Uw zoekacties: Beeldbank
beacon
5.488 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000983 'Carte figurative du cours de la riviere de l' IJssel, depuis le Bas Rhijn Jusqu'au Zuiderzee, contenant un projet de defense pour couvrir cette frontiere par le moyen des innondations', gesigneerd rechts onder in het kader P.S.R. van Hooff extr. ord. ingenieur 1804.
Datering:
1804.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F002027 De bevolking van de Rozenstraat in 1908, de huizen in deze zogenaamde sigarenmakersbuurt zijn rond 1892 gebouwd. De Rozenstraat kreeg na de sanering van het Bregittenkwartier een doorgang naar de Bregittenstraat.
Datering:
ca. 1905.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Adres:
Kampen, Rozenstraat
Collectie:
Foto's
Plaatsnaam:
Kampen
Straatnaam:
Rozenstraat
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F013172 Petra van Staveren (Kampen, 2 juni 1966) Zij haalde het grootste succes uit haar carrière in 1984, toen zij tijdens de Olympische Spelen in Los Angeles goud won op de 100 m schoolslag. Petra van Staveren werd tien keer Nederlands kampioen en zwom zeventien Nederlandse records lange baan.
Datering:
00-08-1986.
Auteursrechthouder:
Fotograaf Ruud Hoff Kodak
Documenttype:
Kalender
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F009482 Boerderijen aan de Sint Nicolaasdijk (Brunnepe) rond 1920.
Datering:
2014.
Documenttype:
Fotokopie
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000171 Aanzicht van Kampen met haar kerken en torens, v.l.n.r. de Bovenkerk, de Koornmarktspoort, de Nieuwe Toren en Buitenkerk (O.L.V. kerk).
Datering:
1843 - 1866.
Documenttype:
Getinte lithografie
Collectie:
Prenten
Uitgever:
Hulst, K. van
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000170 Aanzicht van Kampen met v. l. n. r. de Koornmarktspoort, Bovenkerk, Nieuwe Toren en Buitenkerk (O.L.V. kerk), gesigneerd door C.H. Hein.
Datering:
1843 - 1866.
Documenttype:
Lithografie/Steendruk
Collectie:
Prenten
Uitgever:
Hulst, K. van
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001261 'Poortjes te Kampen'. Trapje en toegangsdeur van de Latijnse School en poortje van het Burgerweeshuis aan de Vloeddijk.
Datering:
1893.
Documenttype:
Photolithografie
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001878 Kampereiland c.a. van 'voorheen en' thans met de nieuwe indeling der erven of boerderijen in het pachttijdvak 1880-1890, vastgesteld bij raadsbesluit d.d.30 juli 1878, naar officiele bronnen bewerkt door J. Swets Azn., directeur der waterwerken te Kampen 1879. Kaart van het Kampereiland, weergevende de toestand in 1825 (verkleinde kopie van een gedeelte van de kaart van Overijssel door J. of I. Sorg, 1825).
Datering:
1879.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
F004262 Uitwatering schut- en keersluis tussen de Buitenhaven en de stadsgracht. De sluis werd ontworpen door Johannes Swets Azn. die in de periode 1866-1881 directeur van stadswerken van Kampen was. Op 4 april 1868 werd de eerste steen gelegd. Op de achtergrond zien we de IJssel en de ingang van de haven, links staat het veerhuis van het voetveer naar het Kampereiland. Op de voorgrond de Noordweg met de verrijdbare brug over de sluiskolk die ook door Swets werd ontworpen.
Datering:
1868.
Documenttype:
Foto sepia
Adres:
Kampen, Noordweg
Collectie:
Foto's
Fotograaf:
Deutmann Photogr. Zwolle
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000042 'De Armen inrigting te Zwolle'.
Datering:
ca. 1868.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000041 'Het badhuis te Zwolle' een tekening F.A.C. Hoffmann.
Datering:
ca. 1868.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000040 'Grond-, stand- en profiltekeningen van een bemuurde loods tot berging vanaf fuiten en andere goederen te Doesborgh'.
Datering:
ca. 1799.
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000038 'Tekening van nieuw te maken schilderhuizen te Doesborgh', bestaande uit plattegrond, opstanden en doorsnede van de kap.
