Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
106 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000013 Kaart (authentieke kopie) van een deel van de Zuiderzee en de kuststreek tussen Elburg en Veenhuizen anno 1534, vervaardigd in verband met geschil over visrechten, en is de oudst bekende kaart van deze provincie. De namen van de plaatsen op deze kaart liggen als een boog om de Zuiderzee heen, te weten: Elborch, Oestenwold, Camperveen, Campen, Grafhorst, Genemuyden, Vollenhoe, Blockzijl, Blanckenham, tslott te Cuynre, Cuynre Kercke en Veenhuyssen. Ze zijn bijna allen aangegeven door een kerk, terwijl IJsselmuiden met zijn oude kerk ontbreekt en dat Grafhorst naar het schijnt nooit een kerk had. - Op de achterkant van de copie leest men het volgende; Op huyden den lesten Aprilis anno XVCXXXIIII hebben die gescijckten aen beijden zijden geaccordeert in die situatie ende gelegentheit van den landen ende wateren, soe die in desse carte gemaect ende geteyckent staen, in presentie van den hoogen grootmoegenden ende edelen heer mijn heeren den stadtholder der keyr. ma. van syner ma. landen van Vrieslant ende Overijsselle ende meesteren Abell van Colster en Gillein Zeygers, raden ende commissarissen van huer ma. etc.
Datering:
1534.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001096 Kadastrale kaart sectie F1.4 der gemeente Kampen N.O.
Datering:
1965.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001095 Ontwerp uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen westelijk van de Buitenhaven. Behoort bij besluit van den raad der gemeente Kampen van 7 december 1909 no. 8, ondertekend door burgemeester en secretaris. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel bij resolutie van 4 februari 1910, 3e afd. nr. 6770/84, ondertekend door C. d. K. en griffier.
Datering:
1909.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001091 Detailkaart van het uitbreidingsplan tussen Louise de Colignysingel en Noordweg. Vastgesteld door den raad der gemeente Kampen bij besluit d.d. 8 mei 1928 no. 11, ondertekend door de burgemeester en de secretaris.
Datering:
1928.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001089 Plan der stad Kampen waarop is aangetoond de rigting der gazpijpen en den stand der gazlantarens voor de verlichting dezer stad met het gaz der gebr. Le Prince te Luik. Opgemaakt door den ondergetekenden Stads Architect P. Bondam.
Datering:
1854.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001036 Nieuwe kaart der zeven Hollandse departementen, met authoriteit uitgegeven, ontworpen en gegraveerd onder directie van E. Maaskamp - Place Napoléon te Amsterdam, signatuur 'gravée par J.G. Visser' = Jan Gerritsz Visser.
Datering:
1812.
Documenttype:
Gravure
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001021 Zuiderzee en kustgebied van Friesland (gedeeltelijk), Overijssel, Gelderland, Utrecht en Noord-Holland (gedeeltelijk).
Datering:
1556.
Documenttype:
Handgetekende landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000078 Zutphen, plan van een aarde lunet en enveloppe, benevens een communicatie linie naar de lunetten van de Mars-poort', bestaande uit een plattegrond en dwarsdoorsnede. .
Datering:
1799.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000990 Kaart van de mond der rivier de IJssel genaamd de Ketel N.N.O. met projecten tot bevaarbaar makens van dezelve. Opgemeten op order van den Edel Achtbaren Heer Burgemeester der stad Kampen door den ondergeteekenden in december 1825, getekend: B. Charté.
Datering:
1825.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000992 Kaart van de rivier den IJssel beneden de stad Kampen, het Regterdiep en den westelijke mond de Ketel, met de projecten tot verbetering van het vaarwater derzelven.
Datering:
1839.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000964 Caart figuratif van de Buyten Mandiesweerd. Opgemeeten en gecarteerd door den Ingenieur G.J. le Fevre De Montigny in den jaare 1791 (sic).
Datering:
1791.
Documenttype:
Kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000963 Caart figuratif van een gedeelte van het Camper Yland. Kaart van het gebied ten westen van het Ganzendiep. Opgemeten en in kaart gebracht door ingenieur G. J. Le Fèvre De Montigny.
Datering:
1791.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000961 Kaart behorende bij den ligger der waterleidingen van het waterschap De Pieper uit de eerste helft van de 20e eeuw.
Datering:
1900 - 1950.
Documenttype:
Kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001426 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.N.W. sectie F blad met aanduiding van de rooilijnen. Links onder gesigneerd en gedateerd: J.H. 1904.
Datering:
1904.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001425 Kadastrale kaart der gemeente Kampen N.W. sectie F, blad met aanduiding van de rooilijnen. 1904 (met een verwijzing van 1906) rechts onder gesigneerd en gedateerd: J.H. 1904.
Datering:
ca. 1905.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001345 Situatiekaart van een gedeelte van het bolwerk tussen de Cellebroederspoort en Broederpoort te Kampen door W. Koch.
Datering:
1864.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001141 Gedeelte van de Greente, verhuurd als bouwland. In de kaart wordt aangeduid wie de grond verhuurd en voor welk bedrag het verhuurd wordt en in meters hoeveel land ze huren. De kaart is opgemeten en in kaart gebracht door A.J. Reyers de directeur der Gem. Werken.
Datering:
01-01-1911 - 01-01-1912.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001129 Ontwerp van een plan voor de bebouwing van het terrein tussen de Pannekoekendijk, Louise de Colignysingel en Oranjesingel ca. 1922, opgemaakt ± december 1922 A.J. Reijers.
Datering:
1922.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001124 Plattegrond van een van deel van de stad Kampen. Met de hand geschreven in inkt staan de namen van de bewoners van de huizen in het gebied tussen de IJsselkade, Vloeddijk en het Broederspel aangeduid die daar vanaf begin 19e eeuw woonden.
Datering:
1915 - 1925.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001122 Ontwerp uitbreidingsplan tussen Noordweg, Louise de Colignysingel en Oranjesingel.
Datering:
1921.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001094 Uitbreidingsplan voor de gemeente Kampen 1925. Behoort bij brief no. 439 d.d. 16 juni 1925. De directeur der gemeentewerken, getekend Roest v. Limburg.
Datering:
1925.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000987 Kaart van het Celles- en Bovenbroek, met aanduiding der greppels en slootjes. In de kaart staat ook aangeduid hoeveel hectare Celles- en Bovenbroek is.
Datering:
1900 - 1925.
Documenttype:
Carthografische kaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000855 'Kaart van de gemeente Kampen'. Met aanduiding van de stadserven.
Datering:
mei 1927.
Documenttype:
Situatiekaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000853 Kaart van Kampen en omstreken, verkend in 1902/03 door den 1e luitenant B. ten Broecke-Hoekstra.
Datering:
1902 - 1903.
Documenttype:
Lithografie (Steendruk)
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000848 Campi vulgo Campen. Plattegrond in vogelvlucht van Kampen. Opdracht aan de magistraat van Kampen door Johannes Blaeu.
Datering:
ca. 1645.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Prenten