Uw zoekacties: Beeldbank
beacon
10.919 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F005741 Broederpoort plantsoenzijde.
Datering:
ca. 1900.
Documenttype:
Prentbriefkaart
Collectie:
Prentbriefkaarten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F005745 J.D.A. van Blommestein en N.N. voor de Cellebroederspoort.
Datering:
10 okt. 1926 .
Documenttype:
Prentbriefkaart
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F005744 Paul Kruger (met hoed) en burgemeester J.D.A. van Blommestein op het bordes van het Nieuwe Raadhuis.
Datering:
juni 1901.
Documenttype:
Prentbriefkaart
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013184 De vereeniging der Chr. Nat. Werkmansbond afd. Kampen, opgericht 2 augustus 1897. Het doel der vereniging is het opwekken en aankweken van liefde tot het evangelie en tot de Nederlandsche Hervormde Kerk door middel van lezingen en voordrachten.Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 personen die gekozen worden in een algemene vergadering. Zij worden bijgestaan door 9 commissarissen, door de leden gekozen, de bestuursleden verdelen ondeling hun werkzaamheden.
Datering:
1920 - 1930.
Auteursrechthouder:
Gebr. Roosdorp, Kampen - Deventer
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
01 Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013183 De vereeniging der Chr. Nat. Werkmansbond afd. Kampen, opgericht 2 augustus 1897. Het doel der vereniging is het opwekken en aankweken van liefde tot het evangelie en tot de Nederlandsche Hervormde Kerk door middel van lezingen en voordrachten. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 7 personen die gekozen worden in een algemene vergadering. Zij worden bijgestaan door 9 commissarissen, door de leden gekozen, de bestuursleden verdelen onderling hun werkzaamheden.
Datering:
1920 - 1930.
Auteursrechthouder:
Gebr. Roosdorp, Kampen - Deventer
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013182 Deze foto komt uit een schenking van een aantal foto's van de Theologische Universiteit betreffende o.a. de fam. Hulsman,dit dubbelportret is mogelijk van één der familieleden.
Datering:
1920 - 1930.
Auteursrechthouder:
Atelier Eelingh
Documenttype:
Foto zwart-wit
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000128 Straat genaamd "De Graafschap" waarop uitkomen: Heiligesteeg, Panjansteeg en Wagenmakerssteeg. Het eerste huis rechts is het zogenaamde "huis met de dolfijnen". De hoef- en landbouwsmederij was. o.a. van Hengeveld. Getekend en gesigneerd A.J. Reijers, juli 1912.
Datering:
1912.
Documenttype:
Pentekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000106 De Leeuwentoren en directe omgeving, een aquarel van A. Beerstraaten.
Datering:
ca. 1665.
Documenttype:
Geaqualleerde tekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013180 Schoolklas van Henricus Hulsman, oom Herman (kruisje onder) en Henrika Munter-Hulsman, tante Riek (kruisje boven).
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
Foto's
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013179 Deze foto komt uit een schenking van een van de foto's van de Theologische Universiteit betreffende o.a. de fam. Hulsman, dit portret is mogelijk van één der familieleden.
Datering:
1910 - 1920.
Auteursrechthouder:
Zoest, S.
Documenttype:
Foto zwart-wit
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
F013178 Deze foto komt uit een schenking van een van de foto's van de Theologische Universiteit betreffende o.a. de fam. Hulsman, dit portret is mogelijk van één der familieleden.
Datering:
1910 - 1920.
Auteursrechthouder:
Salm & Co.
Documenttype:
Foto sepia
Collectie:
Foto's
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000183 St. Nicolaas- of Bovenkerk te Kampen. Opstand noordelijke zijgevel en lengtedoorsnede van de kerk.
Datering:
1900 - 1910.
Documenttype:
Photolithografie
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000176 Eén van de in witte steen uitgevoerde ribben van de 15e eeuwse preekstoel in de St. Nicolaas- of Bovenkerk heeft zijn oorspronkelijke versieringen behouden.
Documenttype:
Fotografische afbeelding
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000174 Het Nieuwe-Werk aan den Singel te Kampen, links de kerktoren van de Bovenkerk en de Cellebroederspoort. Tekening van J.H. Prins Jongeling - Delin.
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000173 Het Nieuwe-Werk aan den Singel te Kampen..
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000165 Oude kaart der nu Vereenigde Nederlanden tot opheldering der Vaderlandsche Historie in de Middeleeuwe. Te Amsterdam by Isaak Tirion MDCCXLIX .
Datering:
1749.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Landkaarten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K000172 Gezigt op het Nieuwe-Werk buiten de Haven-poort (Hagenpoort) te Kampen, getekend J.H. Prins-Jongeling - Delin .
Datering:
1835.
