Uw zoekacties: Beeldbank

Beeldbank

beacon
24 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000012 Kaart der stad Kampen in den jare 1626, getekend door den tweden luitenant Haasloop Werner. Deze kaart is getekend aan de hand van de plattegrond van Blaeu, links onder een omlijnde legenda. Heinrich Gottfried Haasloop Werner, geb. Kleef 1792 overl. Elburg 1864, omstreeks 18245-1825 in dienst Nederlandse leger, vestigde zich na zijn pensioen in 1842 te Elburg (uit: P.A. Scheen). (afb. kaart onvolledig).
Datering:
1824 - 1842.
Documenttype:
Stadsplattegrond
Collectie:
Kaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000004 Geldersche IJssel. Kaart van de rivier de IJssel ter hoogte van de Greente, Haatland, de bebouwing van Brunnepe en de Maten, met de aanduiding der hoogten boven AP buiten het ruivierbed. De kaart is afkomstig uit de atlas "IJssel en Rijn".
Datering:
ca. 1894.
Documenttype:
Rivierkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000063 Figurative schets van het Nieuwe Erf op het Raas.
Datering:
1831 - 1832.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000528 Plattegrond van het binnenplein en de omliggende woningen van het St. Geertruidgasthuis te Kampen. P. Bondam, stadsarchitect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Technische tekeningen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000511 Schetskaart van het voormalige eiland Schokland uit het midden van de 19e eeuw, met o.a. Emmeloord en het looppad naar Molenbuurt, Zuiderbuurt en Oudekerk.
Datering:
ca. 1845.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000303 19e eeuwse plattegrond, teekening van het zoogenaamde Zegelhuis met aanduiding van een vertimmering tot inrigting voor het houden eener Bank van leening.
Datering:
1850 - 1870.
Documenttype:
Tekening in inkt
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K003580 Kaart van de omgeving Zalk en Wilsum, behoort bij de veiling die werd gehouden door Notaris M.J. van Krieken te Kampen op 27 oktober en 10 november 1909.
Documenttype:
Kadastrale kaart
Collectie:
Kadastrale kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000232 Teekening van de groote binnenzaal van het Boven - Gasthuis te Kampen, gelegen langs de Nieuwstraat, zoo als die was in het begin van het jaar 1861, bestaande uit opstanden, plattegrond en doorsneden. Opgemaakt en getekend door P. Bondam begin 1861.
Datering:
1860 - 1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Bouwontwerpen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000199 Teekening van een ontwerp tot verbouwing van den Buitentoren van den Buitenkerk te Kampen, bestaande uit opstanden, plattegronden van de beneden- midden- en bovenverdieping, en doorsnede raamstijl, getekend door stadsarchitect P. Bondam.
Datering:
1858.
Documenttype:
Bouwtekening met plattegrond
Collectie:
Bouwontwerpen
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000230 Teekening van een ontwerp tot gedeeltelijke verbouwing van het Grootburgerweeshuis te Kampen, en tot vergrooting van dit gesticht met de daaraan ontbrekende localiteiten langs den Cellebroedersweg, bestaande uit plattegrond benedenverdieping en doorsneden, opgemaakt in het jaar 1861 en getekend P. Bondam, architect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen, Cellebroedersweg
Collectie:
Technische tekeningen
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Cellebroedersweg
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000553 Stadsgezicht van het vestingwerk Campen aan de IJssel uit de 17e eeuw. Inzet l.o. plattegrond van de vestingwerken der stad Campen, r.o. plattegrond van de vestingwerken van de stad Hasselt.
Datering:
1675 - 1700.
Documenttype:
Kopergravure
Adres:
Kampen, Stadsfront
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Stadsfront
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000254 Teekening der ijzeren balustrade op den Vloeddijk tusschen de Broederbrug (Broederweg) en Blaauwe Brug (Nieuwe Steeg) te plaatsen in 1857. Getekend en gesigneerd door de stads-architect P. Bondam.
Datering:
1857.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen, Vloeddijk
Collectie:
02 Kaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Vloeddijk
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000721 Herdruk van de plattegrond der stad Kampen en omliggende gebieden in 1870 uit de gemeente-Atlas van Kuyper, rechts boven een legenda met straten en aanduidingen van de belangrijkste gebouwen.
