Vrijwilligers

De vrijwilligers die bij het Stadsarchief Kampen werken zijn van bijzonder belang, zij zorgen ervoor dat de bronnen nog beter toegankelijk gemaakt geworden voor het publiek.

Er zijn ongeveer 12 vrijwilligers werkzaam die aan diverse projecten werken: notariële archieven, lidmaten, bibliotheek, archief- en inventarisbeheer en topografisch-historische atlas.

 

Er wordt projectmatig gewerkt en de afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd in het zogeheten vrijwilligerscontract: hierin staan naast de werkzaamheden ook de afgesproken werktijden. Voor elk project is iemand van het vaste team als coördinator aangewezen die regelmatig overlegt met de vrijwilligers.

Het Stadsarchief Kampen heeft voor alle vrijwilligers een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.