Documenttype:
Tekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001803 Schetsboekje van C.H. Hein met onder meer landschappen in de omgeving van Lochem (Gelderland), en een gezicht op de Trekvaart te IJsselmuiden, 4 sept. 1875.
Datering:
1871 - 1875.
Documenttype:
Potloodtekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001802 ± 50 tekeningen en schetsen, waaronder deze potloodtekening van de Hagenpoort, landschappen in Twente en/of Achterhoek uit het midden van de 19e eeuw.
Datering:
1840 - 1860.
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Oranjesingel
Collectie:
Prenten
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001801-19 Begin van een tekening met boot en huis in de vloed.
Datering:
1825.
Documenttype:
Pentekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001801-02 'In Grafhorst. Ruïne van Hend. en Jacob Penninkhof'. Een pentekening, d.d. 15-02-1825 uit het aantekenboekje van Dirk Boele. Grafhorst na de watervloed. De door de watervloed van 4 februari 1825 verwoeste huizen van Hendrik Hein en Jacob Penninkhof te Grafhorst, de plaats in Grafhorst is niet precies te bepalen.
Datering:
15-02-1825.
Documenttype:
Pentekening
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001801-01 'De stad voren op haar linker zijde'. Pentekening over blz., L en R. 'Theateroptiek' vermeldt Boele in zijn lijst achter in het boekje. De kleine tekeningen links en rechts onderaan, kunnen links en rechts aan de grote tekening gepast worden. De tekening laat een panorama zien vanaf Seveningen. V.l.n.r. is te zien de ingang van het Ganzendiep, de vulmolen aan de Grafhorsterweg, de kerk aan de Dorpsweg in IJsselmuiden, de houtzaagmolen van Bijsterbos, de Stadsherberg (Buitenwacht), de IJsselbrug, het IJsselfront van Kampen, de ingang van de (oude) Buitenhaven, de 'monnik' op de stadsmuur (St. Nicolaastorentje), de molen op het Bolwerk voor de Hagenpoort en het veerhuis bij de Hagen.Deze tekening is gemaakt in 1826, waarschijnlijk als afsluiting van de serie watersnoodtekeningen.Bijgaande kaart is een deelvergroting van de 'Kaart van de hoofdrivieren' d.d. 1846 (GAK, id. nr. K001085) op deze kaart is in rood, een lijn met een hoek, ongeveer de standplaats en het gezichtsveld van de tekenaar aangeduid. Daarbij het nummer van de tekening.De beschrijving van de watersnood van 1825 te Kampen, door Dirk Boele is volledig opgenomen in de Kamper Almanak 1993, blz. 199 e.v.
Datering:
1825 - 1827.
Documenttype:
Pentekening
Adres:
Kampen, Seveningen
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-31 ."Noordeinde van het Nieuwe werk, buiten de Hagenpoort, 5 Aug 42 voorm. 7 uur RG". Links de Buitenkerk en de Hagenpoort, in het midden de korenmolen op het bolwerk. De vijver stond in verbinding met de Singelgracht. Links achter de hoge wal ligt de Buitenhaven. In 1867 werd de vijver vergroot tot de Nieuwe Buitenhaven en in verbinding gebracht met de IJssel. In 1874 werd op de plaats van de molen de gasfabriek gebouwd. (Kaart 1, nr. 31).
Datering:
05-08-1842.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Oranjesingel
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-29 "Zuidereind der Stad Kampen en Tolhuis 1544 geboud - de 7 Pakhuizen 1843 geboud 15 Augustus 1843 des voorm. 9 uur. de zon regt agter invallende". Getekend vanaf de IJsselbrug. V.l.n.r. te zien, de Koornmarktspoort, de Bovenkerk, de zeven pakhuizen, de vismarkt, het tolhuis, twee woonhuizen en de (oude) Stadsherberg. De zeven pakhuizen waren net nieuw gebouwd; zes ervan zijn nog bewaard gebleven, maar er zijn verschillende bovenverdiepingen op gebouwd. (Kaart 1, nr. 29).
Datering:
15-08-1843.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, IJsselbrug
Collectie:
Prenten
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Foto
K001800-28 "Een gedeelte der Stad, Kamper Yland, Zeveningen en de Zaagmolen, 2 Sept. 1841 namidd. 6 uur RG". Gezicht vanaf de tegenwoordige Spoorkade. Links de IJsselkade, de 'nieuwe kazerne', Buitenkerk, Hagenpoort en korenmolen. In het midden, links van de lantaarnpaal, het 'huis Zevelingen' (veerhuis). Geheel rechts de houtzaagmolen van Bijsterbos. (Kaart 1, nr. 28).
Datering:
02-09-1841.
Auteursrechthouder:
Dirk Boele (1778-1846)
Documenttype:
Potloodtekening
Adres:
Kampen, Spoorkade
Collectie:
Prenten
Trefwoorden: