Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

Filter: Zwollex
beacon
22 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001572 tekening van het Zwolse Wapen.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010696 De brandweer van IJsselmuiden werd in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede gekwalificeerd, de man die de slangen beheerd is Joop Kragt.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010695 De brandweer van IJsselmuiden werd in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede gekwalificeerd, v.l.n.r. N.N., Arie Broekhuizen (B) en Joop Kragt (3).
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010694 De vrijwillige brandweer van IJsselmuiden werd in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede gekwalificeerd.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010693 Joop Kragt van de vrijwillige brandweer IJsselmuiden die in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede werden gekwalificeerd.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010692 Henk Heldoorn van de vrijwillige brandweer IJsselmuiden die in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede werden gekwalificeerd.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F010691 De brandweer van IJsselmuiden werd in 1985 bij de gewestelijke wedstrijden te Zwolle als tweede gekwalificeerd, tweede van links (letter P) is Henk Heldoorn, de tweede van rechts (nr. 3) is Joop Kragt.
Datering:
1985.
Documenttype:
Foto kleur
Adres:
Zwolle
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Zwolle
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001586 'Swol'. Plattegrond in vogelperspectief van de stad Zwolle.
Datering:
(17e eeuw?) 1699.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001573 'Het oudste Zwolsche wapen'.
Datering:
(19e eeuw?) 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001582 'Geregtshof te Zwolle'. Opstand van de voorgevel van het gerechtsgebouwaan de Blijmarkt te Zwolle.
Datering:
(na 1840) 1840.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001581 De Lieve-Vrouwen kerk aan de Ossenmarkt, in de wandeling de Kruiskerk genoemd.De kerk is gesticht ten jare 1395 en haren oorsprong verschuldigd aan de bouwing eener groote kapel, door een Zwolsch burger Gerard van Spoolde, en aan eenen aflaat van 100 dagen door Paus Bonifacius IX aan deze kapel geschonken. Na de Reformatie aan de Hervormden gekomen, was in dezelve sedert onderscheiden jaren geen godsdienstoefeninge gehouden, tot dat zij in het begin dezer eeuw aan de R.Katholijken werd afgestaan, die haar in eenen luisterrijken staat hersteld hebben. De fraaije toren in 1480 opgetrokken en achtervolgens in 1487, 1535 en 1540 verhoogd, werd op 11 jan 1815 door den bliksem in brand geslagen en leed aanmerkelijke schade, doch werd later hersteld.Boven de afbeelding staat een Torenwachters Nieuwjaarsch Zegenwensch aan de Regering en loffelijke bewoners der stad Zwolle, bij den aanvang van het jaar 1851.
Datering:
1850 - 1851.
Documenttype:
Afkondiging
Adres:
Zwolle, Ossenmarkt
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Zwolle
Straatnaam:
Ossenmarkt
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001571 'Het Zwolsche geheimzegel'.
Datering:
(19e eeuw?) 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001570 'Het oudste Zwolsche zegel'. Tekening van het oudste geheimzegel van de stad Zwolle.
Datering:
(19e eeuw?) 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000542 'Swol'. Plattegrond in vogelperspectief van de stad Zwolle.
Datering:
(mi. 17e eeuw?) 1650.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001585 'Groote Kerk te Zwolle van binnen'.
Datering:
(19e eeuw) 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001584 Gezigt op de stad Zwolle, gezien vanaf de westkant(?), met o.a. de Peperbus.
Datering:
(19e eeuw) 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001574 'Zwol'. Zwolle, gezien in zuidelijke(?) richting.
Datering:
(eind 16e/begin 17e eeuw?) met tekst uit Van der Aa Overijsselse Almanak voor Oudheidkunde en Geschiedenis blz. 344 1600.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001583 'Begraafplaats der Roomsch-Katholyken te Zwolle'.
Datering:
(19e eeuw) uitgave van Waanders 1899.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001577 'Nieuwjaarszegenwensch aan de souveraine magistraat, gezwoorene gemeenteen alle loffelijke borgers en ingezetenen der stad Zwolle, enz., door onsklappermans, op 't jaar onzes Heeren 1750'.
Datering:
1750.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000708 'Zwol'. Plattegrond in vogelspectief van de stad Zwolle.
Datering:
(17e eeuw?) 1699.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001578 'Nachtwachtnieuwjaarszegenwensch, opgedragen aan heeren regeerders en alle loffelijke burgers en ingezetenen der stad Zwolle, bij den aanvang van hetjaar 1851'.
Datering:
1851.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001579 'Lantaarnaanstekersnieuwjaarschzegenwenscn (sic) aan de regering en alleloffelijke bewoners der stad Zwolle, bij den aanvang van het jaar 1851'.
Datering:
1851.
Adres:
Zwolle
Plaatsnaam:
Zwolle