004 'Situatie van het Zwolsche Diep met aanwijzing van alle daarrop betrekking hebbende delimitation, verpachtingen enzv. Aanduiding van de constructie der werken. Opgave van gedane peilingen, sedert 1853 vaste verken meeters om en bijde werken, enz.'.
Datering:
30-11-1857.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001001 Kaart van de polders Hattem en Oldebroek, Zalk, Kamperveen, Onderdijksch, Broeken en Maten, Dronthen, Buitendijksch en Haatland. W. Brandsma Joh. zn. fecit. Behoort bij het rapport van den toestand den polders, en de aan te wendene middelen tot verbetering hunner waterlossing, opgemaakt door den ondergeteekenden, burgelijk ingenieur (getekend) W.J. Backer, Kampen 3 september 1861.
Datering:
1861.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001000 Lijst van 't getal der manschappen etc. benodigd tot defensie van de onderscheidene vestingen en posten in het departement van de Whaal tot aan de Zuiderzee, opgemaakt op ordre van den directeur-generaal Van Hoff .
Datering:
6 december 1798.
Documenttype:
Personenlijst
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001624-2 'Markt en raadhuis te Groningen'.
Datering:
ca. 1899.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001624-1 Wapen van de stad Groningen.
Datering:
ca. 1899.
Collectie:
Prenten