Datering:
1870.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen, Binnenstad
Collectie:
02 Kaarten
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Binnenstad
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000801 Plattegrond in vogelperspectief van Kampen.
Datering:
1595 - 1600.
Documenttype:
Plattegrond
Adres:
Kampen
Collectie:
04 Prenten
Plaatsnaam:
Kampen
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000706 Schets kaartje van terrein waar het gebouw voor het hooipersen zalgeplaats (sic) worden met aanduiding van den gevraagden weg. Kaart van de IJsseloever tussen de IJsselbrug en het Ganzendiep met aanduiding van de plaats van een gebouw voor het hooipersen en een aldaar geprojecteerde weg. Bij het Ganzendiep zien we een plaatsaanduiding van de (laatste) steenoven. Gesigneerd H.W.F. Ardesch directeur der stadswaterwerken te Kampen.
Datering:
03-03-1860.
Documenttype:
Pentekening ingekleurd
Adres:
IJsselmuiden, Veerweg; , Mastenbroekerdijk
Collectie:
02 Kaarten
Plaatsnaam:
IJsselmuiden
Straatnaam:
Mastenbroekerdijk
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000624 Plattegronden van de begane grond en 1ste etage van het Sociéitsgebouw aan de IJsselkade te Kampen, een ontwerp van Evert Breman, getekend en gesigneerd op 25 september 1885.
Datering:
25-09-1885.
Documenttype:
Ontwerptekening door een architect
Collectie:
04 Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000318 Situatie der voormalige Hagenpoort te Kampen, waarop is aangegeven het muurwerk der voormalige vestingswerken daar te plaatse, zooals dat bij het leggen van een riool van oude Buitenhaven naar Bolwerk in februari - maart 1921 door ondergeteekende werd gevonden, opgemaakt in en kaart gebracht. Getekend A.J.. Reijers 1921.
Datering:
12-03-1921.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000234 Teekening van eene nieuwe bekapping op het hoofdgebouw van het Boven Gasthuis in verband met eene verandering der eindgevels en eene geheele verbouwing van het zoogenaamde stookhok langs de noordelijken eindgevel, bestaande uit opstanden, plattegronden, aanzichten en doorsneden. Opgemaakt en getekend P. Bondam 1861, architect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000212 Teekening van het ontwerp tot aanbouw van tien kostgeverswoningen, eene algemeene kamer en de vereischte privaten in het Bovengasthuis te Kampen, op de plaats waar thans de algemeene kamer, twee kostkooperswoningen en opengronden bestaan, bestaande uit plattegrond en doorsneden. Opgemeekt en getekend P. Bondam 1861, architect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000283 Plattegrond der Bethlehemvergadering - Plattegrond, doorsneden en kadastrale situatie van de Bethlehemvergadering in de Buiten Nieuwstraat, en de achterzijde in de Buitenhofstraat. Opgemeten juli 1928.
Datering:
1928.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000605 Campen, plattegrond van de vestingwerken der stad in de 17e eeuw.
Datering:
1650 - 1660.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000273 Teekening van een ontwerp tot aanbouw van een nieuwe Botermarkt te Kampen, nabij de Broederschool op het emplacement der oude vervallen markt, bestaande uit opstanden, voor- en achtergevel van opzij, plattegrond en doorsneden. Opgemaakt en ondertekend P. Bondam 1861, stadsarchitect.
Datering:
1861.
Documenttype:
Ontwerptekening door een architect
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000370 Plan der stad Campen, zoals gelegen was in den jaare 1756, met o.a. gedeelte's van het Boven Broek, Celle Broeders Broek, Broere Broek, Greente, Sevelingen. Legenda l.o., opgenomen door G.F.I. Hoffmann Bombard, en verkleijnd tot een vierde door H. Staeffken Luyt, met aanwijsinge der letteren en cijffers.
Datering:
1756.
Documenttype:
Plattegrond; Landkaart
Collectie:
02 Kaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001295 Teekening der plattegrond en opstand van het Bovengasthuis langs de Nieuwstraat met een project dwarsprofiel (aanduidende) de vertimmering, ten einde twee zalen daarin te verkrijgen (opstand, plattegrond en doorsneden). N. Plomp (niet zeker) 1860, architect.
Datering:
1855 - 1860.
Documenttype:
Plattegrond
Collectie:
02 Kaarten