Uw zoekacties: Beeldbank
beacon
5.488 afbeeldingen
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001083 Nieuwbouw fabriek Uniboard (Heinz) op het industrieterrein Haatland, gesigneerd Hans van der Horst.
Datering:
1973.
Documenttype:
Tekening in inkt
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001080 De stadsmuur van Kampen langs de IJssel.
Datering:
1975.
Documenttype:
Ingekleurde pentekening
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001079 'Kampen - gezicht op de stad omstreeks 1860'. Zicht op Kampen met van links naar rechts de Koornmarktspoort, Bovenkerk, Schepentoren, Nieuwe Toren en Buitenkerk (O.L.V. kerk).
Datering:
1960 - 1980.
Documenttype:
Reproductie staalgravure
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001077 Titelprent van de Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren; Overijssel, I, eerste stuk.
Datering:
1781.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001072 'Gezigt op de stad Kampen'. Kampen gezien van de oostelijke IJsseloever, ter hoogte van het tegenwoordige NS-station, in westelijke richting.
Datering:
(tussen 1843-1866) 1866.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001067 'Situatieplan van het dorp Linschooten en het daar nabij gelegenretranchement'. Linschoten.
Datering:
1799.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001066 'Caart van het Pannerdens canaal --- gecopieert uyte de beste kaarten mijn bekent ---'.
Datering:
(tussen 1806-1810) 1810.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001065 Plattegrond van de vestingwerken van de stad Oudewater.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001064 Plan der schans van Pannerden'. Pannerdenschans.
Datering:
eind 18e/begin 19e eeuw 1800.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001063 'Teekening van een aan te bouwen affuytlootz te Zutphen an(n)o 1801', bestaande uit opstanden, plattegrond en doorsneden. Zutphen - affuytloods.
Datering:
1801.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001062 'Teekeningen van een nieuw aan te leggen sluisje in de kadijk langs de rivier den berkel bij het einde der gracht van de regterlunet buiten de Nieuwstadspoort te Zutphen. 1805'. Zutphen - sluis.
Datering:
1805.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001061 'Inondatieplan van Zutphen en environs'. Zutphen - inundatieplan.
Datering:
1800.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001060 'Grond- en standtekeningen der damsluys in de slaperdijk bij den Roden haan in plaatse van die benorden het huis Bruynenberg op de Zundterse beek'. - sluisdam.
Datering:
(eind 18e eeuw/begin 19e eeuw) 1800.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001058 'Campement van twee halve brigades of zes bataillons infantery en eenbataillon jagers zoals hetzelve zig bevond op de Gorsselsche heide tusschenDeventer en het dorp Gorssel in de maand augustus van den jaare 1803'.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001057 'Project tˆte de pont te Deventer'. Bruggenhoofd te Deventer.
Datering:
anno 1796 1796.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001056 'Ontwerp om Breedevoort te versterken tegens aanvallen en attaques'. Bredevoort - ontwerp vestingwerken.
Datering:
(eind 18e/begin 19e eeuw) 1800.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001055 'Teekeninge vertooonende een nieuwe houten beer of zoogenaamde kistdam,de welke door de gragt op het eind van de waaterlinie van de vesting Doesborghaan den IJssel tegen het fort Bretagne (zal worden gebouwd)'. Doesburg -kistdam door een gracht, bestaande uit plattegrond en detailtekening.
Datering:
(eind 18e/begin 19e eeuw) 1800.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001052 'Teekening en (profiel van het nieu)w aangelegd hoornwerk voor de Ooijpoort te Doesburg, genaamt de (Vrijheid) 1800'. Doesburg - hoornwerk.
Datering:
1800.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001048 Paskaart van een gedeelte van de Baltische Zee.
Datering:
ca. 1799.
Collectie:
Prenten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001054 Grondt-, standt- en profiltekening van het soogenaamde Oude Magasijn off deeygentlijke geweesene Ooijpoort te Doesborgh'. Doesburg - Oude Magazijn.
Datering:
18001, (eind 18e/begin 19e eeuw).
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001053 'Plan en proffillen van een nieuw aan te leggen tˆte de pont buyten deKoepoort te Doesbug in den jaare 1799'. Doesburg - bruggenhoofd.
Datering:
1799.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001046 'Gedenkstuk behoorende bij de kaart van dat gedeelte der provincie Overijssel, waar de overstrooming van den 4 en 5 february 1825 de meeste verwoestingen heeft aangebracht, en waarop de namen der gemeenten, het getal der verongelukte menschen en beesten, en zooveel doenlijk, de voorname dijkbreuken, gespoelde kolken en geheel of gedeeltelijk verwoeste huizen zijn aangetoond naar de daarvan op last van zijne, excellentie den heere B.H. baron Bentinck tot Buckhorst, gouverneur derprovincie enz., enz., door de onderscheidene besturen gedane opgaven en eigene opnemingen opgemaakt en eerbiediglijk aan zijne excellentie opgedragen door J.J. Sorg, ingenieur verificateur van het kadaster', 1825.
Datering:
1825.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001045 Kaart van Noordwest-Overijssel.
Datering:
ca. 1850.
Documenttype:
Landkaart
Collectie:
Kaarten
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001043 'Zwolle'. Topografische kaart van NW-Overijssel.
Datering:
1897.
 
 
 
 
 
Geen afbeelding
Foto
K001042 'Caarte van het Vrieseveensche, Sallandse, Bentheimsche en de drie schigtigemarcten', 'dus ogenschijnlijk bevonden door G. Kloppenburg landmeet(e)r der Nedergr(aafschap) Bentheim en na het origineel gecopieert door G.F.J. Hoffmann1757'.
Datering:
1757.