Datering:
(eind 18e eeuw).
Documenttype:
Bouwtekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000037 'Concept-loots te Doesborg. 1798'. Bouwtekening van een loods te Doesburg, bestaande uit plattegrond en doorsnede.
Datering:
1798.
Documenttype:
Bouwontwerp
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000036 'Plan van de vesting Doeborgh, voor dat dezelve gedemoleerd is, door de Franschen in het jaar 1672'.
Datering:
ca. 1799.
Documenttype:
Bouwontwerp
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000039 'Schets waarna een nieuwe steenen beer --- met een duiker zoude kunnen gelegt worden --- door de gragt van de enveloppe voor het fort Bretange aan den IJssel in de linie te Doesburg', bestaande uit (gedeeltelijk) plattegrond, opstand en doorsnede.
Datering:
ca. 1799.
Documenttype:
Schetstekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000035 Kaart van enige percelen land in de buurtschap Oene te Wilsum, met o.m. het hooijland van Oenen, en het land van de weduwe van de secretaris van Wilsum langs de Slaaper weg.
Datering:
ca. 1780 .
Documenttype:
Handgetekende en ingekleurde carthografische kaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000034 Kaart van het gebied ten noorden en noordoosten van Zwollerkerpel uit het laatste kwart 19e eeuw/1e kwart 20e eeuw.
Datering:
ca. 1925.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000033 West midden Wolderingslag - gebied tussen Zwartsluis en Staphorst rond het laatste kwart van de 19e/1e kwart 20e eeuw.
Datering:
ca. 1925.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000032 Kaart van delen van de polder Mastenbroek en het Kampereiland (Zwollerkerspel).
Datering:
ca. 1900.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000025 Sint Niklaes of Bergkerk te Deventer ca. 1732, gesigneerd J. v. Sassen fecit. info: Joost van Sassen, etser, graveur en tekenaar, was inc. 1714-1736 werkzaam te Amsterdam. Hij overleed in 1755 (P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, I-II ('s-Gravenhage 1969-1970).
Datering:
1730 - 1735.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000026 Sint Niklaes of Bergkerk te Deventer ca. 1732, gesigneerd J. v. Sassen fecit. info: Joost van Sassen, etser, graveur en tekenaar, was inc. 1714-1736 werkzaam te Amsterdam. Hij overleed in 1755 (P.A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950, I-II ('s-Gravenhage 1969-1970).
Datering:
1730 - 1735.
Documenttype:
Kopergravure
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000013 Kaart (authentieke kopie) van een deel van de Zuiderzee en de kuststreek tussen Elburg en Veenhuizen anno 1534, vervaardigd in verband met geschil over visrechten, en is de oudst bekende kaart van deze provincie. De namen van de plaatsen op deze kaart liggen als een boog om de Zuiderzee heen, te weten: Elborch, Oestenwold, Camperveen, Campen, Grafhorst, Genemuyden, Vollenhoe, Blockzijl, Blanckenham, tslott te Cuynre, Cuynre Kercke en Veenhuyssen. Ze zijn bijna allen aangegeven door een kerk, terwijl IJsselmuiden met zijn oude kerk ontbreekt en dat Grafhorst naar het schijnt nooit een kerk had. - Op de achterkant van de copie leest men het volgende; Op huyden den lesten Aprilis anno XVCXXXIIII hebben die gescijckten aen beijden zijden geaccordeert in die situatie ende gelegentheit van den landen ende wateren, soe die in desse carte gemaect ende geteyckent staen, in presentie van den hoogen grootmoegenden ende edelen heer mijn heeren den stadtholder der keyr. ma. van syner ma. landen van Vrieslant ende Overijsselle ende meesteren Abell van Colster en Gillein Zeygers, raden ende commissarissen van huer ma. etc.
Datering:
1534.
Documenttype:
Topografische kaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000002 Landkaart van de rivier de IJssel tussen Wilsum en de Bovenhaven te Kampen.
Datering:
ca. 1909.
Documenttype:
Rivierkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K000166 Kaart uit de 'Geschiedkundige atlas van Nederland', van de marken in een gedeelte van Oost-Overijssel, Drente, Gelderland.
Datering:
1925.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
Pagina: 3