Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
204 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000823 Plattegrond der stad Kampen.
Datering:
ca. 1935.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Adres:
Kampen
Collectie:
Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000719 Gemeente Kampen (No. 2. Stad). Plattegrond van Kampen. De plattegrond komt uit de uitgave van Hugo Suringar te Leeuwarden.
Datering:
01-01-1867 - 31-12-1867.
Documenttype:
Carthografische kaart
Adres:
Kampen
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Uitgever:
Hugo Suringar
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001263 Situatie tekening van de Vischpoort te Kampen.
Datering:
1900 - 1905.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen, Vispoort
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Vispoort
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000710 Kaart van de IJsseldelta met aanduiding van enige markegrenzen eind 19e eeuw.
Datering:
1890 - 1900.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen, IJsseldelta
Collectie:
02 Kaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
IJsseldelta
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000590 Campia. Campen. Plattegrond uit ca. 1645 van der stad Campen.
Datering:
1589 - 1607.
Documenttype:
Kopergravure
Adres:
Kampen, De stad in de 17e eeuw
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
De stad in de 17e eeuw
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000854 Kaart van Kampen en omstreken. Verkend in 1891 door den 1e luitenant A.S. Russer.
Datering:
1891.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Adres:
Kampen
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001366 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.W. sectie F 2e blad, opgemeten door de landmeter S. van Lith (1830), getekend door - in (1873), vernieuwd 1894.
Datering:
1873 - 1894.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000217 Kadastrale kaart opgetekend door P. Bondam van de Kazernegebouwen tussen Oudestraat en Buiten Nieuwstraat met de daaraan grenzende woningen en open gronden, uitmakende een gedeelte van sectie F der gemeente Kampen (begrenzingen Oudestraat, Schapensteeg, Buiten Nieuwstraat en Botervatsteeg).
Datering:
1860 - 1863.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001363 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N. sectie F 1e blad 4e ontwikkeling genaamd Brunnepe. Opgemeten in 1863 door de landmeter G. Sonnevelt, vernieuwd 1920.
Datering:
1863 - 1920.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001355 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 6e blad, met aanduiding der rooilijnen, getekend door: J.H. (links onder).Aldus vastgesteld door den raad der gemeente Kampen in zijne openbare vergadering van den 13 september 1904 No. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris.
Datering:
1904.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001354 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 6e blad, vernieuwd 1892 door de landmeter C.N. Sluijter, vernieuwd 1920.
Datering:
1892 - 1920.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001353 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.O. sectie F 7e blad, opgemeten door S. van Lith (minuut) getekend door --- in 1873, vernieuwd 1911.
Datering:
1873 - 1911.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001352-1 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 6e blad, opgemeten door S. van Lith (minuut) getekend door --- in 1873, vernieuwd 1892.
Datering:
1873 - 1892.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001352 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 4e blad, opgemeten door S. van Lith (minuut) getekend door --- in 1873, vernieuwd 1892.
Datering:
1873 - 1892.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001145 Kaart van de polder Dronthen met aanduiding van de percelen en de namen van eigenaren (of pachters) tussen 1894 en 1900.Theod. Ruijs, ingekomen te Kampen 1890 (van Arnhem) dr. Mestingh overleden 1900.
Datering:
1894 - 1900.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001351 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 5e blad, opgemeten door de landmeter S. van Lith (minuut) getekend door --- in 1873, vernieuwd 1890.
Datering:
1873 - 1890.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001144 Kaart van de polder Dronthen met aanduiding van de percelen en de namen van eigenaren (of pachters) tussen 1894 en 1900.Theod. Ruijs, ingekomen te Kampen 1890 (van Arnhem) dr. Mestingh overleden 1900.
Datering:
1894 - 1900.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001350 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 5e blad, vernieuwd in 1890 door de landmeter C.N. Sluijter, vernieuwd 1913.
Datering:
1890 - 1913.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001349 Kadastrale kaart der gemeente Kampen sectie F 5e blad, N.N.W. met aanduiding der rooilijnen. Getekend door H.J.J. Eijsten 1904.Aldus vastgesteld door den Raad der Gemeente Kampen in zijne openbare vergadering van 13 september 1904 nr. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris.
Datering:
1900 - 1905.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001348 Gemeente Kampen sectie F, genaamd de stad Kampen, blad 3.Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 3e blad, opgemeten door de landmeter S. van Lith (de minuut?) getekend door ? in (1873) vernieuwd 1894.
Datering:
1873 - 1894.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001347 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F 4e blad , opgemeten 1892 door landmeter Cn. Sluiter, vernieuwd 1918.
Datering:
1892 - 1918.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001346 Plan van een gedeelte der stadsgracht, bolwerken, wandelplaatsen, singels en omliggende landerijen vanaf de Cellebroederspoort tot en met het Galgenbolwerk te Kampen N.O.(kadastraal sectie F) waarop is aangeduid een ontwerp tot het uitbreiden der wandelplaatsen. Opgemaakt en ingezonden bij missive den 26 februari 1855 no. 130 door den ondergetekenden stadsarchitect P. Bondam.
Datering:
1855.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001138 Singelgracht van Cellespoort tot Bovenhaven, met aanduiding van een deel van een uitbreidingsplan N.O., opgemeten en in kaart gebracht in 1909 door A.J. Reijers.
Datering:
1909 - 1910.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001136 Situatie van een gedeelte van Brunnepe O.N.O. (gedeelten van Noordweg, Pannekoekendijk en Oranjesingel).
Datering:
circa 1920 - 1925.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001128 Ontwerp van een plan voor de bebouwing van het terrein tussen de Noordweg, Hendrik Berkstraat, Louise de Colignysingel en Oranjesingel c. 1923.
Datering:
1923.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
02 Kaarten